banner ad

การฟื้นฟูและการรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผัก

| August 30, 2021

การฟื้นฟูและการรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผัก

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ของพืชผัก

  • เมล็ดพันธุ์ทางการค้า ความมีชีวิตสูงและมีความแข็งแรง มีบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ มีความบริสุทธิ์ทางกายภาพ(เปอร์เซ็นต์ของเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ เทียบกับเมล็ดพืชอื่นๆ วัชพืชและสิ่งแปลกปลอม) สุขภาพเมล็ดพันธุ์ : ปราศจากโรคแมลงศัตรูพืช ขนาดเมล็ดพันธุ์สม่ำเสมอ ราคายุติธรรม มีความสามารถในการให้ผลผลิตดี ปรับตัวได้ดี
  • เมล็ดพันธุ์ในธนาคารเมล็ดพันธุ์ ความมีชีวิตสูงและมีความแข็งแรง มีบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ มีความบริสุทธิ์ทางกายภาพ (เปอร์เซ็นต์ของเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ เทียบกับเมล็ดพืชอื่น ๆ วัชพืชและสิ่งแปลกปลอม) สุขภาพเมล็ดพันธุ์ : ปราศจากโรคแมลงศัตรูพืช ขนาดเมล็ดพันธุ์สม่ำเสมอ ราคายุติธรรม  มีความสามารถในการให้ผลผลิตดี ปรับตัวได้ดี

ประเภทของการผลิตเมล็ดพันธุ์ : หมวดหมู่เมล็ดพันธุ์เป็นตัวกำหนดว่าต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่เข้มงวดเพียงใดในการผลิตเมล็ดพันธุ์ประเภทเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ : เมล็ดพันธุ์คัด (Breeder Seed) เมล็ดพันธุ์หลัก (Foundation Seed) เมล็ดพันธุ์จำหน่าย (Certified Seed) เมล็ดพันธุ์ทางการค้า (Commercial seed)

- เมล็ดพันธุ์จำหน่าย (Certified Seed) เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรอง จะเป็นลูกหลานของเมล็ดพันธุ์คัด เมล็ดพันธุ์หลักหรือเมล็ดพันธุ์ขยาย โดยได้รับการจัดการเพื่อดูแลรักษาความบริสุทธิ์และเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรับรอง (AOSCA) เมล็ดพันธุ์จำหน่ายมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านการผลิตและความบริสุทธิ์ที่กำหนดโดยกฎหมาย ได้รับการตรวจสอบโดยองค์กรบุคคลที่สามซึ่งตรวจสอบแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์และยืนยันความบริสุทธิ์ หลังจากเก็บเกี่ยวและทำความสะอาดเมล็ดแล้วตัวอย่างจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรองเพื่อวิเคราะห์ความบริสุทธิ์และการงอก
- เมล็ดพันธุ์ทางการค้า (Commercial seed) คือเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจากเมล็ดพันธุ์หลัก แต่ไม่อยู่ในกรอบของโครงการรับรองเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเมล็ดพันธุ์ผักที่เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้อยู่เป็นเมล็ดพันทางการค้า

การจำแนกตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์
- พืชใบเลี้ยงเดี่ยว เช่น วงศ์ Alliaceae
- พืชใบเลี้ยงคู่ เช่น วงศ์ Solanaceae

การจำแนกตามลักษณะของการผสมพันธุ์
- พืชผสมตัวเองสูง  90-100%
- พืชผสมข้ามที่มีการผสมข้าม > 4%
- พืชผสมข้ามสูง โดยมีการผสมข้ามสูงสุด 100% ซึ่งการผสมข้ามนี้ทำได้โดยใช้ตัวช่วยจากธรรมชาติ เช่น ลมและแมลง

การจำแนกตามการตอบสนองของการปลูก
- พืชที่ย้ายปลูกแล้วอยู่รอดได้อย่างง่ายดาย : พืชตระกูลกะหล่ำ ผักกาดขาว ผักกาดหอม มะเขือเทศ มะเขือยาว และพริก
- พืชที่ต้องการการดูแลในการย้ายปลูก : หัวหอม ต้นหอม ขึ้นฉ่าย ผักชีฝรั่ง ผักโขม และกระวาน
- พืชที่ไม่เหมาะสำหรับการย้ายปลูก : ถั่วลันเตา หัวไชเท้า แครอท ปวยเล้ง น้ำเต้า และบีทรูท
- พืชที่เหมาะทั้งการย้ายปลูกและการเพาะเมล็ดโดยตรง : ผักกาดขาว พริก และผักโขม

การจำแนกตามวัฏจักรการเจริญเติบโตของพืช
- พืชอายุปีเดียว : มะเขือเทศ มะเขือ พริก ถั่วลันเตา ผักโขม พืชตระกูลแตง ขึ้นฉ่าย ผักชีฝรั่ง และเผือก
- พืชสองปี : พืชตระกูลกะหล่ำ ผักกาดขาว หัวหอม แครอท ต้นหอม หัวไชเท้า และปวยเล้ง
- พืชอายุหลายปี : หน่อไม้ฝรั่ง ชาโยเต้ (Sechium edule) ขิง กระวาน และขมิ้น (Curcuma longa)

