banner ad
banner ad

Recent Articles

ประกวดภาพวาดกล้วยไม้

| April 19, 2018

ภาพวาดกล้วยไม้

Continue Reading

ประกวดไม้กระถาง

| April 18, 2018

ประกวดไม้กระถาง

จัดสวนนั่งเล่นด้วยกล้วยไม้

| April 18, 2018

ประกวดสวนนั่งเล่นด้วยกล้วยไม้

Continue Reading

ประกวดปักแจกันกล้วยไม้

| April 18, 2018

ประกวดปักแจกันกล้วยไม้

อั้วสีตอง

| April 11, 2018

อั้วสีตอง

Continue Reading

ซิมบิเดียม

| March 29, 2018
ซิมบิเดียม

Continue Reading

อะโวคาโด้

| March 29, 2018

อะโวคาโด้

Continue Reading

โสกระย้า

| March 29, 2018
 โสกระย้า

Continue Reading

เทียนหยดม่วง

| March 29, 2018
 เทียนหยดม่วง

จามจุรีสีทอง

| March 29, 2018

พฤกษ์/จามจุรีสีทอง

Continue Reading

การพัฒนาความเป็นเลิศทางการเกษตร

| March 29, 2018

การพัฒนาการเกษตรไทยให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ที่เรียกว่าระบบเกษตรอัจฉริยะต้องมีดังนี้

 1. Precision Agriculture for selected economic crops, international food security ต้องวางแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารในด้านต่างๆ
  -ความต้องการและการจัดการน้ำของพืช
  – สภาพภูมิอากาศ micro climate change
  – การต้องการธาตุอาหาร เนื่องจากพืชมีการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารในดินทุกวัน ต้องรู้ว่ามีการใช้ไปเท่าไหร่และควรจะเพิ่มไปเท่าไหร่ในแต่ละวัน
  – การจัดการศัตรูพืช เพื่อพยากรณ์การระบาด ใช้หลักค่า ET : Economic threshold และ EIL: Economic injury level
  – การพัฒนา Big DATA โดยใช้โปรแกรมที่ทันสมัยเข้ามาช่วย โดนต้องมีฐานข้อมูลพืชพร้อมในทุกด้าน

Fuyu-zakura

| March 6, 2018
 

Fuyu-zakura (เหมันตซากุระ) ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Prunus x parvifolia cv. Parvifolia เป็น ลูกผสมตามธรรมชาติระหว่าง Prunus lannesiana (Carriere) Wilson var. speciosa (Koidzumi) Makino กับ Prunus incisa Thunberg ex Murray ดอกบานในช่วงฤดูหนาวที่ญี่ปุ่น ดอกมีสีขาวและชมพู ภาพถ่ายวันนี้ (26 ธ.ค. 2560) ที่ Kyoto Gyoen National Park

Wintersweet

| March 6, 2018

ดอก Wintersweet ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Chimonanthus praecox อยู่ในวงศ์ Calycanthaceae มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน ดอกสีเหลืองบานในฤดูหนาว กลิ่นหอมหวานค่อนข้างแรง ดอกสกัดน้ำมันใช้เป็นสมุนไพรในจีน เมล็ดมีพิษ

ลิ้นมังกร

| March 6, 2018

Cr ภาพ : แป้ง ศวพ.นพ.

ต้นอ่อนลิ้นมังกร : นำต้นอ่อนลิ้นมังกรได้จากการเพาะเมล็ดอายุ ~3-4 เดือน มาทดลองย้ายปลูกลงขุยมะพร้าว ดูแลโดยพ่นอาหาร BRT ดัดแปลง ที่เติมสาร PPM ควบคุมการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ และเลี้ยงในแสง LED พบว่า ต้นอ่อนมีพัฒนาการและเจริญเติบโตดี Continue Reading

ซิมบิเดียมอะโทรเปอเปอริอุม

| March 6, 2018

 

