banner ad

เทคโนโลยีอนาคต

มาตรฐานการขยายพันธุ์

มาตรฐานการขยายพันธุ์

มาตรฐานการขยายพันธุ์ 1.มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งความรู้ และทักษะด้านต่างๆ

เทคโนโลยีการผลิตพืชในเรือนเพาะชำ

เทคโนโลยีการผลิตพืชในเรือนเพาะชำ

เทคโนโลยีการผลิตพืชในเรือนเพาะชำ  โรงเรือนทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ส่วนเพาะเมล็ด/ขยายพันธุ์ ส่วนอนุบาลต้นกล้า ส่วนสำหรับปลูกและดูแลรักษา และส่วนเก็บเมล็ดพันธุ์ วัสดุอุปกรณ์ ปุ๋ย สารเคมีทางการเกษตร

smart food chain

smart food chain

Smart Food Chain Smart food chain คือระบบการผลิตพืชจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารการจัดการ ประเทศญี่ปุ่นใช้ Smart Food Chain (SFC) จะมีระบบ WAGRI เป็นตัวเชื่อมข้อมูลทั้ง 4 ระบบ ประเทศบราซิลเริ่มดำเนินการ SFC ในปีนี้ร่วมระดมไอเดียจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่มีคุณค่าร่วมกัน องค์ประกอบ SFC มีดังนี้

พืชผัก

ผักโขม

ผักโขม

ผักโขม ชื่อสามัญ Amaranth ชื่อวิทยาศาสตร์ Amaranthus sp. ชื่อวงศ์ Amaranthaceae ชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ผักโหม ผักหม (ภาคใต้), ผักโหมเกลี้ยง กระเหม่อลอเตอ (แม่ฮ่องสอน) เป็นต้น ผักโขมเป็นผักที่ขึ้นได้ทั่วไปตามแหล่งธรรมชาติ เช่น ริมทาง ป่าละเมาะ ป่ารกร้าง สวนผักผลไม้ของชาวไร่ชาวนา เป็นต้น ในบ้านเราผักโขมนั้นมีอยู่หลากหลายพันธุ์ แต่สายพันธุ์ที่นิยมนำมารับประทานเป็นอาหารได้แก่ ผักโขม ผักโขมสวน ผักโขมหัด ผักโขมหนาม เป็นต้น

หอมหัวใหญ่

หอมหัวใหญ่

หอมหัวใหญ่ (Onion)

หน่อไม้ฝรั่ง

หน่อไม้ฝรั่ง

หน่อไม้ฝรั่ง Asparagus

ไม้ผล

แบล็คเบอร์รี

แบล็คเบอร์รี

แบล็คเบอร์รี (Blackberry) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rubus fruticosus อยู่ในวงค์ : Rosaceae เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก อยู่ในตระกูลเบอร์รี

แก้วมังกร

แก้วมังกร

แก้วมังกร

สละ

สละ

สละ พันธุ์สละที่นิยมปลูกในปัจจุบันคือ มี 2 พันธุ์ คือสละพันธุ์สละมาลี และสละเนินวง

ไม้ดอก

เทียนคำ

เทียนคำ

เทียนคำ/เทียนเหลืองอินทนนท์ เทียนดอกสีเหลืองสดตามชื่อที่เรียก พบตามป่าดิบเขาที่ระดับความสูงมากกว่า 1,800 เมตร ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Impatiens longiloba Craib ออกดอกในช่วง ต.ค.-ธ.ค.

