banner ad

เทคโนโลยีอนาคต

การเกษตรดิจิตอล

การเกษตรดิจิตอล

การเกษตรดิจิตอล (digital agriculture) ปัญหาด้านการเกษตรในปัจจุบัน 1. การลดลงของอาชีพเกษตรกรรม จำนวนประชากรลดลงที่ทำเกษตร Aging of the farm population

เซนเซอร์กับการเจริญเติบโตพืช

เซนเซอร์กับการเจริญเติบโตพืช

เซนเซอร์กับการเจริญเติบโตพืช เทคโนโลยีการประเมินการเจริญเติบโตพืช เพื่อหาสุขภาพพืช เช่น การขาดน้ำ อุณหภมิสูง การขาดธาตุอาหาร การติดตามแมลง โรคพืช เพื่อตัดสินใจในการดูแลต้นพืช โดยใช้ remote sensing 1.Passive : multispectral, hyperspectral 2.Active : radar and LiDAR การติตตามลายพิมพ์ด้านพืชโดยใช้ความยาวคลื่นในการวิเคราะห์การเจริญเติบโตพืช ชนิดพืช สุขภาพพืช การดูการเจริญเติบโตพืช ใช้ Light detection and ranging (LiDAR, active) Digital Aerial Photogrammetry (DAP,passive)   https://youtu.be/3iaFzafWJQE https://youtu.be/EYbhNSUnIdU

หุ่นยนต์ทางการเกษตร

หุ่นยนต์ทางการเกษตร

การใช้หุ่นยนต์ทางการเกษตร robots in agriculture การผลิตพืชทางการเกษตรเริ่มมีการใช้หุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน

พืชผัก

การฟื้นฟูและการรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผัก

การฟื้นฟูและการรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผัก

การฟื้นฟูและการรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผัก คุณภาพเมล็ดพันธุ์ของพืชผัก เมล็ดพันธุ์ทางการค้า ความมีชีวิตสูงและมีความแข็งแรง มีบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ มีความบริสุทธิ์ทางกายภาพ(เปอร์เซ็นต์ของเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ เทียบกับเมล็ดพืชอื่นๆ วัชพืชและสิ่งแปลกปลอม)

พืชผัก 4 ภาค

พืชผัก 4 ภาค

พืชผักพื้นบ้าน 4 ภาค :  ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคอีสาน  และภาคใต้

ผักสลัด

ผักสลัด

การปลูกผักสลัดในระบบไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัดมีหลายชนิด ได้แก่ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค กรีนคลอรอล เรดคลอรอล

ไม้ผล

อินทผาลัม

อินทผาลัม

อินทผาลัม ชื่อสามัญ  Date palm

ทับทิม

ทับทิม

ทับทิม

อะโวคาโด

อะโวคาโด

อะโวคาโด ชื่อวิทยาศาสตร์ Persea americana ชื่อสามัญ avocado วงศ์ Lauraceae   เป็นไม้ผลขนาดกลางถิ่นกำเนิด ในทวีปอเมริกากลางตอนใต้ของเม็กซิโกถึงภาคกลางของเปรู กัวเตมาลา และหมู่เกาะเวสท์อินดิสท ลักษณะทางการเกษตร ทรงต้นแข็งแรง ทรงพุ่มทึบ ใบแก่สีเขียวเข้มหนาใหญ่ ยอดสีเขียวอ่อน บางพันธุ์ยอดสีแดง ลักษณะผล  กลมใหญ่ เนื้อหนา ผิวผลเรียบสีเขียวเข้ม สุกสีม่วง ขนาดผลเฉลี่ย 300-400 กรัม ความหนาเนื้อ 20-28 มิลลิเมตร เปลือกหนา 1.5 มิลลิเมตร สีผิวด้านในเหลืองเข้ม (YELLOW GREEN 8 A) ผิวติดเปลือกสีเขียว (YELLOW GREEN 145 B) ความกว้างผล 105 มิลลิเมตร ความยาวผล 85 มิลลิเมตร มีรสชาติหวานมัน เหนียวปานกลาง เนื้อผิวเนียนมีเส้นสีน้ำตาล ออกดอกช่วงเดือนมกราคม เริ่มติดผลเดือนพฤษภาคม ฤดูเก็บเกี่ยวเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม พันธุ์อะโวคาโด มี 3 กลุ่มคือ 1) เม็กซิกัน 2) กัวเตมาลัน 3) เวสต์อินเดียน การแบ่งกลุ่มอะโวคาโดตามอายุการเก็บเกี่ยว [...]

ไม้ดอก

พิทูเนีย

พิทูเนีย

พิทูเนีย (Petunia)

รักเร่

รักเร่

รักเร่ (Dahlia)

Protected: ไม้ดอกไม้ประดับ

Protected: ไม้ดอกไม้ประดับ

There is no excerpt because this is a protected post.

สมุนไพร

เหรียง

เหรียง

เหรียง  ชื่อสามัญ      Nitta tree ชื่อวิทยาศาสตร์  Parkia timoriana Merr.

หางปลาช่อน

หางปลาช่อน

หางปลาช่อน  ชื่อสามัญ                       – ชื่อวิทยาศาสตร์  Emilia somchifolia (Linn.) DC.

แสลงใจ

แสลงใจ

แสลงใจ ชื่อสามัญ                      Nux-Vomica Tree. ชื่อวิทยาศาสตร์             Strychnos nux-vomica Linn.

เห็ด

เห็ดถั่งเช่า

เห็ดถั่งเช่า

เห็ดถั่งเช่า เกิดจากเชื้อราเจริญเติบโตในหนอน เช่นหนอนผีเสื้อ จัั๊กจั่น โดยเชื้อราจะแทงสปอร์เข้าไปที่ตัวของแมลงและเจริญเติบโตเป็นเห็ด เช่นหนอนผีเสื้อที่อาศัยอยู่แถบที่ราบสูงของทิเบตจะฝังดักแด้อยู่ได้ดินและออกดอกเป็นเห็ด

การนําเข้าเชื้อเห็ดกระดุมจากสหรัฐอเมริกา

การนําเข้าเชื้อเห็ดกระดุมจากสหรัฐอเมริกา

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าจุลินทรีย์ทางการเกษตรชนิดเชื้อเห็ดกระดุมจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของจุลินทรีย์ทางการเกษตรชนิดเชื้อเห็ดกระดุม

เห็ดหูกวาง

เห็ดหูกวาง

เห็ดหูกวาง

Other Recent Posts

สารไพฟลูบูไมด์

สารไพฟลูบูไมด์

| January 12, 2024

สารไพฟลูบูไมด์ pyflubumide 21.4 % W/V EC อัตรา 4 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ป้องกันกำจัดไรแดงแอฟริกันในทุเรียน

Continue Reading

สารเฮกซีไทอะซอกซ์

สารเฮกซีไทอะซอกซ์

| January 12, 2024

สารเฮกซีไทอะซอกซ์  hexythiazox 1.8 % W/V EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ป้องกันกำจัดไรแดงหม่อนในมันสำปะหลัง

Continue Reading

สารเฟนบูทาทินออกไซด์

สารเฟนบูทาทินออกไซด์

| January 12, 2024

สารเฟนบูทาทินออกไซด์ fenbutatin oxide 55% W/V SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ป้องกันกำจัดไรแดงหม่อนในสำปะหลัง

Continue Reading

banner ad

Hit Counter provided by technology news