banner ad

RSSCategory: แมลงศัตรูพืช

มอดแป้ง

มอดแป้ง

| December 30, 2014

มอดแป้ง

Continue Reading

ด้วงงวงข้าวโพด

ด้วงงวงข้าวโพด

| December 30, 2014

ด้วงงวงข้าวโพด

Continue Reading

เพลี้ยอ่อนข้าวโพด

เพลี้ยอ่อนข้าวโพด

| December 30, 2014

เพลี้ยอ่อนข้าวโพด

Continue Reading

หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด

หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด

| December 30, 2014

หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด

Continue Reading

มอดดิน

มอดดิน

| December 30, 2014

มอดดิน

Continue Reading

ด้วงกุหลาบ

ด้วงกุหลาบ

| December 30, 2014

ด้วงกุหลาบ

Continue Reading

หนอนคืบละหุ่ง

หนอนคืบละหุ่ง

| December 30, 2014

หนอนคืบละหุ่ง

Continue Reading

ด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง

ด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง

| September 17, 2014

ด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง

Continue Reading

เพลี้ยแป้ง

เพลี้ยแป้ง

| September 17, 2014

เพลี้ยแป้งมีหลายชนิดที่เป็นศัตรูพืช

Continue Reading

แมลงหวี่ขาวยาสูบ

แมลงหวี่ขาวยาสูบ

| September 17, 2014

แมลงหวี่ขาวยาสูบ (tobacco whitefly)

Continue Reading

เพลี้ยจักจั่นฝ้าย

เพลี้ยจักจั่นฝ้าย

| September 17, 2014

เพลี้ยจักจั่นฝ้าย (leafhopper)

Continue Reading

เพลี้ยไฟหอม

เพลี้ยไฟหอม

| September 17, 2014

เพลี้ยไฟหอม (onion thrips )

Continue Reading

เพลี้ยไฟฝ้าย

เพลี้ยไฟฝ้าย

| September 17, 2014

เพลี้ยไฟฝ้าย (cotton thrips)

Continue Reading

เพลี้ยไฟพริก

เพลี้ยไฟพริก

| September 17, 2014

เพลี้ยไฟพริก (chili thrips)

Continue Reading

หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว

หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว

| September 17, 2014

หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว (bean fly)

Continue Reading

แมลงวันหนอนชอนใบ

แมลงวันหนอนชอนใบ

| September 17, 2014

แมลงวันหนอนชอนใบ (leaf miner flies)

Continue Reading

แมลงวันผลไม้

แมลงวันผลไม้

| September 17, 2014

แมลงวันผลไม้ (solanum fruitfly)

Continue Reading

ด้วงเต่าแตงแดง

ด้วงเต่าแตงแดง

| September 17, 2014

ด้วงเต่าแตงแดง (red cucurbit leaf beetle)

Continue Reading

ด้วงหมัดผักแถบลาย

ด้วงหมัดผักแถบลาย

| September 17, 2014

ด้วงหมัดผักแถบลาย ( leaf eating beetle)

Continue Reading

หนอนผีเสื้อเจาะหัวมันฝรั่ง

หนอนผีเสื้อเจาะหัวมันฝรั่ง

| September 17, 2014

หนอนผีเสื้อเจาะหัวมันฝรั่ง ( potato tuber moth)

Continue Reading

banner ad

Hit Counter provided by technology news