การจำแนกตามลักษณะการปรับตัวในสภาพภูมิอากาศต่างๆ
- พืชเมืองหนาว ได้แก่ กะหล่ำปลี คะน้า บรอกโคลี หัวบีทน้ำตาล มันฝรั่ง ผักโขม หัวไชเท้า แครอท ถั่วลันเตา และมะเขือเทศ
- พืชเขตกึ่งร้อน ได้แก่  ปวยเล้ง ขึ้นฉ่าย ผักชีฝรั่ง หน่อไม้ฝรั่ง ชาโยเต้ และแครอท
- พืชเมืองร้อน ได้แก่  มะเขือ, กระเจี๊ยบเขียว พริก พืชตระกูลแตง ขิง ขมิ้น กระวาน มันเทศ และมะเขือเทศ

การเพาะเลี้ยงเชื้อพันธุกรรม/การเพิ่มจำนวนเมล็ดพันธุ์

การเพาะเลี้ยง คือการต่ออายุเชื้อพันธุกรรมโดยการหว่านและเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับตัวอย่างเดิม การเพาะเลี้ยงเชื้อพันธุกรรมเป็นการดำเนินการที่สำคัญที่สุดในการจัดการธนาคารยีน Gene bank ในระหว่างการเพาะเลี้ยงความสมบูรณ์ทางพันธุกรรมของการเจริญเติบโตของเชื้อพันธุ์มีความเสี่ยงเนื่องจาก : แรงกดดันจากการคัดเลือก (ดิน ภูมิอากาศ แนวปฏิบัติด้านการจัดการ การเก็บเกี่ยว) การผสมข้ามและความผิดพลาดโดยบังเอิญ ขนาดประชากรเล็ก (ความมีชีวิต ค่าแรงงาน ฯลฯ )

ความจำเป็นในการเพาะเลี้ยงเชื้อพันธุกรรม
1. การเพิ่มจำนวนเมล็ด – ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่เก็บใหม่หรือได้รับมามักจะมีเมล็ดเพียงไม่กี่เมล็ด – เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับมา/เก็บรวบรวมมาอาจมีคุณภาพไม่ดีเนื่องจากความมีชีวิตต่ำหรือมีการติดเชื้อ
2. เพิ่มจำนวนเมล็ดพันธุ์ในกลุ่มที่ใช้งานอยู่ – ความมีชีวิตต่ำที่สังเกตได้ในระหว่างการตรวจสอบจำนวนไม่เพียงพอสำหรับการแจกจ่าย
3. เพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษ – มีความต้องการสูง การทำซ้ำหรือการส่งตัวกลับอย่างปลอดภัย

จุดมุ่งหมายของการเพาะเลี้ยงเมล็ดพันธุ์
- เพิ่มการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้สูงสุด
- ลดรอบการเกิดใหม่
- รักษาความสมบูรณ์ทางพันธุกรรมของประชากร
- เพิ่มคุณภาพเมล็ดพันธุ์

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการสร้างพันธุ์ใหม่
- ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมเพื่อลดการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
- ข้อกำหนดพิเศษเพื่อสลายการพักตัวและกระตุ้นการงอก (การทำให้เป็นแผลเป็น)
- ระยะห่างที่เหมาะสมในกาเก็บผลและเมล็ดพันธุ์ที่
- ขนาดประชากรที่มีประสิทธิผล
- การจัดการที่เหมาะสม
- ระบบการปรับปรุงพันธุ์และความจำเป็นในการควบคุมการผสมเกสร

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์

 ก. ระหว่างการผลิตเมล็ดพันธุ์
-  สภาพภูมิอากาศ
- การทำเกษตรกรรม
- ระยะห่างของพันธุ์ปลูกและการกำจัดพันธุ์ปนเปื้อน
- ความสุกแก่ของเมล็ด
- ผลและตำแหน่งเมล็ดบนต้นแม่
- แมลงศัตรูและโรค

 ข. ระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
- ความชื้นของเมล็ดพันธุ์
- ความแห้งของเมล็ด
- อุณหภูมิในการจัดเก็บ
- ความชื้นสัมพัทธ์
- ออกซิเจน
- จัดเก็บแมลงศัตรูพืชและโรค

ผลของสภาพอากาศต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์
   อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ฝน ความยาวนานแสงแดด  ความเร็วลม ส่งผลต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของพืช โดยฝนหรือแล้งมากเกินไปในช่วงออกดอกจะส่งผลกระทบต่อผลไม้และเมล็ด ทำให้จำนวนเมล็ดต่ำ คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ยังได้รับผลกระทบจากความเครียดของสิ่งแวดล้อมในระหว่างขั้นตอนการเติมเมล็ด

การเตรียมแปลงปลูกสำหรับเพาะพันธุ์พืชผัก

ดิน
- ควรมีความสม่ำเสมอ
- ควรมีการระบายน้ำที่ดี
- ดำเนินการวิเคราะห์ดินและใช้วิธีการแก้ไข (ปุ๋ย ปูนขาว ชลประทานหรือแสงอาทิตย์)

