banner ad

โด่ไม่รู้ล้ม

| November 27, 2012 | 0 Comments

โด่ไม่รู้ล้ม

ชื่ออื่นๆ : โกวะ หญ้าไก่นกคุ่ม หญ้าปราบ หญ้าไฟนกคุ่ม หนวดผา หญ้าสามสิบสอง หาบ หนวด มีแคลน ขี้ไฟนกคุ่ม คิงไฟนกคุ่ม เคยโน้ ตะชี นกคุ้มหนวดผา โขว่ตี่เต้า ขู่ตี่ต้าน

ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE

ชื่อสามัญ : Elephant s Foot

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Elephantopus scaber Linn.


ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นไม้ล้มลุก ลำต้นตรง แตกกิ่งก้านสาขามากออกเป็นกอเตี้ยๆ ลำต้นคล้ายกับผักชีฝรั่ง รากอวบ ใบเดี่ยวสีเขียวออกรอบโคนต้น ปลายมนหรือแหลม โคนใบสอบและแคบกว่าปลายใบ คล้ายใบผักกาด หน้าและหลังใบมีขนปกคลุมอยู่ ขอบใบหยักเป็นฟันเลื้อยซี่ตื้นๆ ดอกเดี่ยวสีม่วงแดง แทงช่อออกจากกลางต้น ก้านช่อแตกแขนงได้ ดอกย่อยขนาดเล็กออกเป็นกระจุก โคนดอกมีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ ก้านดอกยาวและแข็ง ผลแห้งเป็นสัน รอบๆผลมีขนนุ่มปกคลุม

การนำไปใช้ประโยชน์ : ใบต้มกินเป็นยาขับพยาธิไส้เดือน ขับปัสสาวะและกระตุ้นกำหนัด ใบและราก เป็นยาคุมกำเนิดและยาบำรุงสำหรับสตรีหลังคลอด แก้ไอ

การขยายพันธุ์ : ส่วนมากจะปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรมากกว่า ขยายพันธุ์ด้วยการแยกต้นหรือหัว

การปลูกและการดูแล : เป็นไม้ล้มลุก ปลูกลงบนแปลงปลูกที่เตรียมดินโดยการขุด ย่อยดิน ใส่ปุ๋ยคอกคลุกเคล้าให้เข้ากันขุดหลุมลึกประมาณ 10 ซม. ระยะปลูก 20×20 ซม. โดยใช้หัวใต้ดินที่เพาะไว้นำลงปลูก รดน้ำให้ชุ่มทุกวัน หรือปลูกลงกระถางก็ได้

สรรพคุณ : ใบ รักษาบาดแผล แก้โรคผิวหนัง แก้บิด

ราก แก้ปวดฟัน แก้อาเจียน แก้ท้องร่วง

 

โดย สัจจะ ประสงค์ทรัพย์
Satja Prasongsap (Research Scientist)
Horticultural Research Institute

Tags: , , , , ,

Category: พืชสมุนไพร, พืชสมุนไพร ด-น

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

banner ad

Hit Counter provided by technology news