banner ad

RSSCategory: Green house

พลาสติกทางการเกษตร

พลาสติกทางการเกษตร

| March 29, 2022

พลาสติกทางการเกษตร พลาสติกที่ใช้ทางการเกษตรมีการนำไปใช้เป็นหลังคากันฝน ป้องกันแมลงโดยไม่ให้แสง UV ที่ 200-400 นาโนเมตร ที่แมลงมองเห็นผ่านเข้ามา หรือสะท้อนแสง IR ลดความร้อน หรือลดตะไคร่โดยเคลือบสาร คลุมดินลดการระเหยของน้ำในดิน ป้องกันกำจัดวัชพืช ปูรองพื้นโรงเรือน ใช้ทำถุงปลูกพืช ใช้ในการปูพื้นเพื่อทำบ่อเก็บน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องเลือกใช้พลาสติกให้ถูกต้องและเหมาะสม คุณสมบัติพลาสติกได้แก่ พลาสติกกระจายแสง  พลาสติกกันหยดน้ำ พลาสติกกันตะไคร่ พลาสติกกันแมลง พลาสติกลดความร้อน พลาสติกแบ่งได้เป็น LDPE : Low density polyethylene (Heavy Duty Grade) ทนต่อการกรอบแตก เช่นถุงเย็น สายเคเบิ้ล, LLDPE : Linear Low density polyethylene จะนิ่มและเหนียวกว่า LDPE เช่น ท่อน้ำ ของเด็กเล่น ,  MDPE,  HDPE  : High density polyethylene เช่น ขวดน้ำดื่ม [...]

Continue Reading

เทคโนโลยีการผลิตต้นกล้าในระบบโรงเรือน

เทคโนโลยีการผลิตต้นกล้าในระบบโรงเรือน

| February 2, 2022

เทคโนโลยีการผลิตต้นกล้าในระบบโรงเรือน 1. การใช้วัสดุเพาะที่เหมาะสมในการผลิตต้นกล้าพืชผักในโรงเรือนได้แก่ มะเขือยาว มะเขือเทศ  กะหล่ำดอก กะหล่ำปลีหัวใจ ผักกาดฮ่องเต้  ผักกาดขาว  กะหล่ำปลี  เรดโอค  กรีนโอค  พริกจินดาแดง ผักคะน้า แตงกวา    พริกหวาน  ฟักทอง  เมล่อน พริกหยวก วัสดุเพาะที่เหมาะสมและมีการเจริญเติบโตที่ดีที่สุด โดยวัดจาก ความสูงต้น ความกว้างใบ ความยาวใบ ความยาวราก น้ำหนักสด และเปอร์เซนต์ความงอก คือ แกลบดำ+พีทมอส รองลงมาคือ ขุยมะพร้าว+พีทมอส  ถั่วฝักยาว  ถั่วลันเตา  ผักกาดแก้ว วัสดุเพาะที่เหมาะสมและต้นกล้ามีการเจริญเติบโตดีที่สุดคือ ขุยมะพร้าว+พีทมอส ผักแคล (KALE) วัสดุเพาะที่เหมาะสมและต้นกล้ามีการเจริญเติบโตดีที่สุดคือแกลบดำ+ขุยมะพร้าว+พีทมอส รองลงมา คือ ขุยมะพร้าว+พีทมอส สำหรับต้นทุนของวัสดุแต่ละชนิด (เฉพาะวัสดุ) มีดังนี้ พีทมอส มีต้นทุนที่ 17บาท/ 1 ถาดเพาะ (ขนาด30X60 ซม.) แกลบดำ+พีทมอส มีต้นทุน 9.8 บาท/ [...]

Continue Reading

มาตรฐานโรงเรือนระบบปลูกบนดิน

มาตรฐานโรงเรือนระบบปลูกบนดิน

| July 14, 2020

comming

Continue Reading

โรงเรือนการปลูกพืช Greenhouse Agriculture under the tropical climate

โรงเรือนการปลูกพืช Greenhouse Agriculture under the tropical climate

| October 27, 2019

  โรงเรือนการปลูกพืช บทนิยามคำว่า Greenhouse ไม่ใช่ Green house คำว่า Net house ไม่ใช่ Nethouse คำว่า Glass greenhouse ให้ใช้ Glasshouse คำว่า Plastic Greenhouse ให้ใช้คำว่า Plastic house

Continue Reading

VPD : Vapor Pressure Deficit ศักย์การคายน้ำ

VPD : Vapor Pressure Deficit ศักย์การคายน้ำ

| October 25, 2019

แรงดึงระเหยน้ำของอากาศ ( VPD ) เป็นดัชนีบ่งบอกถึงระดับความแห้งของอากาศ ปัจจัยความสัมพันธ์ของความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิของอากาศ ค่า VPD air ที่สูงขึ้นคือทำให้เกิดอัตราการระเหยของน้ำเพิ่มขึ้น ถ้ามีความต่างศักย์ระหว่างความชื้นในบรรยากาศกับน้ำในใบมากทำให้เกิดการคายน้ำและสูญเสียน้ำมาก ปากใบจะค่อยๆปิดเพื่อลดการสูญเสียน้ำ ค่า VPD บอกสถานการณ์คายน้ำของพืชได้ดีกว่า RH(%)  High water pressure outside,Low VPD, “ศักดิ์การคายน้ำต่ำ”  Low water pressure outside, High VPD, “ศักดิ์การคายน้ำสูง” VPD     =    SVP – VPair VPD     =    คือ Vapor Pressure Deficit SVP     =    คือ ความดันไอที่อิ่มตัวของอากาศที่อุณหภูมิของเนื้อเยื่อ Vpair    =    คือ ความดันไอในอากาศภายนอกที่อุณหภูมิ ความดันและความชื้นสัมพัทธ์นั้นๆ

Continue Reading

สมบัติของแสงที่มีอิทธิพลต่อพืช

สมบัติของแสงที่มีอิทธิพลต่อพืช

| October 24, 2019

แสง  light  แสง หมายถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวที่ตามองเห็น ซึ่งอยู่ในช่วง 400-700 นาโนเมตร มีสมบัติทั้งการเป็นพลังงานและสสาร  พืชสามารถรับแสงมาเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสง และเป็นพลังงานมาใช้ในการเจริญเติบโต พืชทั่วไปต้องการค่าพลังงานแสงตั้ง 100 μmole/m2/s ต่อวัน ความยาวนานการรับแสง 10-16 ชั่วโมงต่อวัน และจะต้องมีแสงสีชนิดต่างๆ ให้ครบตามสัดส่วน ขึ้นอยู่กับชนิดพืช พืชกินใบ พืชกินดอก พืชกินผล พืชกินเมล็ด

Continue Reading

banner ad

Hit Counter provided by technology news