การปลูกพืชหมุนเวียนช่วยบำรุงโครงสร้างดินที่ดีและความอุดมสมบูรณ์ มีผลต่อการเกิดของศัตรูพืชและโรคในดิน การเกิดพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งทำให้คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ลดลง

การเตรียมที่ดินสำหรับการงอกใหม่ของถั่วหิมะ
- เจาะรูลึก 75-80 ซม. สำหรับติดตั้งท่อรองรับเหล็ก
- เตรียมแปลงปลูกสำหรับย้ายปลูก
- คลุมแปลงปลูกด้วยวัสดุคลุมดินโพลีเอทิลีนสีดำกว้าง 1.5 ม.

การทำความสะอาดแปลง
- รักษาแปลงให้สะอาดจากเมล็ดพืชและพืชต่างถิ่น
- พิจารณาความเสี่ยงของการปนเปื้อนด้วยละอองเรณูของพืชต่างถิ่นและใช้มาตรการป้องกันโดยการเพาะปลูกระหว่างกันและการกำจัดวัชพืชด้วยมือ
- ยกแปลงสูงหรือต่ำตามความต้องการของพืช
- จัดเตรียมแปลงปลูกใหม่โดยพิจารณา : ความต้องการสายพันธุ์ใหม่, จำนวนพืชต่อความต้องการ, ระยะห่างระหว่างแถว และการเข้าถึงเพื่อกำจัดวัชพืช

การเตรียมเมล็ดพันธุ์การเตรียมเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มการงอกของเมล็ด

ก.ความชื้นของเมล็ดแห้งมาก (<7% SMC ถึง 18-20%)
- เมล็ดขนาดเล็ก : กระจายเมล็ดเล็ก ๆ บนจานเพาะเชื้อ วางกระดาษที่มีความชื้น 3 แผ่นไว้ในกล่องโพลีทีน  วางจานเพาะเชื้อ (ไม่ปิดฝา) ที่ด้านบนใส่กระดาษชื้น ใส่กล่องในตู้อบที่อุณหภูมิ 20 ºC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
- เมล็ดขนาดใหญ่ : วางเมล็ดในถุงไนลอนที่มีรูพรุน  ชั้นเมล็ดพันธุ์ควรลึกเพียง 1 เมล็ด วางถุงที่ด้านบนของมาตรวัดเหนือน้ำในเครื่องดูดความชื้นที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

ข.ทำลายการพักตัว เป็นเรื่องปกติในเมล็ดพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวสดและใน CWR : Crop Wild Relative ความเกี่ยวข้องกับพืชป่า
- การทำให้สุกหลังการเก็บเกี่ยว (การสุกหลังการเก็บเกี่ยว) ในที่เก็บแบบแห้ง : การปล่อยสารและการส่งเสริมการงอกในระหว่างการเก็บรักษาแบบแห้งเป็นเวลานาน (หลายเดือน) ที่อุณหภูมิห้อง, การเตรียมก่อนการอบแห้ง : แช่เมล็ดไว้ล่วงหน้าหรือล้างเมล็ดก่อนที่เมล็ดจะถูกอบแห้ง  ข้อควรระวัง: การสูญเสียความมีชีวิต ใช้กับเมล็ดพันธุ์ที่จะหว่านเท่านั้น!
- เยื่อหุ้มเมล็ดกำหนดให้มีการพักตัว : การกำจัด การเจาะหรือการขูดขีด (การทำให้เป็นแผลเป็น) ของเปลือกหุ้มเมล็ดอาจทำให้เมล็ดที่ฝังอยู่เฉยๆสามารถงอกได้
- การแช่เย็นก่อน : การเตรียมเมล็ดแช่เย็นไว้ล่วงหน้าที่อุณหภูมิต่ำ (<7 ºC เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะย้ายไปที่อุณหภูมิที่สูงขึ้น (ตัวกลางเดียวกับที่ใช้ในการงอก)
- การชะหรือล้าง : การล้างเมล็ดเพื่อกำจัดสารยับยั้งการงอกจากภายในเมล็ดจะทำให้เยื่อหุ้มเมล็ดอ่อนตัวลงและส่งเสริมการงอก, การแช่เมล็ดไว้ล่วงหน้าหรือการล้างเมล็ดก่อนมักจะตามด้วยการอบแห้ง
- การใช้สารประกอบ : การใช้ล่วงหน้า : การแช่เมล็ดในสารละลายก่อนที่จะย้ายไปยังห้องเพาะเชื้อ การใช้สารประกอบเติมลงในสารประกอบที่ใช้ในการงอกของสารตั้งต้น ใช้สารประกอบโพแทสเซียมไนเตรต ไนไตรต์ ไฮโดรเจน (pH ต่ำ) ไซยาไนด์ ไธโอยูเรีย จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน

