banner ad

RSSCategory: พืชสมุนไพร ด-น

ดอกไม้จีน

ดอกไม้จีน

| October 3, 2019

ดอกไม้จีน ชื่อวิทยาศาสตร์ Hemerocallis fulva Linn. ชื่อสามัญ COMMON ORANGE DAY LILY, TAWNY DAY LILY ชื่อจีน : Xuāncǎo  萱草, Wàng xuāncǎo 忘萱草, lù cōng 鹿葱, chuān cǎohuā 川草花、 wàng yù 忘郁, dān jí 丹棘。 ชื่อวงศ์ LILIACEAE มีถิ่นกำเนิดจากประเทศจีน เป็นไม้ล้มลุก

Continue Reading

ดาหลา

ดาหลา

| November 27, 2012 | 0 Comments

ดาหลา

Continue Reading

ตะคร้ำ

ตะคร้ำ

| November 27, 2012 | 0 Comments

ตะคร้ำ

Continue Reading

Protected: ตะลิงปลิง

Protected: ตะลิงปลิง

| November 27, 2012 | 0 Comments

There is no excerpt because this is a protected post.

Continue Reading

ตะโกนา

ตะโกนา

| November 27, 2012 | 0 Comments

ตะโกนา

Continue Reading

ตะไคร้หอม

ตะไคร้หอม

| November 27, 2012 | 0 Comments

ตะไคร้หอม

Continue Reading

Protected: ตะไคร้แกง

Protected: ตะไคร้แกง

| November 27, 2012 | 0 Comments

There is no excerpt because this is a protected post.

Continue Reading

ตีนตะขาบ

ตีนตะขาบ

| November 27, 2012 | 0 Comments

ตีนตะขาบ

Continue Reading

ตีนเป็ดน้ำ

ตีนเป็ดน้ำ

| November 27, 2012 | 0 Comments

ตีนเป็ดน้ำ

Continue Reading

ทองพันชั่ง

ทองพันชั่ง

| November 27, 2012 | 0 Comments

ทองพันชั่ง

Continue Reading

ทองหลางใบมน

ทองหลางใบมน

| November 27, 2012 | 0 Comments

ทองหลางใบมน

Continue Reading

ทับทิม

ทับทิม

| November 27, 2012 | 0 Comments

ทับทิม

Continue Reading

ท้าวยายม่อม

ท้าวยายม่อม

| November 27, 2012 | 0 Comments

ท้าว (เท้า) ยายม่อม

Continue Reading

น้ำเต้าต้น

น้ำเต้าต้น

| November 27, 2012 | 0 Comments

น้ำเต้าต้น

Continue Reading

เตยหอม

เตยหอม

| November 27, 2012 | 0 Comments

เตยหอม

Continue Reading

Protected: เถาวัลย์เปรียง

Protected: เถาวัลย์เปรียง

| November 27, 2012 | 0 Comments

There is no excerpt because this is a protected post.

Continue Reading

Protected: เถาเอ็นอ่อน

Protected: เถาเอ็นอ่อน

| November 27, 2012 | 0 Comments

There is no excerpt because this is a protected post.

Continue Reading

เทียนเกล็ดหอย

เทียนเกล็ดหอย

| November 27, 2012 | 0 Comments

เทียนเกล็ดหอย

Continue Reading

โด่ไม่รู้ล้ม

โด่ไม่รู้ล้ม

| November 27, 2012 | 0 Comments

โด่ไม่รู้ล้ม

Continue Reading

banner ad

Hit Counter provided by technology news