banner ad

Recent Articles

Big data กับการเกษตร

| May 8, 2019
Big data กับการเกษตร

ระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา big data โดยเจ้าหน้าที่ google 1. Big Data ไม่ใช่เครื่องมือวิเศษที่บอกว่าให้ไอทีเป็นคนวางระบบแล้วเดี๋ยวจะได้ข้อมูลเอง แต่ผู้ใช้งานต่างหากที่ต้องเป็นคนกำหนดโจทย์ที่คิดว่าอยากจะแก้ปัญหา

Continue Reading

ระบบ WAGRI ของญี่ปุ่น

| April 27, 2019
ระบบ WAGRI ของญี่ปุ่น

ระบบ WAGRI ของญี่ปุ่นที่ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล bigdata ด้านการเกษตร เชื่อมระหว่างภาคเอกชน เกษตรกร และรัฐ ในการให้บริการในการผลิตพืช จากที่แต่ละภาคส่วนมี bigdata ฐานข้อมูลของตัวเองก็จับมารวมกันแล้ว เพื่อให้เกิดการเข้ากันได้ใน platform มีระบบแบ่งชั้นการเปิดเผยข้อมูล และทำสัญญาข้อตกลงกัน

Continue Reading

เทคนิคการปลูกพืช plant fatory

| March 19, 2019
เทคนิคการปลูกพืช plant fatory

การปลูกพืชใน plant factory ต้องมีเทคนิคอะไรบ้าง Concept : การปลูกพืชใน plant factory มีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ Hard wear + Soft wear + Human wear ในส่วนของ Hard wear ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ และสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืมว่าการตอบสนองของพืชต่อสภาพแวดล้อมในสภาพที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดพืชแล้ว ยังขึ้นกับชนิดพันธุ์ และระยะการเจริญเติบโตของพืชด้วย ก. โครงสร้าง 1.ห้องที่ใช้ปลูกต้องเป็นระบบบปิดไม่สามารถแลกเปลี่ยนอากาศ ความร้อนภายนอกได้

Continue Reading

Post-harvest technology

| October 19, 2018
Post-harvest technology

Coming s00n

Continue Reading

Seed Innovation

| October 19, 2018
Seed Innovation

การผลิตเมล็ดพันธุ์    เมล็ดพันธุ์คัด  (Breeder Seed)  เป็นเมล็ดพันธุ์ที่นักปรับปรุงพันธุ์ได้มาจากกระบวนการปรับปรุงพันธุ์   มีลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ  ตรงตามความต้องการที่นักปรับปรุงพันธุ์กำหนด   ซึ่งนักปรับปรุงพันธุ์จะเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดอย่างละเอียด  ถี่ถ้วนทุกขั้นตอนและมักจะมีปริมาณน้อย ใช้เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์หลักเท่านั้น ส่วนใหญ่แล้วเมล็ดพันธุ์คัดจะอยู่ในมือของนักปรับปรุงพันธุ์ทั้งของกรมวิชาการเกษตรสถาบันการศึกษา หรือภาคเอกชนที่ทำการพัฒนาพันธุ์พืช

Continue Reading

Precision Agriculture

| October 19, 2018
Precision Agriculture

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการพยากรณ์ที่แม่นยำคือฐานข้อมูล และอุปกรณ์ เช่นการปลูกมะเขือเทศในโรงเรือน ผลผลิต 80-100 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร – CO2 การให้แก๊สรอบๆ ต้น – Fertigation การให้ปุ๋ยตามความต้องการของพืช

Continue Reading

Digital platform Agriculture

| August 27, 2017
Digital platform Agriculture

การเกษตรยุคใหม่ไร้พรมแดนไปสู่ smart agriculture ในส่วนขององค์ประกอบด้วย 1. Big data ข้อมูลด้านเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูง

Continue Reading

กล้วยไม้

| June 13, 2017
กล้วยไม้

กล้วยไม้ Orchid

Continue Reading

หอมหัวใหญ่

| December 14, 2016
หอมหัวใหญ่

หอมหัวใหญ่ (Onion)

Continue Reading

แก้วมังกร

| November 11, 2016
แก้วมังกร

แก้วมังกร

Continue Reading

ผีเสื้อมวนหวาน

| November 11, 2016
ผีเสื้อมวนหวาน

ผีเสื้อมวนหวาน (Fruit sucking moth) ชื่อวิทย์ : Othreis fullonia Clerck วงศ์ : Noctuidae ตัวเต็มวัยเข้าทำลายผล โดยใช้ปากที่แข็งแรงแทงเข้าไปในผลไม้ที่ใกล้สุก

Continue Reading

LED ปลูกพืช

| November 10, 2016
LED ปลูกพืช

การใช้หลอดไฟ LED ในการผลิตพืชสวนของเกาหลีใต้ แสงไฟที่จำเป็นในการสังเคราะห์แสงจะใช้หลอดสีแดงกับแสงสีน้ำเงิน อัตราส่วน 8: 2

Continue Reading

วานิลา

| August 9, 2016
วานิลา

วานิลา (Vanilla)

Continue Reading

ว่านขมิ้นขาว

| July 5, 2016
ว่านขมิ้นขาว

ว่านขมิ้นขาว

Continue Reading

ว่านขอทอง

| July 5, 2016
ว่านขอทอง

ว่านขอทอง (ว่านแต้)

Continue Reading

ว่านม้าห้อ

| July 5, 2016
ว่านม้าห้อ

ว่านม้าห้อ (ม้ง)

Continue Reading

หน่อไม้ฝรั่ง

| June 30, 2016
หน่อไม้ฝรั่ง

หน่อไม้ฝรั่ง Asparagus

Continue Reading

ดาวเรือง

| June 27, 2016
ดาวเรือง

ดาวเรือง (Marigold)

Continue Reading

เบญจมาศ

| June 27, 2016
เบญจมาศ

เบญจมาศ (Chrysanthemum morifolium Ramat)

Continue Reading

หน้าวัว

| June 27, 2016
หน้าวัว

หน้าวัว (Anthurium / Flamingo Flower)

Continue Reading

banner ad

Hit Counter provided by technology news