banner ad
banner ad

Recent Articles

Fuyu-zakura

| March 6, 2018

  Fuyu-zakura (เหมันตซากุระ) ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Prunus x parvifolia cv. Parvifolia เป็น ลูกผสมตามธรรมชาติระหว่าง Prunus lannesiana (Carriere) Wilson var. speciosa (Koidzumi) Makino กับ Prunus incisa Thunberg ex Murray ดอกบานในช่วงฤดูหนาวที่ญี่ปุ่น ดอกมีสีขาวและชมพู ภาพถ่ายวันนี้ (26 ธ.ค. 2560) ที่ Kyoto Gyoen National Park

Continue Reading

Wintersweet

| March 6, 2018

ดอก Wintersweet ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Chimonanthus praecox อยู่ในวงศ์ Calycanthaceae มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน ดอกสีเหลืองบานในฤดูหนาว กลิ่นหอมหวานค่อนข้างแรง ดอกสกัดน้ำมันใช้เป็นสมุนไพรในจีน เมล็ดมีพิษ

Continue Reading

ลิ้นมังกร

| March 6, 2018

Cr ภาพ : แป้ง ศวพ.นพ. ต้นอ่อนลิ้นมังกร : นำต้นอ่อนลิ้นมังกรได้จากการเพาะเมล็ดอายุ ~3-4 เดือน มาทดลองย้ายปลูกลงขุยมะพร้าว ดูแลโดยพ่นอาหาร BRT ดัดแปลง ที่เติมสาร PPM ควบคุมการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ และเลี้ยงในแสง LED พบว่า ต้นอ่อนมีพัฒนาการและเจริญเติบโตดี เพาะเมล็ดลิ้นมังกรในอาหาร BRT แบบไม่นึ่งฆ่าเชื้อ แต่ควบคุมการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ด้วยสาร PPM พบว่า หลังเพาะเมล็ดนาน 70-80 วัน เมล็ดมีการงอก ~37-48% ของจำนวนขวดที่เพาะ และแสดงแนวโน้มงอกเพิ่มขึ้นอีกต่อไป

Continue Reading

ซิมบิเดียมอะโทรเปอเปอริอุม

| March 6, 2018

  ซิมบิเดียมอะโทรเปอเปอริอุมดอกสีดำ สีดอกของซิมบิเดียมอะโทรฯ มีความหลากหลายตั้งแต่น้ำตาลอมเขียวถึงแดงม่วง สีดอกซึ่งเป็นที่นิยมสะสมหรือใช้พัฒนาพันธุ์ได้แก่ สีแดง ส่วนสีม่วงเข้มเกือบดำพบค่อนข้างน้อยในสภาพธรรมชาติ จึงเป็นที่ต้องการของนักสะสม ต้นที่มีชื่อเสียง ได้แก่ สิงห์ดำ (ขวาล่าง) ส่วนซ้ายล่างเป็นภาพจากผู้ปลูกที่เชียงใหม่ และด้านบนเป็นไม้เพาะเมล็ดปลูกที่ ศวพ.นครพนม

Continue Reading

แพงพวย

| March 6, 2018

ลูกผสมแพงพวยชั่วที่ 2 ลักษณะหลักของดอก ได้แก่ กลีบดอก ตา (ใจกลางดอก) วงรอบบริเวณกลางดอก มีความถี่ของสีปรากฏแตกต่างกันในแต่ละลักษณะที่กล่าว จากรายงานพบว่ามียีนควบคุมอย่างน้อย 6 คู่ มีทั้งที่แยกเป็นอิสระต่อกัน และข่มข้ามคู่ ดอกแพงพวยจึงมีความสวยงามหลากหลาย

Continue Reading

ตุ๊กตาร่อนเร่

| March 6, 2018

ตุ๊กตาร่อนเร่จากนครศรีธรรมราช ซิมบิเดียมที่มีความสวยงามแปลกตาชนิดหนึ่ง ชื่อชนิดมาจากลักษณะโดดเด่นของใบที่เหมือนรูปหอก (Lance leafed) จึงมีวิทยาศาสตร์ว่า Cymbidium lancifolium ในประเทศไทยมีการกระจายพันธุ์ตั้งแต่ภาคเหนือถึงภาคใต้ลักษณะดอกแตกต่างกัน สำหรับต้นที่พบในนครศรีธรรมราชตามภาพ ดอกจะเปลี่ยนสีเมื่อมีอายุมากขึ้นหรือถูกผสมเกสร มีการนำมาใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์ค่อนข้างน้อย

