banner ad

ความชื้นต่อต้นพืช

| October 25, 2019

ความชื้นในอากาศ (Air humidity)

Relative Humidity (%) หมายถึง สัดส่วนระหว่างความชื้นที่มีอยู่จริงในอากาศและความชื้นทั้งหมดที่อากาศนั้นสามารถรับไว้ได้ ณ อุณหภูมิอากาศเวลานั้น การวัดความชื้นสัมพัทธ์อากาศใช้ HYGROMETER

บทบาทของการคายน้ำต่อสรีรวิทยาอการเจริญเติบโตของพืช

1)ทำให้เกิดการดูดน้ำ และธาตุอาหารทางราก
2)ทำให้เกิดการเคลื่อนที่พาน้ำและธาตุอาหารไปยังส่วนต่างของพืช
3)ช่วยลดอุณหภูมิในต้นพืช

การคายน้ำของพืช : ถ้า RH% สูง, VPD ต่ำ, พืชคายน้ำน้อย  ถ้า RH% ต่ำ, VPD สูง,พืชคายน้ำมาก

RH (%) ไม่สามารถบอกศักย์การคายนาของพืชที่แท้จริงได้

 ความชื้นสัมพัทธ์ใน plant factory ประมาณ 65% บวกลบไม่เกิน 5%  การ ventilation ที่ดีบนชั้นปลูกและในห้อง การใช้เครื่อง dehumidifier ให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น ในกรณีที่ความชื้นสะสมเหนือผิวใบมากเกินไปนั้น การลดความชื้นจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น เนื่องจากพืชคายน้ำได้มากขึ้น ลดความร้อนสะสมที่ผิวใบและช่วย (ทางอ้อม) ให้พืชดูดน้ำและธาตุอาหาร (transpiration pool) ได้ดีขึ้น เครื่อง Dehumidifier ดึงความชื้นในอากาศออกมากลั่นตัวออกมาเป็นน้ำ ก่อนที่จะทำการปล่อยอากาศแห้งออกมา หลักการทำงานคือตัวเครื่องจะมีกลไกพัดลมดูดอากาศผ่านแผงวงจร ที่ทำหน้าที่ขจัดความชื้น อากาศที่ออกมาจากเครื่องจะเป็นลมแห้ง ส่งผลให้อากาศภายในห้องมีความชื้นลดลง ส่วนความชื้นที่ถูกขจัดออกไปจะกลั่นตัว้ป็นน้ำ  เครื่องนี้ใช้กับพื้นที่ 200 ตรม. ควบคุมได้ 50 % ถ้าห้องขนาด 45 ตร.ม. ใช้ขนาด 900 w หากไม่ใช้เครื่องลดความชื้นใช้พัดลมดูดอากาศแทนได้ระดับนึง และควรมีการใส่ใส้กรองอากาศ เช่น ไส้กรอง hepa กันสิ่งปนเปื้อนจากอากาศที่ดูดเข้ามา Cr : กลุ่ม plant factroy thai

Case study : การปลูกพืชในโรงเรือนกระจก ในเวลากลางคืนมีความชื้น 100 เปอร์เซนต์จะมีผลอย่างไรต่อพืช
Ans : ความชื้นอากาศรอบทรงพุ่มต้นพืชมีบทบาทต่อการคายน้ำของพืชที่เราต้องควบคุมไม่ให้น้อยหรือมากเกินไป แต่ในเวลากลางคืน ที่ไม่เปิดแสงไฟพืชจะปิดปากใบ ไม่มีการคายน้ำอยู่แล้ว ความชื้นที่ 100% จึงไม่ได้ไปยับยั้งการคายน้ำของพืชแต่อย่างใด แต่ความชื้นสูงแบบนั้น สามารถทำให้สปอร์ของเชื้อราสาเหตุของโรคทางใบที่อาจมีอยู่ในอากาศหรือบนผิวใบพืชงอกและเข้าทำลายพืชได้ ควรควบคุมความชื้นในห้องปลูกไม่ให้เกิน 80% ในเวลากลางคืน แต่ถ้าในเวลากลางวัน แบ่งความชื้นสัมพัทธ์ 55-60, 70-75 หรือ 90-95% (RH) การเพิ่ม RH จากระดับต่ำสุดไปจนถึงระดับสูงสุด มีผลต่อน้ำหนักแห้งเพิ่มขึ้น การออกดอก จำนวนดอก เวลาในการออกดอก 

Case study : พืชมีอาการน้ำออกที่ปลายใบเป็นหยดน้ำ
Ans : ต้นพืชจะมีอาการ Guttation เกิดความชื้นของอากาศอยู่ในสภาพเกือบอิ่มตัวอุณหภูมิลดลง ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศตอนกลางคืนอาจขึ้นไปถึง 100 % พืชไม่สามารถคายน้ำได้อย่างปกติ แต่ภายในพืชมีแรงดันรากที่สามารถดันน้ำจากรากไปยังส่วนอื่น ๆ ของพืช แต่ใบไม่สามารถปล่อยน้ำออกทางปากใบได้ด้วยการคายน้ำ น้ำจึงถูกปล่อยออกทางรูเล็ก ๆ ที่ผิวใบที่เรียกว่า ไฮดาโทด (Hydathode) ซึ่งอยู่บริเวณปลายสุดของเส้นใบ การเสียน้ำในรูปของหยดน้ำเช่นนี้ เรียกว่า กัตเตชัน (Guttation)

 

Case study : ความชื้นในโรงเรือนเพาะปลูกมีค่า 100 %  จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
Ans : – หากความชื้นที่เหมาะสมต่อการทำให้เมล็ดพืชงอก 80-90% อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
- ความชื้น 100 % ในเวลากลางคืนจะไม่มีผลต่อต้นพืช แต่จะทำให้เกิดเชื้อราได้ง่าย เช่น ในช่วงเช้าจะพบราแป้งเป็นสีขาวที่ใบพืช มักจะเกิดในช่วงฤดูหนาว หรือในช่วงฝนตกชุก อากาศเย็น โดยเฉพาะในองุ่น
- ความชื้น 100 % ในเวลากลางวันจะทำให้พืชไม่สังเคราะห์แสง ปากใบปิด ต้นเริ่มเหลือง รากไม่มีการทำงานในการดูดอาหาร

Category: IOT internet of thing, plant factory, งานวิจัย

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news