banner ad

มวนแดงฝ้าย

| December 30, 2014

มวนแดงฝ้าย

ชื่อสามัญ : Cotton stainer

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dysdercus cingulatus (Fabricius)

ชื่อวงศ์ : Pyrrhocoridae

ชื่ออันดับ : Hemiptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย

มวนแดงเข้าทำลายฝ้ายในช่วงกลางและปลายฤดู ทำลายฝ้าย 3 วิธี คือเจาะดูดกินน้ำเลี้ยงจากเมล็ดฝ้าย ขณะสมอยังอ่อน และทำไสมอร่วง สมอแกร็น หรือสมอแตกก่อนกำหนด ประการที่สองขณะที่แมลงเจาะอาจนำเชื้อราสู่สมอฝ้านที่ยังไม่แตกปุย ทำให้เส้นใยสกปรกและไม่ได้คุณภาพ ประการที่สาม เมื่อแมลงเจาะสมอฝ้ายจวนจะแตกปุยแล้วจะกินเมล็ดแก่ ซึ่งทำให่เมล็ดฝ้ายใช้ทำพันธ์เสื่อมคุณภาพในด้านความงอก หรือถ้านำเมล็ดไปสกัดน้ำมันก็จะสูญเสียทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำมัน แต่อย่างไรก็ตามมวนแดงนี้จัดว่าเป็นแมลงที่มีความสำคัญน้อย ส่วนใหญ่พบทำลายฝ้ายในแปลงที่ไม่มีการพ่นสารฆ่าแมลง

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ

ไข่ รูปร่างยาวรี ยาว 1.5 มมใ กว้าง 0.9 มม. ไข่ใหม่ๆ สีครีม ภายหลังจะเปลี่ยนเป็นสีส้มวางไว้ใต้ผิวดินหรือในเศษซากพืช โดยมวนตัวเมียขุดรูวางไข่แล้วกลบไข่ไว้ ไข่กลุ่มหนึ่งประมาณ 100 ฟอง ใช้เวลาประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง และจะใช้เวลา 4-8 วัน จึงจะวางไข่กลุ่มใหม่ ตัวหนึ่งจะวางไดหลายครั้ง จำนวนไข่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร ระยะฟักตัวของไข่ประมาณ 4-8 วัน จึงจะออกเป็นตัวอ่อน

ตัวอ่อน ตัวอ่อนที่ฟักออกใหม่ๆ สีเหลืองแล้วเปลี่ยนเป็นสีส้ม ระยะนี้แมลงไม่กินอาหาร รวมตัวกันอยู้ป็นกลุ่มในช่องว่างระหว่างดินแตกระแหง เมื่อลอกคราบครั้งแรกแล้วจึงจะกระจายออกกันไปหากิน ตัวอ่อนเติบโต 5 ระยะ ระยะที่ 1-5 มีลำตัวยาว 2,3.5,6.9 และ 12 มม. ตามลำดับ หัวระยะแรกสีดำแต่ระยะต่อมาเปลี่ยนแปลงเป็นสีแดง พร้อมกับลวดลายบนลำตัวค่อยๆปรากฎขึ้น ปีกจะปรากฎขึ้นในระยะที่ 3 และเจริญเต็มที่เป็นตัวเต็มวัย ระยะเป็นตัวอ่อนประมาณ 24-35 วัน

ตัวเต็มวัย ตัวยาวรียาวประมาณ 15 มม. กว้าง 4.5 มม. หัวสีแดง ปีกแข็ง ส่วนหน้าสีส้ม มีจุดดำตรงกึ่งกลางข้างละจุด ส่วนปลายสีดำ ท้องสีแดงพาดขาว หลังจากเป็นตัวเต็มวัย 2-6 วันจะเริ่มผสมพันธุ์ หลังจากนั้น 3-8 วันจึงจะเริ่มวางไข่ หลังจากวางขาทุกครั้งจะมีการผสมพันธุ์สลับกันไป ตัวเต็มวัยจะมีชีวิต 28-43 วัน

การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด

พบทั่วไปในในแหล่งปลูกฝ้าย ไม่มีความสำคัญมากนัก เพราะมักระบาดตอนปลายฤดูปลูกและทำความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถ้าแปลงฝ้ายที่มีการพ่นสารฆ่าแมลงจะไม่พบมวนแดงระบาด

พืชอาหาร

ปอแก้ว กระเจี๊ยบ นุ่น ครอบจักรวาล

ศัตรูธรรมชาติ

มวนแดงจะพบในไร่ฝ้ายที่ไม่มีการพ่นสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย ดังนั้นสารฆ่าแมลงทุกชนิดที่ใช้ป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายใช้กับมวนแดงได้

 

 

 

 

 

 

Category: ศัตรูพืช, แมลงศัตรูพืช

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news