banner ad

RSSCategory: พืชผัก ก-ณ

กระถิน

กระถิน

| October 17, 2013

กระถิน

Continue Reading

กระเทียม

กระเทียม

| October 17, 2013

กระเทียม

Continue Reading

กวางตุ้ง

กวางตุ้ง

| October 17, 2013

กวางตุ้ง

Continue Reading

กะหล่ำดอก

กะหล่ำดอก

| October 17, 2013

กะหล่ำดอก

Continue Reading

กะหล่ำปลี

กะหล่ำปลี

| October 17, 2013

กะหล่ำปลี

Continue Reading

กุยช่าย

กุยช่าย

| October 17, 2013

กุยช่าย

Continue Reading

ขี้เหล็ก

ขี้เหล็ก

| October 16, 2013

ขี้เหล็ก

Continue Reading

ข้าวโพด

ข้าวโพด

| October 12, 2015

ต้นทุนการผลิต ข้าวโพดหวาน เกษตรกรจะทำการปลูกข้าวโพดหวานเป็นอาชีพหลัก

Continue Reading

ข้าวโพดฝักอ่อน

ข้าวโพดฝักอ่อน

| October 17, 2013

ข้าวโพดฝักอ่อน

Continue Reading

ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวาน

| October 17, 2013

ข้าวโพดหวาน

Continue Reading

คะน้า

คะน้า

| October 14, 2014

คะน้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica alboglabraL.H. Bailey

Continue Reading

คื่นฉ่าย

คื่นฉ่าย

| October 21, 2013

คื่นฉ่าย

Continue Reading

ชมพู่

ชมพู่

| February 10, 2014

ชื่อต้น : ชมพู่ ชื่อสามัญ : rose apple

Continue Reading

ผักโขม

ผักโขม

| October 24, 2019

ผักโขม ชื่อสามัญ Amaranth ชื่อวิทยาศาสตร์ Amaranthus sp. ชื่อวงศ์ Amaranthaceae ชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ผักโหม ผักหม (ภาคใต้), ผักโหมเกลี้ยง กระเหม่อลอเตอ (แม่ฮ่องสอน) เป็นต้น ผักโขมเป็นผักที่ขึ้นได้ทั่วไปตามแหล่งธรรมชาติ เช่น ริมทาง ป่าละเมาะ ป่ารกร้าง สวนผักผลไม้ของชาวไร่ชาวนา เป็นต้น ในบ้านเราผักโขมนั้นมีอยู่หลากหลายพันธุ์ แต่สายพันธุ์ที่นิยมนำมารับประทานเป็นอาหารได้แก่ ผักโขม ผักโขมสวน ผักโขมหัด ผักโขมหนาม เป็นต้น แมลงศัตรูที่สำคัญ ได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง

Continue Reading

แคบ้าน

แคบ้าน

| October 14, 2014

แคบ้าน ชื่อวงศ์ Leguminosae-Papilionoideae

Continue Reading

แครอท

แครอท

| October 21, 2013

แครอท

Continue Reading

แตงร้าน

แตงร้าน

| October 21, 2013

แตงร้าน

Continue Reading

แตงเทศ

แตงเทศ

| August 26, 2014

แตงเทศหรือแตงหอม เมล่อน

Continue Reading

banner ad

Hit Counter provided by technology news