กุหลาบหูช้าง

กุหลาบหูช้าง

กุหลาบหูช้าง จัดอยู่ในวงศ์ผักเบี้ย (Portulacaceae) สกุลคุณนายตื่นสายและแพรเซี่ยงไฮ้ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Portulaca molokiniensis เป็นพืชพื้นเมืองของฮาวาย พบบริเวณ Molokini Island (Maui) มีชื่อพื้นเมืองว่า Ihi (Portulaca spp) สำหรับกุหลาบหูช้าง ต้นจะเจริญโตเป็นลำสูงจากพื้นดิน ใบเดียว มีสีเขียว ขนาดใหญ่ประมาณ 2.0-2.5 ซม. ติดกับต้น แต่ละใบเรียงสลับและชิดติดกัน จึงมีหน้าตาแปลกไปจากคุณนายตื่นสายและแพรเซี่ยงไฮ้ที่เคยรู้จัก ดอกมีเหลืองสดใส ออกได้ทั้งปี ชอบแดดจัด ทนแล้ง เครื่องปลูกระบายน้ำดี

Kiku-shidare-zakura

Kiku-shidare-zakura

Kiku-shidare-zakura ซากุระขนาดค่อนข้างเล็กทรงพุ่มและต้นสูงประมาณ 3-5 เมตร มีกิ่งก้านโค้งสวยงาม ออกดอกเป็นกลุ่ม 3-5 ดอกตามกิ่ง

สมุนไพร

ระย่อมน้อย

ระย่อมน้อย

ระย่อมน้อย ชื่ออื่นๆ : กอเหม่ กะย่อม เข็มแดง คลาน ตูมคลาน มะโอ่งที ย่อมต้นหมา สะมออู ระย่อมน้อย ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ชื่อสามัญ : Serpent Wood, Rauwolfia ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rauvolfia serpentine (Linn.) Benth ex Kurz ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้น- ไม้พุถ่มขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 60 ซม

ว่านขมิ้นขาว

ว่านขมิ้นขาว

ว่านขมิ้นขาว

ว่านขอทอง

ว่านขอทอง

ว่านขอทอง (ว่านแต้)

เห็ด

เห็ดถั่งเช่า

เห็ดถั่งเช่า

เห็ดถั่งเช่า เกิดจากเชื้อราเจริญเติบโตในหนอน เช่นหนอนผีเสื้อ จัั๊กจั่น โดยเชื้อราจะแทงสปอร์เข้าไปที่ตัวของแมลงและเจริญเติบโตเป็นเห็ด เช่นหนอนผีเสื้อที่อาศัยอยู่แถบที่ราบสูงของทิเบตจะฝังดักแด้อยู่ได้ดินและออกดอกเป็นเห็ด

การนําเข้าเชื้อเห็ดกระดุมจากสหรัฐอเมริกา

การนําเข้าเชื้อเห็ดกระดุมจากสหรัฐอเมริกา

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าจุลินทรีย์ทางการเกษตรชนิดเชื้อเห็ดกระดุมจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของจุลินทรีย์ทางการเกษตรชนิดเชื้อเห็ดกระดุม

เห็ดหูกวาง

เห็ดหูกวาง

เห็ดหูกวาง

Other Recent Posts

แผนยุทธศาสตร์อาเซียน 2564-68

แผนยุทธศาสตร์อาเซียน 2564-68

| April 23, 2020

แผนยุทธศาสตร์อาเซียน 2564-68 ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ 1. การเพิ่มปริมาณและคุณภาพของการผลิตด้วยเทคโนโลยีสีเขียวอย่างยั่งยืน ระบบการจัดการทรัพยากร ลดการสูญเสียก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ของเสีย

Continue Reading

Prostrate Casuarina glauca

Prostrate Casuarina glauca

| February 19, 2020

Prostrate Casuarina glauca พืชรูปร่างประหลาดใบเป็นเส้นยาวสีเขียวเข้ม ปกคลุมจนมองไม่เห็นลำต้น มีการเจริญเติบโตของต้นแบบทอดนอน (prostrate form)

Continue Reading

เอื้องอัญมณี

เอื้องอัญมณี

| February 19, 2020

เอื้องอัญมณี กล้วยไม้ดินรูปร่างแปลก พบเฉพาะถิ่น จัดเป็นกล้วยไม้ที่หายากชนิดหนึ่ง มีการกระจายพันธุ์บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Corybas ecarinatus K. Anker & Seidenf.

Continue Reading

banner ad

Hit Counter provided by technology news