banner ad

โกโก้

| December 22, 2014

โกโก้

ชื่อวิทยาศาสตร์:Theobroma cacaoL.
วงศ์:Sterculiaceae

ชื่อสามัญ:ChocolateTree, Cacao, Cocoa
ชื่ออื่น:-

ลักษณะทางธรรมชาติเป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มขนาดใหญ่ อายุยืนนับร้อยปีกำเนิดในป่าชื้นเขตอเมริกาใต้ ให้ผลผลิตตลอดปี เจริญเติบโตได้ดีในเขตภาคใต้ของประเทศไทย ชอบแสงแดดรำไรหรือมีร่มเงาบ้าง ฝนชุก การปลูกโกโก้แซมแทรกในสวนมะพร้าวโดยมีมะพร้าว (อายุต้นมากกว่า 10 ปี) ช่วยบังแดด และมีกล้วยแซมแทรกบ้างเพื่อสร้างความชื้นในดินและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศจะช่วยให้ต้นโกโก้เจริญเติบโตดี

อายุต้นหลังปลูก 3 ปีเริ่มให้ผลผลิตและให้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 50 ปีออกดอกติดผลตามลำต้นและใต้ท้องกิ่งแก่ ทุก 2-3 สัปดาห์อายุผลตั้งแต่ออกดอก ถึง เก็บเกี่ยว 5-6 เดือน ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีเหลืองอมส้ม ผลแก่จัดสีเหลืองอมแสด

การเก็บเกี่ยวให้เลือกเก็บเฉพาะผลที่แก่สุกพอเหมาะ ไม่อ่อนไม่แก่เกินไป เปลือกผลสีเหลือง วิธีเก็บเกี่ยวให้ใช้กรรไกคมๆตัดขั้วผล หลังจากเก็บเกี่ยวผลชุดแรกไปแล้ว อีก 2-3 สัปดาห์โกโก้จะออกดอก ณ บริเวณใกล้เคียงอีก ถ้าใช้วิธีดึงผลจนเปลือกฉีกเป็นแผลบริเวณนั้นจะไม่ออกดอกหรือต้องใช้ระยะเวลานาน

สายพันธุ์

1. เวสแอฟริกัน อมิโลนาโด :เป็นพันธุ์นิยมปลูกมากที่สุดเพราะผสมเกสรในตัวเองได้ดีและคุณภาพเมล็ดเป็นที่ต้องการของตลาด

2. ครีโอโล : ป็นพันธุ์ผลค่อนข้างใหญ่ กลิ่นจัด เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมโกโก้

3. อั๊พเปอร์ อเมซอน : เป็นพันธุ์ให้ผลผลิตสูงและเร็วกว่าพันธุ์อื่นๆ

4. ทรินิ ตาริโอ : เป็นพันธุ์ต้านทานโรคดีที่สุดแต่ให้ผลผลิตต่ำ

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด
ระยะปลูกเลือกพื้นที่ปลูกแซมแทรกในสวนมะพร้าวจึงให้พิจารณาตามความเหมาะสม 3 X 3 ม. หรือ 3 X 2.5 ม. กรณีปลูกแซมแทรกในสวนมะพร้าว ให้ห่างจากต้นมะพร้าว 3-4 ม. อยู่ด้านร่มเงาของมะพร้าว
แมลงศัตรูโกโก้ที่สำคัญ
1. มวนยุงโกโก้ (Cocoa mired, Mosquito bug) ลักษณะผลที่ถูกมวนโกโก้ทำลายจะมีสีดำแห้งติดคาต้น หรือร่วงหล่นไป ไม่สามารถเจริญเป็นผลสุกได้ มวนโกโกใช้ปากที่มีลักษณะแหลมแทงเขา ไปในเนื้อเยื่อพืชแลวปล่อยสารพิษเขาไปกอนที่จะดูดกินน้ำเลี้ยงพืช ซึ่งสารพิษนี้อาจจะเป็นพิษตอพืช ทําใหเกิดรอยแผลเปน จุดสีดํา บางครั้งลักษณะนูน ขรุขระ หรือมียางเหนียวๆ ไหลออกมา รอยแผลที่เกิดขึ้นอาจเป็นทางเขาของเชื้อรา Botryodiplodia theobromae (สาเหตุโรคผลเน่าสีน้ำตาล) ขึ้นมาภายหลัง นอกจากนี้ยังพบทําลาย สวนยอดออนในชวงที่ผลโกโกมีนอยหรือในขณะที่โกโกมีการออกดอก แผลที่ถูกเจาะดูดน้ำเลี้ยงเปนรูปวง สีดํา เมื่อถูกทําลายมากๆ จะทําใหยอดออนเหี่ยวแหงคลายๆ อาการขาดน้ำ
การป้องกันกำจัด

1. ลดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของมวนโกโก้ โดยการตัดแต่งกิ่ง ทรงพุ่ม หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว เพื่อให้มีสภาพโปร่ง มีการระบายอากาศดี ลดความชื้นที่อยู่ในแปลง

2. ทำลายผลโกโก้ที่ตกค้างอยู่ในแปลงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ และแหล่งที่อยู่อาศัยข้ามฤดูกาลต่อไป

3. ไม่ควรปลูกพืชที่เป็นพืชอาหารของมวนโกโก้ในบริเวณใกล้ๆ กับแปลงปลูก เพราะจะเป็นที่หลบซ่อนของมวนโกโก้ได้

4. พ่นสารฆ่าแมลง ได้แก่ คาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะซีเฟต 75% เอสพี อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไบเฟนทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาด และพ่นซ้ำตามความจำเป็น
———————————–
2. ด้วงงวงโกโก้
3. เพลี้ยกระโดด (Planthoppers)
4. เพลี้ยกระโดดปีกหุบสีขาว (White moth cicada)
5. จักจั่นเขา (Treehopper)
6. จักจั่นเขาสกุล Tricentrus
7. เพลี้ยอ่อนสีดำ (Black aphid)
8. เพลี้ยแป้งสำลี (Icerya mealybug)
10. เพลี้ยจักจั่นแดง (Red leafhopper)
————————————————
สัตว์ศัตรูเช่น กระรอก หนู ทั้งกระรอกและหนูจะกัดผลโกโก้อ่อนจนถึงผลแก่และสุก โดยจะกัดผลเป็นรูกลมแล้วกินเนื้อและเมล็ดภายในผล
กระรอกกัดบริเวณกลางจนถึงก้นผลเป็นรูขนาดใหญ่ จะพบกระรอกตอนเช้าตรู่และกลางวันหมั่นตรวจแปลงโกโก้ว่าพบกระรอกวิ่งบนต้นการป้องกันกำจัด : กระรอกจะอาศัยอยู่บนต้นไม้ไม่ค่อยลงพื้นดิน แปลงโกโก้ด้านที่ติดกับป่าจะต้องตัดต้นไม้ให้โล่งป้องกันกระรอกเข้ามาในแปลง การกำจัด ใช้กรงดักหรือ ใช้กับดัก หรือ ใช้สารออกฤทธิ์ช้า เช่น โฟลคูมาเฟน ๐.๐๐5% Wax block bait (สารกำจัดหนูสำเร็จรูปชนิดก้อนขี้ผึ้ง) โดยใช้ลวดผูกเป็นพวง 3 ก้อนต่อต้น นำไปผูกบนต้นโกโก้เป็นการลดประชากร—————————-

หนู จะกัดส่วนหัวใกล้ขั้วถึงกลางผล หนูพบรอยทางเดินบริเวณโคนต้นและในแปลง หมั่นตรวจแปลงโกโก้ว่าพบรอยทางเดินของหนูบริเวณโคนต้นและภายในแปลง และมีผลโกโก้ถูกกัดทำลายเป็นรูหรือไม่ ถ้าพบให้ทำการป้องกันกำจัดใช้ซิงค์ฟอสไฟด์ 8๐% Powder อัตรา 1% ผสมปลายข้าววางโคนต้น และทางเดินหนูให้ทั่ว หรือใช้ โฟลคูมาเฟน ๐.๐๐5% Wax block bait (สารกำจัดหนูสำเร็จรูปชนิดก้อนขี้ผึ้ง) อัตรา 5๐ ก้อนต่อไร่ โดยเริ่มวางเหยื่อพิษครั้งแรกเมื่อผลโกโก้เริ่มมีขนาดประมาณนิ้วหัวแม่มือ หรือมากกว่า 5๐ เปอร์เซ็นต์ ของทั้งสวน โดยวางต้นละ 1 ก้อน บริเวณคาคบหรือผูกตามกิ่งของต้นโกโก้ทุกๆ 3-4 สัปดาห์ จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผล หรือใช้โปรโตซัวกำจัดหนูวางที่โคนต้นและทางเดินให้ทั่วแปลงและตรวจนับความเสียหายทุกเดือน