การหว่านและการจัดการพืช

1. เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียอัลลีลและเพิ่มผลผลิตของเมล็ดพันธุ์
- ใช้พืช≥100ต้น ในชนิดที่แตกต่างกัน
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดในแต่ละวัน
- ส่งเสริมการเจริญเติบโตเพื่อให้เกิดการออกดอกมาก
- กำจัดการแข่งขันด้วยวัชพืช
- จัดหาน้ำที่มีเสถียรภาพเพื่อการชลประทาน

2. วันที่หว่าน
- หว่านในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สุกแก่เต็มที่และเก็บเกี่ยว
- แบ่งกลุ่มตามระยะเวลาเก็บเกี่ยว และปรับวันปลูกเพื่อให้สะดวกในการจัดการพืชและเก็บเกี่ยว
- ใช้ระยะห่างระหว่างแถวและภายในแถวให้สม่ำเสมอ
- หลีกเลี่ยงการแย่งแสงและสารอาหาร (ระยะห่างที่กว้าง)
- ควบคุมเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชได้อย่างสมบูรณ์
- หลีกเลี่ยงการทำให้ผอมบางหรือทำแบบสุ่ม
- รักษาแปลงที่ปราศจากพืชต่างถิ่น (วงจรการสร้างใหม่ทั้งหมด)

การชลประทาน/การระบุชนิด

ก. ชลประทาน
- เขตชลประทานเมื่อจำเป็น
- หลีกเลี่ยงความเครียดจากน้ำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายน้ำอย่างเพียงพอ
- กำจัดการแก่งแย่งด้วยวัชพืช
- จัดหาน้ำที่มีเสถียรภาพเพื่อการชลประทาน

ข. ระบุชนิดระหว่างการเจริญเติบโตของพืช
- เปรียบเทียบข้อมูลทางสัณฐานวิทยา
- เปรียบเทียบกับวัสดุอ้างอิง (พืชสมุนไพรหรือเมล็ดพืชอ้างอิง)
- การกำจัดสิ่งปนเปื้อนต้องทำด้วยความระมัดระวัง (เช่นพืชที่ปลูกนอกแถว) ผลของการแยก (ตามระยะทาง,เวลา,อุปสรรค) และการกำจัดสิ่งปนเปื้อน
- ความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรม เป็นตัวแปรสำคัญของคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนทางพันธุกรรมและการเปลี่ยนความถี่ยีนอย่างไม่เจาะจงในแปลง การปนเปื้อนของละอองเรณูสามารถป้องกันได้โดยการกำจัดวัชพืชหรือพืชที่เกี่ยวข้องและให้ระยะห่างในการปลูก
- ระยะห่างในการปลูกประมาณ 50 เมตรสำหรับพืชที่ผสมเกสรด้วยตนเอง และ 1,000 ถึง 1,600 เมตรสำหรับพืชผสมข้าม
- การปนเปื้อนมีความเกี่ยวข้องระหว่างการออกดอก : การตรวจสอบและกำจัดพืชชนิดอื่นบ่อยๆสามารถช่วยรักษาความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมได้
- การกำจัดพันธุ์ปนเปื้อน สามารถทำได้ในระยะการเจริญเติบโต, การออกดอกและการเจริญเติบโตเต็มที่ของพืช

ชีววิทยาการผสมเกสร สำหรับผู้คัดเลือกให้กำจัดละอองเรณูของพืชต่างถิ่นออก
- การแยกเชิงพื้นที่ (จำกัดจำนวนสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน)
- การแยกเวลา (วันที่ปลูก)
- อุปสรรคตามธรรมชาติหรือสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้น (สายพันธุ์ที่กำลังเติบโตระหว่างสายพันธุ์ที่เติบโตสูงเช่นทานตะวันและป่าน)
- ห่อช่อดอกที่เลือกด้วยถุงกันละอองเกสรหรือถุงป้องกันละอองเรณู (ผ้าลินินหรือกระดาษ) และสร้างตาข่ายป้องกันละอองเรณูหรือละอองเรณูรอบๆ แปลง ข้อควรระวัง ฝนอาจทำลายถุงผสมเกสร, ความชื้นส่วนเกินอาจเพิ่มการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา, ติดแท็กดอกไม้และนำถุงออกทันทีหลังจากผสมเกสรเสร็จ
- การผสมเกสรด้วยมือเสริมเพื่อปรับปรุงรูปร่างผล
- ปลูกพืชที่ผสมพันธุ์ด้วยแมลงในกรงพร้อมรังผึ้ง (1 ชนิดต่อกรง)

ความสมบูรณ์ของเมล็ดมีผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ : ตัวชี้วัด
- ความมีชีวิตและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์จะสูงที่สุดในระยะผลโตเต็มที่และจะลดลงเมื่อเก็บเกี่ยวเร็วหรือช้า
- ในหัวหอมความสมบูรณ์ของเมล็ดเกี่ยวข้องกับการลดลงของปริมาณคลอโรฟิลล์และปริมาณน้ำอย่างรวดเร็วทำให้น้ำหนักแห้งเพิ่มขึ้น
- เมล็ดพันธุ์พริกสามารถเจริญเติบโตได้นานถึงหนึ่งสัปดาห์ภายในผลสีแดงหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการงอกสูงสุด
- ผลแตกในกระเจี๊ยบเขียวบ่งชี้ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดสูงสุด
- มะเขือเทศและพริก : ผลต้องมีสีแดงเต็มที่
- ในพืชตระกูลแตง (แตงโม) ผลจะถูกเก็บไว้บนเถาเป็นระยะเวลาหนึ่งหรือเก็บไว้เพื่อให้เมล็ดมีความสมบูรณ์ทางสรีรวิทยา
- ในพืชบางชนิดการเรืองแสงของคลอโรฟิลล์ของผลไม้เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของการเจริญเติบโตของเมล็ด (วัดกระบวนการย่อยสลาย)

