banner ad

มอดแป้ง

| December 30, 2014

มอดแป้ง

ชื่ออื่นๆ :Rust-red Beetle, Red Grain Beetle,Flour Weevil.Red Weevil,Bran Bug

ชื่อสามัญ : Red Flour Beetle

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tribolium castancum (Herbst)

ชื่อเดิม : Tribolium ferrugineum

ชื่อวงศ์ : Tenebrionidae

ชื่ออันดับ : Coleoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย

มอดแป้งเป็น secondary pest คือไม่สามารถทำลายเมล็ดพืชให้ได้รับความเสียหายโดยตัวเองได้เหมือด้วงงวงข้าว มักจะเข้าทำลายซ้ำเติมในภายหลังจากที่แมลงอื่นทำลายเมล็ดพืชจนป็นรูหรือรอยแตกแล้ว แต่จะเป็นศัตรูที่สำคัญของแป้ง และรำ เพราสามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ทำให้แป้งที่มันอาศัยกินอยู่นั้นเปลี่ยนสี และมีกลิ่นเหม็น ซึ่งเกิดจากของเสียที่มันขับถ่ายออกมา แม้จะเอาแป้งไปทำอาหารแล้วก็ยังมีกลิ่นติดอยู่ และเรามักจะพบมอดแป้งและตัวอ่อนปรากำอยู่ในแป้งทุกชนิด

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ

เป็นมอดสีน้ำตาลปนแดง ลำตัวค่อนข้างแบนยาว ยาวประมาณ 2.3-4.4 มม. ตัวเมียวางไข่ได้ 400-500 ฟอง ตามกระสอบ รอยแตกของเมล็ดข้าวภาชนะบรรจุหรือในแป้ง ไข่มีรูร่างยาวรี สีขาว ไข่จะฟัก 3-7 วัน เป็นตัวอ่อนสีน้ำตาลอ่อนเรียวยาว และจะอาศัยอยู่ในแป้งใช้เวลา 20-40 วัน จึงจะเข้าดักแด้ ระยะเป็นดักแด้ 3-7 วัน แล้วจะเป็นตัวเต็มวัย วงจรชีวิตใช้เวลา 26-40 วัน มอดแป้งอาจมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 6 เดือน

การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด

มีการกระจายไปทั่วโลก แต่มีมากและระบาดในเขตอบอุ่นและเขตร้อน และทำลายแป้งและเมล็ดพืชตลอดทั้งปี ในประเทศไทยพบทุกภาคและระบาดตลอดปี

พืชอาหาร

เมล็ดธัญพืช แป้งชนิดต่างๆ รำข้าว เครื่องเทศ ผลไม้แห้ง และหนังสัตว์

 

Category: ศัตรูพืช, แมลงศัตรูพืช

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news