banner ad
banner ad

กระถิน

| October 17, 2013

กระถิน

ชื่ออื่นๆ : กระถินไทย กระถินบ้าน (ภาคกลาง) กะเส็ดบก (ราชบุรี) ตอเบา สะตอเบา สะตอเทศ (ภาคใต้)
ผักก้านถิน (เชียงใหม่) ผักหนองบก(ภาคเหนือ)

ชื่อวงศ์ : CucurbitaceaeLeguminosae-Mimosoideae

ชื่อสามัญ : Horse tamarind, Leucaena

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

1.พันธุ์ แบ่งได้ 2 พันธุ์ คือ กระถินยักษ์ไม่นิยมรับประทาน มีรสขม โตเร็ว ใช้เลี้ยงสัตว์และพันธุ์ไทยหรือพันธุ์คันนิ่งแฮมที่นิยมปลูกตามรั้วบ้านและปลูกไว้รับประทานทั้วๆไป

2. การเตรียมดิน เนื่องจากกระถินเป็นพืชทนแล้งได้ดีและนิยมปลูกเป็นรั้วบ้าน รั้วกินได้ การเตรียมดินจึงไม่ต้องทำอะไรมากนัก หากจะปลูกตามแนวรั้วบ้านใช้จอบสับๆดินไห้เป็นแถวยาวตามรั้วบ้านนำปุ๋ยคอกคลุกเคล้ากับดินแหวกร่อง โรยเมล็ดกระถินลงไปห่างๆประมาณ 10 เซนติเมตรพอขึ้นมาแล้วถอนแยกตามใจชอบว่าจะเอาต้นไว้ห่างขนาดไหน (จะทำรั้วกินได้หรือปลูกไว้เพื่อรับประทานอย่างเดียว) หากปลูกเป็นหลุมใช้จอบขุดดินทำหลุมใส่ปุ๋ยคอกคลุกเคล้ากับดินโรยเมล็ด3-5เมล็ดกลบดินรดนํ้าให้ชุ่มประมาณ3-5วันเมล็ดก็งอกแล้วหากปลูกเพื่อขายส่งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ต้องมีการเตรียมไถดินตากประมาณ5 วัน พรวนดินหว่านเมล็ดกระถินโดยก่อนหว่านแช่นํ้า 1 คืน หว่านในฤดูฝนดีที่สุด

3. การปลูก ปลูกเป็นหลุมหยอดเมล็ด3-5เมล็ดต่อหลุม ถ้าปลูกเป็นแถวเป็นแนวรั้วบ้านให้โรยเมล็ดกระถินบางๆพอขึ้นมาแล้วถอนแยกให้เหลือจำนวนต้นตามความต้องการ

4. การให้นํ้า คารให้นํ้าหลังหยอดเมล็ดจนเมล็ดงอกดีแล้วก็เว้นการให้นํ้าถ้าปลูกฤดูฝนจะเหมาะสมที่สุดและประหยัดการให้นํ้า

5. การใส่ปู๋ย ควรเน้นปุ๋ยคอกจะดีกว่าถ้าใส่ปุ๋ยเคมีจะไม่คุ้มทุนเพราะปุ๋ยเคมีมีราคาแพงส่วนราคากระถินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ราคาถูก ส่วนมากเกษตรกรจะปลูกโดยอาศัยธรรมชาติ

6. การเก็บเกี่ยว แบ่งเป็นถ้าปลูกไว้รับประทานคารตัดต้นให้มีความสูงประมาณ 1 เมตรเพื่อสะดวกในการเก็บยอดไว้รับประทานแต่ถ้าปลูกกระถินยักษ์เลี้ยงสัตว์ควรปลูกเป็นผืนใหญ่แล้วปล่อยให้เจริญเติบโตจนกว่าอายุได้ 1 ปีตัดต้นนำมาสับด้วยมือหรือหั่นด้วยเครื่องตากแดด 1-2 วันแล้วบรรจุกระสอบส่งขายโรงงานผสมอาหารสัตว์ส่วนต้นตอก็จะแตกกิ่งก้านสามารถเก็บได้2-3ครั้งในฤดูฝน

7. โรคและแมลง ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและแมลงพบบ้างเช่นเพลี้ยไก่แจ้ระบาดในฤดูแล้งและฤดูหนาวหากปลูกมากเพื่อเป็นการค้าฉีดพ่นด้วย คาร์โบซันแฟน

 

 

Category: พืชผัก, พืชผัก ก-ณ

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news