banner ad

RSSCategory: พืชสมุนไพร ก-ณ

Protected: กรรณิการ์

Protected: กรรณิการ์

| November 23, 2012 | 0 Comments

There is no excerpt because this is a protected post.

Continue Reading

กระจับ

กระจับ

| November 23, 2012 | 0 Comments

กระจับ

Continue Reading

Protected: กระชาย

Protected: กระชาย

| November 23, 2012 | 0 Comments

There is no excerpt because this is a protected post.

Continue Reading

กระชายดำ

กระชายดำ

| November 22, 2012 | 0 Comments

กระชายดำ

Continue Reading

กระทือ

กระทือ

| November 23, 2012 | 0 Comments

กระทือ

Continue Reading

กระทุงหมาบ้า

กระทุงหมาบ้า

| November 23, 2012 | 0 Comments

กระทุงหมาบ้า

Continue Reading

กระท่อม

กระท่อม

| December 13, 2021

กระท่อม วิทยาศาสตร์ : Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.

Continue Reading

กระบือเจ็ดตัว

กระบือเจ็ดตัว

| November 23, 2012 | 0 Comments

กระบือเจ็ดตัว

Continue Reading

Protected: กระวาน

Protected: กระวาน

| March 20, 2013 | 0 Comments

There is no excerpt because this is a protected post.

Continue Reading

กระเจี๊ยบเขียว

กระเจี๊ยบเขียว

| November 23, 2012 | 0 Comments

กระเจี๊ยบเขียว

Continue Reading

กระเจี๊ยบแดง

กระเจี๊ยบแดง

| November 22, 2012 | 0 Comments

กระเจี๊ยบแดง

Continue Reading

กระเพราแดง

กระเพราแดง

| November 23, 2012 | 0 Comments

กะเพราแดง

Continue Reading

กระโดน

กระโดน

| November 23, 2012 | 0 Comments

กระโดน

Continue Reading

กฤษณา

กฤษณา

| November 23, 2012 | 0 Comments

กฤษณา

Continue Reading

กล้วย

กล้วย

| November 23, 2012 | 0 Comments

กล้วย

Continue Reading

Protected: กวาวเครือขาว

Protected: กวาวเครือขาว

| November 22, 2012 | 0 Comments

There is no excerpt because this is a protected post.

Continue Reading

กัญชา

กัญชา

| March 2, 2021

การจำแนกกัญชา วิธีคัดเพศเมล็ดพันธุ์หางกระรอก 1. เมล็ดเพศเมีย ขั้วหัวเมล็ดกลมเหมือนปล่องภเขาไฟเนียน และมีหลุมลึก มีลายเส้นสีดำรอบหัวเมล็ด 2. เมล็ดเพศผู้ หัวเมล็ดขรุขระ หลุมตื้น หัวเมล็ดไม่มีเส้นสีดำรอบหัวเมล็ด หัวเมล็ดมีรอยนูนขาวๆ เหมือนรากไม้ การแยกต้นตัวผู้หรือตัวเมีย โดยจะแสดงเพศช่วงอายุ 3.10 สัปดาห์ 1. ต้นเพศเมีย ในต้นที่มีอายุประมาณ 2 เดือน ขึ้นไปให้ดูที่ง่ามโหนด ถ้าปรากฎดอกสีเขียวมีขน 1 คู่ คือต้นเพศเมีย 2. ต้นตัวผู้ จะปรากฎสัญญาณเพศผู้เร็วกว่าเพศเมียประมาณ 1 เดือน ให้ดูที่ง่ามโหนด ถ้ามีกระเปาะทรงรีสีเขียวอ่อน หรือที่นิยมเรียกกันว่า ไข่ แสดงว่าต้นนี้นเป็นตัวผู้

Continue Reading

Protected: กันเกรา

Protected: กันเกรา

| November 23, 2012 | 0 Comments

There is no excerpt because this is a protected post.

Continue Reading

Protected: กานพลู

Protected: กานพลู

| November 23, 2012 | 0 Comments

There is no excerpt because this is a protected post.

Continue Reading

กาหลง

กาหลง

| November 23, 2012 | 0 Comments

กาหลง

Continue Reading

banner ad

Hit Counter provided by technology news