banner ad

RSSCategory: พืชไม้ผล ก-ณ

แก้วมังกร

แก้วมังกร

| November 11, 2016

แก้วมังกร

Continue Reading

บทสรุปผู้บริหารกล้วยไข่

บทสรุปผู้บริหารกล้วยไข่

| December 28, 2015

บทสรุปผู้บริหารกล้วยไข่ ปัจจุบันกล้วยไข่นับเป็นผลไม้ที่มีศักยภาพในการส่งออกสูง ตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่ จีน ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม และญี่ปุ่น โดยในปี 2555 มีพื้นที่ปลูกประมาณ 74,000 ไร่ผลผลิต 172,587 ตัน ส่งออก 15,502 ตัน

Continue Reading

กล้วยหอม

กล้วยหอม

| November 13, 2015

กล้วยหอม

Continue Reading

โกโก้

โกโก้

| December 22, 2014

โกโก้ ชื่อวิทยาศาสตร์:Theobroma cacaoL.

Continue Reading

กาแฟ

กาแฟ

| June 18, 2014

กาแฟ

Continue Reading

เงาะ

เงาะ

| February 10, 2014

ชื่อต้น : เงาะ ชื่อสามัญ : rambutan

Continue Reading

ชำมะเลียง

ชำมะเลียง

| November 27, 2012 | 0 Comments

ชำมะเลียง

Continue Reading

ขนุน

ขนุน

| November 23, 2012 | 0 Comments

ขนุน

Continue Reading

กล้วย

กล้วย

| November 23, 2012 | 0 Comments

กล้วย

Continue Reading

banner ad

Hit Counter provided by technology news