ตำแหน่งของผลบนต้นและตำแหน่งเมล็ดภายในผลมีผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
- โดยทั่วไปการเพิ่มจำนวนผลต่อต้น มีผลต่อการลดน้ำหนักผล, น้ำหนักเมล็ด และด้วยเหตุนี้จึงมีผลต่อความมีชีวิต
-
เมล็ดจากการเก็บมะเขือเทศในระยะแรกจะมีคุณภาพของเมล็ดที่สูง
-
เมล็ดพริกจากผลบนลำต้นหลัก กิ่งแรกเมล็ดมีน้ำหนักและความงอกสูง พืชจากเมล็ดเหล่านี้ให้ผลผลิตมากกว่าและมีความต้านทานโรคได้ดีกว่าพืชจากเมล็ดในกิ่งที่ 3 หรือ 4
-
กระเจี๊ยบเขียวและมะเขือ : เมล็ดพันธุ์ที่คุณภาพดีที่สุดได้จากผลที่เกิดจากข้อล่าง
-
ตำแหน่งเมล็ดในผล : พริกและมะเขือ : เมล็ดจากส่วนฐานของผลมีความมีชีวิตและความแข็งแรงสูงกว่าเมล็ดจากส่วนตรงกลางและส่วนปลายของผล

โรคและแมลงศัตรูพืช
- เมล็ดพันธุ์มีเชื้อโรคภายในหรือภายนอก สิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นในการหว่านส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ของพืช
-
แมลงและเชื้อโรคบนเมล็ดทำให้พืชเหี่ยวเฉา เปลี่ยนสี เน่าเปื่อย งอกน้อยและแข็งแรงน้อย
-
เชื้อโรคเจริญเติบโตบนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับบาดเจ็บกับมีความชื้นในเมล็ดสูงอุณหภูมิ อุณหภูมิในการเก็บรักษาสูงและมีการเติมอากาศที่ดีในแปลงหรือที่เก็บ
-
มักพบแมลงในเมล็ดของผักที่เป็นฝัก เช่น ถั่วลันเตา
-
เมล็ดที่แยกมาจากผลไม้เน่าที่ติดเชื้อจะมีคุณภาพต่ำ
-
จุลินทรีย์ผลิตความร้อนและสารพิษระหว่างการเก็บรักษาและลดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี
-
เชื้อราก่อโรค (Alternaria, Aspergillus, Penicellium, Cladosporium) ส่วนใหญ่มีส่วนทำให้เมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพและความมีชีวิตลดลง

การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
- เก็บเกี่ยวเมื่อครบกำหนดที่เหมาะสม : เมื่อเมล็ดโตเต็มที่(สุกแก่), เมื่อเมล็ดทนต่อการผึ่งให้แห้ง, ก่อนที่จะเสื่อมสภาพในผล หรือเสื่อมเล็กน้อยก่อนที่จะเกิดการกระจายตัวตามธรรมชาติ
-
เก็บเกี่ยวซ้ำ ๆ หากการเจริญยังไม่สม่ำเสมอ
-
การเก็บเกี่ยวพืช / เก็บแยกกันหากระยะเวลาครบกำหนดแตกต่างกันในแปลง/ต้นเดียวกัน
-
ผสมเมล็ดในส่วนเท่า ๆ กันจากต้นแม่แต่ละต้นเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบของต้นแม่
-
ถุงที่เก็บเมล็ด / ฝักควรช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีเพื่อการอบแห้ง
-
เริ่มทำให้เมล็ดแห้งทันทีหลังการเก็บเกี่ยว

เป้าหมายของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในธนาคารเมล็ดพันธุ์
- เพิ่มอายุการใช้งานของเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้ให้นานที่สุดด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด
-
การมีอายุยืนยาวได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลัก 3 ประการ : 1. คุณภาพเมล็ดเริ่มต้น 2. ปริมาณน้ำ / ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ก่อนเข้าเก็บ 3. สภาพรอบเมล็ดระหว่างการเก็บรักษา (อุณหภูมิ, ความชื้น)