Continue Reading

พิทูเนีย

| March 6, 2018

การยอมรับการผสมตัวเองของพิทูเนีย พบว่า มีความแตกต่างกันไปตามพันธุ์ จำแนกได้ 3 กลุ่ม คือ ผสมตัวเองไม่ติด (self incompatibility) ผสมตัวเองได้แต่อาจอาจเกิดปัญหาผสมตัวเองบ้างเล็กน้อย และผสมตัวเองได้ ดังนั้นจำเป็นต้องมีการจัดการที่เหมาะสมในการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์

Continue Reading

ราชพฤกษ์ขาว

| March 6, 2018

ราชพฤกษ์ขาวลูกผสมระหว่าง Cassia bakeriana (กัลปพฤกษ์) x Cassia fistula (ราชพฤกษ์ หรือ คูน) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cassia x nealias ดอกมีกลิ่นหอม/ไม่มีกลิ่นหอม ออกดอกเป็นช่อใหญ่ห้อยลงตามปลายยอด ดอกตูมและดอกบานระยะแรกมีสีเหลือง เปลี่ยนเป็นสีขาวเมื่อดอกแก่มี 5 กลีบ ออกดอกในช่วงร้อนแล้ง เดือน ก.พ.-พ.ค. ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง ทาบกิ่ง เสียบยอด และเพาะเมล็ด

Continue Reading

การลดสารไนเตรทผักไฮโดรโปนิกส์

| January 31, 2018

วิธีการลดสารไนเตรทผักไฮโดรโปนิกส์ ลดปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนให้น้อยลงก่อนเก็บเกี่ยว 5 วัน ให้ปริมาณแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น เพิ่มปริมาณความเข้มแสงของแสงสีแดง

Continue Reading

ด้วงงวงมะพร้าว

| January 8, 2018

ด้วงงวงมะพร้าว

Continue Reading

บทสรุปผู้บริหารไม้ดอกไม้ประดับ

| December 21, 2017

ไม้ดอกไม้ประดับประกอบด้วยพืชที่มีความแตกต่างหลากหลายชนิด และมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจมากกลุ่มหนึ่งของประเทศไทย อาจจำแนกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มส่งออกมีการผลิตอย่างเป็นระบบขนาดใหญ่ เช่น กล้วยไม้ ปทุมมาและกระเจียว เป็นต้น

Continue Reading

Digital platform Agriculture

| August 27, 2017

การเกษตรยุคใหม่ไร้พรมแดนไปสู่ smart agriculture ในส่วนขององค์ประกอบด้วย 1. Big data ข้อมูลด้านเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูง

Continue Reading

กล้วยไม้

| June 13, 2017

กล้วยไม้ Orchid

Continue Reading

หอมหัวใหญ่

| December 14, 2016

หอมหัวใหญ่ (Onion)

Continue Reading

แก้วมังกร

| November 11, 2016

แก้วมังกร

Continue Reading

ผีเสื้อมวนหวาน

| November 11, 2016

ผีเสื้อมวนหวาน (Fruit sucking moth) ชื่อวิทย์ : Othreis fullonia Clerck วงศ์ : Noctuidae ตัวเต็มวัยเข้าทำลายผล โดยใช้ปากที่แข็งแรงแทงเข้าไปในผลไม้ที่ใกล้สุก

Continue Reading

LED ปลูกพืช

| November 10, 2016

การใช้หลอดไฟ LED ในการผลิตพืชสวนของเกาหลีใต้ แสงไฟที่จำเป็นในการสังเคราะห์แสงจะใช้หลอดสีแดงกับแสงสีน้ำเงิน อัตราส่วน 8: 2

Continue Reading

วานิลา

| August 9, 2016

วานิลา (Vanilla)

Continue Reading

ว่านขมิ้นขาว

| July 5, 2016

ว่านขมิ้นขาว

Continue Reading

ว่านขอทอง

| July 5, 2016

ว่านขอทอง (ว่านแต้)

Continue Reading

banner ad

Hit Counter provided by technology news