——————————

ประโยชน์:นำเมล็ดโกโก้มาคั่ว เอาเปลือกหุ้มเมล็ดออก บดละเอียด บีบน้ำมันออก เนื้อโกโก้จะเกาะกันเป็น แท่ง ๆนำมาบดให้แตกเป็นผงอีกครั้ง ใส่รวมกับแป้งนำไปแต่งรสแต่งสีอาหาร แต่ที่เราใช้นั้นใช้โกโก้ผงที่ชงเครื่องดื่มนำมาผสมกับแป้งทำขนม เมล็ดโกโก้ถูกนำมาใช้เป็นอาหารเสริมอย่างดีในชื่อ Food of the gods โดยนำผลโกโก้มาหมักแล้วแยกเมล็ดออกมา ทำความสะอาด ย่างไฟแล้วกระเทาะเปลือกออก จะได้เนื้อในเมล็ดที่นำไปใช้ได้ ในทางยาใช้น้ำต้มจากรากเป็นยาขับระดู ส่วนเนื้อในเมล็ดในรูปของผงโกโก้ใช้เป็นอาหารเสริม, ผสมช็อกโกแลต ส่วนน้ำมันโกโก้ใช้เป็นสารแต่งกลิ่นและรสในอาหาร ยาและเครื่องดื่มหลายชนิด สารสำคัญคือ alkaloid Theobromine จากโกโก้มีโครงสร้างคล้าย Caffeine มาก แต่จะมีฤทธิ์อ่อนกว่า จะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง, กระตุ้นหัวใจ, ขับปัสสาวะ, ขยายเส้นเลือด คลายกล้ามเนื้อเรียบ และแก้หืดหอบคล้ายกับฤทธิ์ของ Theophylline และถ้ากินเมล็ดมาก ๆ ใช้เป็นสารเสพติดได้
ถาม-ตอบโกโก้
เกษตรกรปลูกปาล์มจากอำเภอวารินทร์ชำราบ จ.อุบลราชธานี ถาม. โกโก้ปลูกได้ไหมในสวนปาล์ม ?
ตอบ. มีข้อมูลให้ท่านพิจารณา 2 ข้อ ดังนี้
1.เรื่องปริมาณแสง โกโก้ต้องการแสงน้อย (30%) เมื่อแรกปลูก หรือ ต้องการร่มเงาในช่วงแรกของการเจริญเติบโต แต่เมื่อโตขึ้นเริ่มให้ผลผลิตแล้ว ควรได้รับแสง 70%
2. เรื่องระบบราก โกโก้ มีรากแก้วลึกประมาณ 1.5 เมตร รากย่อยอยู่ลึกจากผิวดิน ประมาณ 20 เซนติเมตร แพร่กระจายไปรอบ ๆ โคน และสามารถขยายออกไปได้กว้างถึง 6 เมตร
ดังนั้น สวนปาล์มของท่านคงไม่เหมาะจะปลูกโกโก้
ตัวอย่าง การปลูกโกโก้ร่วมกับมะพร้าวต้นสูง จากงานวิจัยของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร เมื่อปลูกโกโก้พันธุ์ลูกผสมชุมพร1 จะได้รับผลผลิต 127 กก.ต่อต้นต่อปี (ตัวเลขเฉลี่ย 8 ปี) และเมล็ดโกโก้แห้ง 1 กิโลกรัม ได้จากผลผลิตโกโก้ฝักสด 25-28 ฝัก มะพร้าวระยะปลูก 9×9 เมตร ปลูกโกโก้ระหว่างแถวมะพร้าวใน ระยะ 3×3 ม. ได้ 2 แถวคู่ หรือ 100 ต้น

Category: พืชไม้ผล, พืชไม้ผล ก-ณ

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news