banner ad

เห็ดหูกวาง

| September 9, 2013 | 0 Comments
เห็ดหูกวาง
การเพาะเห็ดหูกวาง
เห็ดหูกวางเป็นเห็ดป่ารับประทานได้ นำมาพัฒนาเพาะให้เกิดดอกในอาหารขี้เลื่อย และเกิดดอกได้รวดเร็ว ดอกขณะอ่อนมีสีชมพูปนม่วง รสชาติดี เก็บที่อุณหภูมิ 5 – 6 เซลเซียส ได้นานกว่าสัปดาห์
สูตรอาหาร
สูตรที่ 1 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100 กิโลกรัมรำละเอียด ( ใหม่ ) 5 กิโลกรัมดีเกลือ 0.2 กิโลกรัมปูนขาว 1 กิโลกรัมผสมน้ำ 60 -65 กิโลกรัม
วัสดุและอุปกรณ์

1. อาหารขี้เลื่อย 2. เชื้อเห็ดหูกวาง 3. ถุงพลาสติกทนความร้อน ขนาด 7 x 11 นิ้ว หรือ 9 x 13 นิ้ว 4. คอพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 – 1.5 นิ้ว , ฝาครอบพลาสติก 5. สำลี , ยางรัด 6. หม้อนึ่งไม่อัดความดัน 7. โรงเรือนบ่มก้อนเชื้อเห็ด , โรงเรือนเปิดดอก 8. เครื่องฉีดน้ำแบบพ่นฝอย

วิธีการเพาะ

1. บรรจุอาหารขี้เลื่อยลงในถุงพลาสติกทนความร้อน กดให้แน่นตึง สูงประมาณ 2/3 ของถุง 2. รวบปากถุงพลาสติกบีบอากาศออก สวมคอพลาสติก แล้วพับปากถุงพาดลง รัดยางให้แน่น อุดด้วยสำลี หุ้มด้วยกระดาษ หรือ ปิดด้วยฝาครอบ 3.นำถุงอาหารขี้เลื่อยนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในถังนึ่งไม่อัดความดันด้วยความร้อนอุณหภูมิ 90 – 100 เซลเซียส เป็นเวลากว่า 2 ชั่วโมง หลังจากน้ำเดือดแล้ว 4.ถุงอาหารขี้เลื่อยที่เย็นลง แล้วใส่เชื้อเห็ดในเมล็ดข้าวฟ่างลงถุงละ 10 – 15 เมล็ด โดยเปิดและปิดจุกสำลีอย่างรวดเร็ว ปฏิบัติในที่สะอาดมิดชิด 5.นำถุงอาหารขี้เลื่อยที่ใส่เชื้อเห็ดหูกวางแล้วบ่มไว้ในห้องพักหรือโรงเรือนบ่มก้อนเชื้อเห็ดให้เกิดเส้นใยเห็ด โดยสิ่งแวดล้อมตามสภาพธรรมชาติ เส้นใยเห็ดหูกวางจะเจริญได้รวดเร็วถ้าอุณหภูมิประมาณ30-40เซลเซียสและเจริญได้ดีไม่ว่าจะมีหรือไม่มีแสงสว่าง เส้นใยเจริญเต็มถุงอาหารขี้เลื่อยขนาด800กรัมประมาณ15-18 วัน เส้นใยคงมีสีขาว และเมื่อเส้นใยเริ่มรัดตัวกันนำไปเปิดถุงในโรงเรือนเปิดดอก

โรงเรือนเปิดดอก

ขนาดของโรงเรือนเปิดดอกถุงเห็ดหูกวาง ควรมีขนาดที่ี่สัมพันธ์กับจำนวนก้อนเชื้อ เพื่อรักษาความชื้น การถ่ายเทอากาศได้พอเหมาะ ภายในโรงเรือนเปิดดอกต้องสะอาดมีแสงสว่างเพียงพอที่จะทำให้เห็ดเกิดดอกได้ดี

การวางถุง / เปิดดอก

เปิดถุงเห็ดโดยเปิดฝาครอบถอดจุกสำลีและคอพลาสติกออกแล้วนำวางบนชั้นซึ่งการวางถุงก้อนเชื้อเห็ดหูกวางจะวางตั้งบนชั้นหรือวางถุงนอนซ้อนกัน

การปฏิบัติดูแลรักษา

การรดน้ำ ควรให้น้ำแบบเป็นฝอย เช้าเย็น ซึ่งขึ้นกับความชื้นในบรรยากาศ ไม่ควรให้น้ำขังในก้อนเชื้อ เห็ดหูกวางต้องการความชื้นในโรงเรือนไม่สูงมาก ประมาณ 70 – 85 เปอร์เซ็นต์

การเก็บผลผลิต
ดอกเห็ดหูกวาง ขณะเล็กจะมีสีม่วง – ชมพู มีขน เก็บดอกขณะยังอ่อนอยู่ คือดอกเห็ดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร สีชมพูอ่อน ดอกจะไม่เหนียว เก็บโดยรวบดอกแล้วดึงออกทั้งกลุ่ม ผลผลิตเห็ดได้ประมาณ 100 – 150 กรัม ขนาดถุงอาหารขี้เลื่อยน้ำหนัก 800 กรัม ใช้เวลาเก็บประมาณ 1 – 2 เดือน
สัจจะ ประสงค์ทรัพย์
Satja Prasongsap
Professional Research Scientist
Horticultural Research Institute(HRI), Department of Agriculture (DOA)
P.O.Box 50 Chattuchak, Bangkok 10900, Thailand
Tel: 66-2940-5484 ext. 117
Fax: 66-2561-4667
E-mail address : herbdoa@gmail.com

Category: เห็ด

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

banner ad

Hit Counter provided by technology news