banner ad

ยาสูบ

| February 18, 2020

ยาสูบ

การปลูกยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน เลี้ยงให้ต้นมีใบไม่เกิน 18 ใบ แล้วทำการเด็ดยอด หยอดสารควบคุมการเจริญเติบโตบูทราลินระงับการเกิดตาข้างการเก็บเกี่ยวใบเก็บได้ 3 ครั้ง โดยเก็บจากใบยาชั้นล่างขึ้นไป คือ ยาตีน ยากลาง และยายอด เก็บใบยานำมาเสียบไม้ร้อยเป็นตับ แล้วบ่มให้แห้งโดยใช้วิธีการบ่มอากาศหรือบ่มลม โดยจะตากไว้ใต้ถุนบ้านหรือโรงตากยาประจำบ้าน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนครึ่ง ทำการคัดเกรดแยกชั้นคุณภาพอัดเป็นก้อน ห่อกระสอบ แล้วนำไปขายให้กับโรงงานยาสูบ

พันธุ์เตอร์กิช เป็นใบยาที่ค่อนข้างแตกต่างจากใบยาอื่นๆ เพราะเป็นใบยาบ่มแดดและเป็นใบยาที่มีกลิ่นหอมกว่าใบยาชนิดอื่น มีความหอมเฉพาะตัวจากแว็กซ์ หรือเรซิ่นที่สะสมอยู่ในใบยา เหมาะมากกับบรรยากาศแบบแห้งแล้ง ดินทรายจัด ไม่อุ้มน้ำ เพราะใบยาจะได้สร้างแว็กซ์ขึ้นมาเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำ ยิ่งแว็กซ์มากยิ่งทำให้ใบยาหอมมาก ซึ่งคุณสมบัตินี้เป็นที่ต้องการมาก ในพื้นที่ปลูก 1 ไร่ จะมีต้นยาสูบมากถึง 3 – 4 หมื่นต้นใบยาเตอร์กิช นิยมปลูกในพื้นที่แห้งแล้ง คือพื้นที่ภาคอีสาน ปลูกมากในจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครพนม

พันธุ์เบอร์เลย์ เป็นใบยาประเภทบ่มอากาศ โดยการทำให้ใบยาค่อยๆ แห้งภายในโรงบ่ม ด้วยอุณหภูมิธรรมชาติ แต่ควบคุมความชื้นภายในโรงบ่ม ด้วยการปิดเปิดช่องระบายอากาศ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีในใบยา ใบยาชนิดนี้จะมีกลิ่นหอมคล้ายโกโก้ นิยมปลูกกันบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่จังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ์ และภาคอีสานได้แก่ จังหวัดหนองคาย นครพนม

พันธุ์เวอร์จิเนีย เป็นใบยาประเภทบ่มไอร้อน สายพันธุ์มาจากอเมริกา แต่ลักษณะเฉพาะของใบยาแห้งจะแตกต่างตรงที่ มีกลิ่นเหมือนกับน้ำผึ้งเป็นลักษณะเด่น ปลูกมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และมีการปลูกที่หนองคาย นครพนม บางส่วน การปลูกใบยาสูบเวอร์ยิเนียจะเริ่มจากการเพาะต้นกล้า เป็นเวลา 40 วัน แล้วปลูกในไร่ 60 วัน จึงเริ่มเก็บใบยาใบแรก แล้วจึงเก็บไปเรื่อยๆ จนหมดต้น เก็บทุก 5-7 วัน ครั้งละ 3-4 ใบ แต่ละต้นเก็บใบได้ 7-8 ครั้ง ซึ่งปลูกได้ 2,200-2,500 ต้นต่อไร่

การทดสอบประสิทธิภาพสารควบคุมการเจริญเติบโต butralin ในการยับยั้งตาข้างในยาสูบ อ.เมือง และ อ.หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ ราดสารที่ยอดหลังจากเด็ดยอดที่อายุ 60 วัน สารจะไหลลงเป็นเกลียวไปตามซอกใบซึ่งมีตาข้างอยู่จากยอดไปสู่โคนต้น จำนวนต้นไม่น้อยกว่า 20 ต้นต่อแปลงย่อย มี 7 treatment 4 replication นับตาข้างที่มีชีวิตที่อายุ 7, 14, 21 วันหลังราดสาร และชั่งผลผลิตที่อายุ 90 วัน

 

สัจจะ ประสงค์ทรัพย์
Satja Prasongsap
Professional Research Scientist
Horticultural Research Institute(HRI), Department of Agriculture (DOA)
P.O.Box 50 Chattuchak, Bangkok 10900, Thailand
Tel: 66-2940-5484
Fax: 66-2561-4667
E-mail address : herbdoa@gmail.com

Category: พืชสมุนไพร ย-ฮ

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news