สภาพโดยรอบเมล็ดระหว่างการเก็บรักษา : อุณหภูมิและความชื้นของเมล็ด
  ช่วงชีวิต : ภายในขอบเขตที่กำหนดความชื้นในเมล็ด : 5 -14% (SMC : seed moisture content) และอุณหภูมิ 0 -32 ºC การลดอุณหภูมิเก็บรักษาลง 1% SMC หรือ 5 ºC ของอุณหภูมิในการจัดเก็บ ทำให้เมล็ดมีอายุยืนยาวขึ้นเป็นสองเท่า
  คำแนะนำทั่วไปเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของเมล็ดพันธุ์:
- เก็บเมล็ดที่อุณหภูมิต่ำ (-18 ºC)
- จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ SMC ต่ำสุดที่เป็นไปได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมล็ดพันธุ์ปราศจากเชื้อโรคก่อนเก็บรักษา
- ปกป้องเมล็ดจากเชื้อโรคระหว่างการเก็บรักษา
- เก็บเมล็ดในที่มืด
- จัดเก็บเมล็ดที่มีความชื้นระหว่างเก็บเกี่ยวและเมล็ดที่มีคุณสมบัติในการเก็บรักษาที่มีค่า SMC ต่ำในภาชนะเก็บที่ป้องกันไอ
- จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ที่มีความชื้นเพียงพอ

สภาพโดยรอบเมล็ดระหว่างการเก็บรักษา :
ความชื้นของเมล็ด (SMC : seed moisture content) คือ ปริมาณน้ำในเมล็ด SMC เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการมีอายุยืนยาวของเมล็ดพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยมีผลอย่างมากต่ออายุการเก็บรักษา ขอแนะนำให้เก็บ SMC ต่ำ (5-7%) และคงที่ ใช้ภาชนะเก็บที่ปิดสนิทเพื่อหลีกเลี่ยงการคายน้ำ
- SMC 35% : อาจเกิดการงอกของเมล็ด
- SMC -13 ถึง 35% เกิดการหายใจจากเมล็ด สร้างความร้อนและส่งเสริมการทำงานของเชื้อโรค
- SMC <10% และอุณหภูมิ <10 ºC : กิจกรรมการเผาผลาญและกิจกรรมของเชื้อโรคค่อนข้างต่ำ
- SMC 5 ± 1% : เหมาะสำหรับการเก็บรักษาในระยะยาว

การวัดปริมาณความชื้นของเมล็ดพันธุ์ (SMC)
วิธีการแบบไม่ทำลายเมล็ด
- เครื่องวัดความชื้นแบบรวดเร็ว : วัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของความชื้นเมล็ดพันธุ์โดยการนำไฟฟ้า (ความต้านทานไฟฟ้าของเมล็ดพันธุ์) หรือความจุ (ความสามารถของเมล็ดในการเก็บประจุไฟฟ้า) จำเป็นต้องทดสอบพืชแต่ละชนิดโดยวิธีการอบแห้งด้วยเตาอบมาตรฐาน เชื่อถือได้ 6-25%
- ตรวจวัดวัดความชื้นแบบดิจิตอล : วัดปริมาณไอน้ำและอากาศในสภาวะสมดุลโดยใช้ตัวอย่างเมล็ดพืชที่อยู่ในห้องที่ปิดสนิท การอ่านค่าจะแสดงเป็นความชื้นสัมพัทธ์สมดุล (eRH) การใช้เส้นโค้งเปรียบเทียบสามารถแปลงเป็น SMC แบบเดิมได้

วิธีการวัด SMC
- การวัดสมดุลของเมล็ดพันธุ์ RH : relative humidity (ไม่ทำลายเมล็ด)
- การวัด SMC โดยใช้วิธีอบแห้งด้วยเตาอบ (ISTA : Seed testing Lab) (ทำลายเมล็ด)
- การวัด SMC โดยใช้สมดุลอินฟราเรด (ทำลายล้างเมล็ด)
- การทดสอบเกลือ : เติมเกลือลงในขวดแก้วครึ่งหนึ่งและเมล็ดพืชที่ต้องการทดสอบ ทิ้งไว้ 20 นาทีแล้วเขย่าขวดเบา ๆ ถ้าเมล็ดแห้งเกลือจะตกลงไปด้านล่าง (ขวา) ถ้าเมล็ดยังเปียกเกลือจะติดที่ด้านข้างของขวดแก้ว

ปริมาณความชื้นสมดุลและไอโซเทอมความชื้น
หลักการอบแห้งเมล็ดพันธุ์และ SMC
- เมล็ดพืชจะดูดความชื้นและดูดซับ หรือคายความชื้น (ขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศโดยรอบและ Water potential gradient
-
การดูดซึมหรือการดูดซับจะเกิดขึ้นจนกว่าความดันไอน้ำในเมล็ดพืชและอากาศโดยรอบจะสมดุลกัน
-
สำหรับสายพันธุ์ที่กำหนด : ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่าง RH และ SMC เมล็ดหลวมหรือดูดซับน้ำจนกว่าจะถึงสมดุลระหว่าง SMC และ RH ของอากาศโดยรอบที่อุณหภูมิเฉพาะ (ความชื้นไอโซเทอม water sorption isotherm ความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณความชื้นฐานแห้ง (Moisture Content,dry basis) กับความชื้นสัมพัทธ์สมดุล (Equilibrium Relative humidity)หรือ water activity (aw) -MI)
-
MIs ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์และแตกต่างกันระหว่างชนิดและลักษณะของสายพันธุ์เดียวกัน