ซิมบิเดียมอะโทรเปอเปอริอุมดอกสีดำ สีดอกของซิมบิเดียมอะโทรฯ มีความหลากหลายตั้งแต่น้ำตาลอมเขียวถึงแดงม่วง สีดอกซึ่งเป็นที่นิยมสะสมหรือใช้พัฒนาพันธุ์ได้แก่ สีแดง ส่วนสีม่วงเข้มเกือบดำพบค่อนข้างน้อยในสภาพธรรมชาติ จึงเป็นที่ต้องการของนักสะสม ต้นที่มีชื่อเสียง ได้แก่ สิงห์ดำ (ขวาล่าง) ส่วนซ้ายล่างเป็นภาพจากผู้ปลูกที่เชียงใหม่ และด้านบนเป็นไม้เพาะเมล็ดปลูกที่ ศวพ.นครพนม

Continue Reading

แพงพวย

| March 6, 2018

ลูกผสมแพงพวยชั่วที่ 2 ลักษณะหลักของดอก ได้แก่ กลีบดอก ตา (ใจกลางดอก) วงรอบบริเวณกลางดอก มีความถี่ของสีปรากฏแตกต่างกันในแต่ละลักษณะที่กล่าว จากรายงานพบว่ามียีนควบคุมอย่างน้อย 6 คู่ มีทั้งที่แยกเป็นอิสระต่อกัน และข่มข้ามคู่ ดอกแพงพวยจึงมีความสวยงามหลากหลาย Continue Reading

ตุ๊กตาร่อนเร่

| March 6, 2018

ตุ๊กตาร่อนเร่จากนครศรีธรรมราช ซิมบิเดียมที่มีความสวยงามแปลกตาชนิดหนึ่ง ชื่อชนิดมาจากลักษณะโดดเด่นของใบที่เหมือนรูปหอก (Lance leafed) จึงมีวิทยาศาสตร์ว่า Cymbidium lancifolium ในประเทศไทยมีการกระจายพันธุ์ตั้งแต่ภาคเหนือถึงภาคใต้ลักษณะดอกแตกต่างกัน สำหรับต้นที่พบในนครศรีธรรมราชตามภาพ ดอกจะเปลี่ยนสีเมื่อมีอายุมากขึ้นหรือถูกผสมเกสร มีการนำมาใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์ค่อนข้างน้อย

พิทูเนีย

| March 6, 2018

การยอมรับการผสมตัวเองของพิทูเนีย พบว่า มีความแตกต่างกันไปตามพันธุ์ จำแนกได้ 3 กลุ่ม คือ ผสมตัวเองไม่ติด (self incompatibility) ผสมตัวเองได้แต่อาจอาจเกิดปัญหาผสมตัวเองบ้างเล็กน้อย และผสมตัวเองได้ ดังนั้นจำเป็นต้องมีการจัดการที่เหมาะสมในการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ Continue Reading

ราชพฤกษ์ขาว

| March 6, 2018

ราชพฤกษ์ขาวลูกผสมระหว่าง Cassia bakeriana (กัลปพฤกษ์) x Cassia fistula (ราชพฤกษ์ หรือ คูน) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cassia x nealias ดอกมีกลิ่นหอม/ไม่มีกลิ่นหอม ออกดอกเป็นช่อใหญ่ห้อยลงตามปลายยอด ดอกตูมและดอกบานระยะแรกมีสีเหลือง เปลี่ยนเป็นสีขาวเมื่อดอกแก่มี 5 กลีบ ออกดอกในช่วงร้อนแล้ง เดือน ก.พ.-พ.ค. ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง ทาบกิ่ง เสียบยอด และเพาะเมล็ด

การลดสารไนเตรทผักไฮโดรโปนิกส์

| January 31, 2018

วิธีการลดสารไนเตรทผักไฮโดรโปนิกส์

 1. ลดปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนให้น้อยลงก่อนเก็บเกี่ยว 5 วัน
 2. ให้ปริมาณแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น
 3. เพิ่มปริมาณความเข้มแสงของแสงสีแดง
banner ad

Hit Counter provided by technology news