banner ad
banner ad

Recent Articles

ตุ๊กตาร่อนเร่

| March 6, 2018

ตุ๊กตาร่อนเร่จากนครศรีธรรมราช ซิมบิเดียมที่มีความสวยงามแปลกตาชนิดหนึ่ง ชื่อชนิดมาจากลักษณะโดดเด่นของใบที่เหมือนรูปหอก (Lance leafed) จึงมีวิทยาศาสตร์ว่า Cymbidium lancifolium ในประเทศไทยมีการกระจายพันธุ์ตั้งแต่ภาคเหนือถึงภาคใต้ลักษณะดอกแตกต่างกัน สำหรับต้นที่พบในนครศรีธรรมราชตามภาพ ดอกจะเปลี่ยนสีเมื่อมีอายุมากขึ้นหรือถูกผสมเกสร มีการนำมาใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์ค่อนข้างน้อย

พิทูเนีย

| March 6, 2018

การยอมรับการผสมตัวเองของพิทูเนีย พบว่า มีความแตกต่างกันไปตามพันธุ์ จำแนกได้ 3 กลุ่ม คือ ผสมตัวเองไม่ติด (self incompatibility) ผสมตัวเองได้แต่อาจอาจเกิดปัญหาผสมตัวเองบ้างเล็กน้อย และผสมตัวเองได้ ดังนั้นจำเป็นต้องมีการจัดการที่เหมาะสมในการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ Continue Reading

ราชพฤกษ์ขาว

| March 6, 2018

ราชพฤกษ์ขาวลูกผสมระหว่าง Cassia bakeriana (กัลปพฤกษ์) x Cassia fistula (ราชพฤกษ์ หรือ คูน) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cassia x nealias ดอกมีกลิ่นหอม/ไม่มีกลิ่นหอม ออกดอกเป็นช่อใหญ่ห้อยลงตามปลายยอด ดอกตูมและดอกบานระยะแรกมีสีเหลือง เปลี่ยนเป็นสีขาวเมื่อดอกแก่มี 5 กลีบ ออกดอกในช่วงร้อนแล้ง เดือน ก.พ.-พ.ค. ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง ทาบกิ่ง เสียบยอด และเพาะเมล็ด

การลดสารไนเตรทผักไฮโดรโปนิกส์

| January 31, 2018

วิธีการลดสารไนเตรทผักไฮโดรโปนิกส์

  1. ลดปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนให้น้อยลงก่อนเก็บเกี่ยว 5 วัน
  2. ให้ปริมาณแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น
  3. เพิ่มปริมาณความเข้มแสงของแสงสีแดง

ด้วงงวงมะพร้าว

| January 8, 2018

ด้วงงวงมะพร้าว Continue Reading

Digital platform Agriculture

| August 27, 2017

การเกษตรยุคใหม่ไร้พรมแดนไปสู่ smart agriculture ในส่วนขององค์ประกอบด้วย

1. Big data ข้อมูลด้านเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูง Continue Reading

กล้วยไม้

| June 13, 2017

กล้วยไม้ Orchid Continue Reading

หอมหัวใหญ่

| December 14, 2016
หอมหัวใหญ่ (Onion) Continue Reading

แก้วมังกร

| November 11, 2016

แก้วมังกร

Continue Reading

ผีเสื้อมวนหวาน

| November 11, 2016

ผีเสื้อมวนหวาน (Fruit sucking moth)

ชื่อวิทย์ : Othreis fullonia Clerck

วงศ์ : Noctuidae

ตัวเต็มวัยเข้าทำลายผล โดยใช้ปากที่แข็งแรงแทงเข้าไปในผลไม้ที่ใกล้สุก Continue Reading

LED ปลูกพืช

| November 10, 2016

การใช้หลอดไฟ LED ในการผลิตพืชสวนของเกาหลีใต้

แสงไฟที่จำเป็นในการสังเคราะห์แสงจะใช้หลอดสีแดงกับแสงสีน้ำเงิน อัตราส่วน 8: 2 Continue Reading

วานิลา

| August 9, 2016

วานิลา (Vanilla) Continue Reading

ว่านขมิ้นขาว

| July 5, 2016

ว่านขมิ้นขาว Continue Reading

ว่านขอทอง

| July 5, 2016

ว่านขอทอง (ว่านแต้) Continue Reading

ว่านม้าห้อ

| July 5, 2016

ว่านม้าห้อ (ม้ง) Continue Reading

หน่อไม้ฝรั่ง

| June 30, 2016

หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus) Continue Reading

ดาวเรือง

| June 27, 2016

ดาวเรือง (Marigold) Continue Reading

เบญจมาศ

| June 27, 2016

เบญจมาศ (Chrysanthemum morifolium Ramat) Continue Reading

หน้าวัว

| June 27, 2016

หน้าวัว (Anthurium / Flamingo Flower)

Continue Reading

เผือก

| May 18, 2016

เผือก (Taro)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Colocacia esculenta (L.) Schott. Continue Reading

banner ad

Hit Counter provided by technology news