การสกัดเมล็ด (Seed extraction)
มะเขือเทศ
1. การสกัดเมล็ดมะเขือเทศทำได้โดยการหมัก 3-5 วัน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
2. ล้างผลไม้ที่แตกและแยกเมล็ดออกด้วยตัวกรองซ้ำ ๆ จนเหลือเพียงเมล็ด
3. ทำความสะอาดและล้างเมล็ดที่สกัดได้
พริก
1. เก็บเกี่ยวเมล็ดพริก
2. ทำการสกัดด้วยมือ หรือใช้เครื่องบด

ถั่ว การอบแห้งตามธรรมชาติฝักจะถูกวางไว้ในโรงเรือนสีเขียว/พลาสติกเป็นเวลาหลายวัน หลังจากนั้นเมล็ดจะถูกแยกออกจากฝักโดยการตีถุงไนลอน

TSP Seed treatment (Trisodium Phosphate Treatment) -TMV control (Tomato Mosaic Virus)

- ใส่เมล็ดที่เก็บเกี่ยวสดในผ้าหรือถุงไนลอน 32 ตาข่ายครึ่งหนึ่ง
- แขวนไว้ในสารละลาย TSP 10% (w/v) เป็นเวลา 30 นาทีเพื่อให้แน่ใจว่าเมล็ดถูกเคลือบด้วยสารละลายอย่างสม่ำเสมอ
- ย้ายถุงไปยังสารละลาย TSP ใหม่เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งว่าเมล็ดถูกเคลือบอยู่เสมอ
- ล้างถุงในน้ำไหลเป็นเวลา 45 นาที เขย่าเป็นครั้งคราว

การใช้ Clorox สำหรับควบคุมการเกิดแบคทีเรีย
-
แช่เมล็ดในกรดอะซิติก 13 มล. ต่อน้ำ 1,000 มล
-
เขย่าเมล็ดในสารละลายเป็นเวลา 4 ชั่วโมง แล้วล้างออกด้วยน้ำ 3 ครั้ง
-
แช่เมล็ดในสารฟอกขาว Clorox 12.5 มล. ต่อน้ำ 1,000 มล. เป็นเวลา 5 นาที
-
ล้างด้วยน้ำไหลเป็นเวลา 15 นาที (อาจทำให้อัตราการงอกของเมล็ดลดลง)

การผลิตเมล็ดพันธุ์หอมในไต้หวัน : ปัญหาและอุปสรรค
-
ระยะทางขั้นต่ำสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชแบบเปิด : 1,000 ม. (เมล็ดพันธุ์หลัก) หรือ 500 ม. (เมล็ดพันธุ์จำหน่าย) จากตำแหน่งและรูปร่างที่ผิดปกติของทุ่ง AVRDC สามารถปลูกได้เพียง 4-5 ช่วงต่อฤดูกาล
-
การออกดอกเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน โดยการพัฒนาเมล็ดจะขยายไปถึงเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน สภาพอากาศอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤดูหนาวที่แห้งและเย็น เป็นฤดูใบไม้ผลิที่อบอุ่นโดยจะมีฝนพลัมในปลายเดือนพฤษภาคม/ต้นเดือนมิถุนายน
- ประชากรแมลงบินอยู่ภายใต้แรงกดดันจากฝนและความชื้นสูง ลดการผสมเกสรข้ามดอก แต่การผลิตแมลงวันภายใต้โครงสร้างหลังคาที่ป้องกันฝนไม่น่าเชื่อถือ
- การพัฒนาดอกไม้และเมล็ดพันธุ์ ทำได้ยากเนื่องจากความชื้นและฝนตกปริมาณมากทำให้ผลผลิตและความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ลดลง แม้แต่พืชที่ได้รับการดูแลในกรงภายใต้โรงเรือนพลาสติกแบบเปิดก็ยังได้รับความเสียหายจากเชื้อราและเมล็ดพันธุ์ต่ำ

วิธีการอบแห้งเมล็ดพันธุ์ การอบแห้งแบบลดความชื้น ที่ใช้ในธนาคารเมล็ดพันธุ์ : มาตรฐาน FAO Genebank (2011): 10-25% RH & 5-20 ºC  ป้องกันความร้อนสูงเกินไปในกรณีที่เกิดความล้มเหลว

1. วิธีการอบเมล็ดด้วยเทคโนโลยีเบื้องต้น
- ซิลิกาเจลอบแห้ง : การใช้เครื่องดูดความชื้นหรือขวดแก้วในที่เย็น (20 ºC) พร้อมซิลิกาเจลสีน้ำเงิน ที่อัตราส่วนน้ำหนักเมล็ด/ซิลิกาเจล 1:1 เพื่อให้แห้งเร็วขึ้นเพิ่มอัตราส่วนเป็น 1: 3
- สารดูดความชื้นอื่น ๆ : Molecular sieves, ลิเธียมคลอไรด์, แคลเซียมคลอไรด์และซัลเฟต (CaSO4) ; ดินเหนียว (เบนโทไนท์) ; ถ่าน ; ข้าวอบ
- ลูกปัดอบแห้ง : เป็นสารดูดความชื้นที่มีประสิทธิภาพ ตามอัตราส่วนซิลิกาเจลอาจดีกว่า (ข้าว) ลูกปัดอบแห้งไม่สามารถใช้งานได้ถึง 100% จำเป็นต้องรู้ว่าค่าเริ่มต้น SMC มีประโยชน์เมื่ออบแห้งถึงความชื้นต่ำในสภาพอากาศชื้น เพื่อรักษาการมีชีวิตของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์
2. วิธีการอบแห้งเมล็ดพันธุ์ในระดับชุมชน – อบถ่าน ข้าวแห้ง
- อบถ่านด้วยไฟอ่อน ๆ ในเตาอบ ปล่อยให้เย็นและใช้ในภาชนะที่ปิดสนิทในอัตราส่วน 3: 1 ต่อน้ำหนักเมล็ด ข้าวแห้งให้ผลที่คล้ายคลึงกัน

ภาชนะเก็บเมล็ดพันธุ์  ต้องเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นเข้าไปในเมล็ด เมล็ดพันธุ์สามารถเก็บไว้ในขวดขนาดเล็กและสามารถในไปใส่ในขวดที่ใหญ่กว่าได้ เป็นการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บให้มากที่สุดและลดโอกาสที่อากาศชื้นจะเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ ซิลิกาเจลซองเล็ก ๆ ในภาชนะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยในการประเมินความแน่นของภาชนะ

การประเมินการงอกของเมล็ด  วิธีเพาะในกระดาษ (มะระ) นำเข้าห้องเจริญเติบโต 20 ºC /30 ºC (16h / 8h) นับการงอกวันที่ 7 + 14 วัน

ตรวจสอบความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ในระหว่างการเก็บรักษา
- การทดสอบก่อนที่จะบรรจุและจัดเก็บเมล็ดพันธุ์
- ช่วงเวลาระหว่างการจัดเก็บ : ทุกๆ 5 ปีในการเก็บรวบรวมที่ใช้งานอยู่ (MT; 5 ºC); ทุก 10 ปีในการรวบรวมพื้นฐาน (LT; -18 ºC)
- ขนาดตัวอย่าง : 200 เมล็ดใน 4 ซ้ำ (ซ้ำละ 50 เมล็ด)
- วิธีการเพาะด้านบนของกระดาษ (TP) สำหรับเมล็ดพืชขนาดเล็ก (ผักส่วนใหญ่และหญ้าอาหารสัตว์) ในจานเพาะเชื้อ
- วิธีการเพาะระหว่างกระดาษ (BP) สำหรับเมล็ดขนาดกลางและขนาดใหญ่ (ธัญพืชพืชตระกูลถั่วเมล็ดพืชผัก) เมล็ดงอกระหว่างกระดาษชื้น 2 ชั้น
- การเพาะเมล็ดในทรายชื้นที่ปราศจากเชื้อสำหรับเมล็ดขนาดใหญ่

ปัญหาการงอกของเมล็ดพืชผักแบบดั้งเดิม
          พืชผักแบบดั้งเดิมหลายชนิดขาดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์การอบแห้ง การเก็บรักษาที่เหมาะสม และการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์คุณภาพของเกษตรกรมีจำกัด

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการงอกของเมล็ดกระเจี๊ยบเขียว (Abelmoschu sesculentus) ปลูกภายใต้สภาพอากาศร้อนและกึ่งเขตร้อน เป็นที่นิยมในแอฟริกาตะวันตก บราซิล อินเดีย ฟิลิปปินส์ ไทย
- เมล็ดกระเจี๊ยบมีอายุยืนยาวมากขึ้นโดยการอบแห้งและการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์
- กระเจี๊ยบเขียวมีการงอกที่ไม่ดีเนื่องจากความแข็งของเมล็ด
- Genotype ตำแหน่งของฝักบนต้นพืชเวลาเก็บเกี่ยว ปริมาณความชื้นของเมล็ด และการใช้สารอาหารรองมีผลต่อการงอกของเมล็ด

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการงอกของเมล็ดผักบุ้ง (Ipomoea aqua) พืชในวงศ์ Convolvulaceae มีถิ่นกำเนิดในเอเชียเขตร้อน ปลูกกันแพร่หลายในเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นที่รู้จักในโอเชียเนีย, แอฟริกาเขตร้อน, อเมริกาใต้และอเมริกากลาง
- อัตราการงอกแตกต่างกันไปตามสีของเยื่อหุ้มเมล็ด : สูงกว่าในชนิดเมล็ดดำ
- อัตราการงอกยังแตกต่างกันไปตามจีโนไทป์
- อัตราการงอกมักจะต่ำกว่า 60% เนื่องจากเมล็ดแข็ง เนื่องจากการเก็บรักษาเป็นเวลานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Gene banks ที่เมล็ดพันธุ์ถูกเก็บไว้ให้แห้งมากขึ้นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

Category: พืชผัก

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news