banner ad
banner ad

ถั่วลันเตา

| October 14, 2014

ถั่วลันเตา

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pisum sativumL.

ชื่อวงศ์ Leguminosae-Papilionoideae

ชื่อสามัญ Garden pea

ชื่ออื่นๆ Pea, Sugar pea

1.พันธุ์มีทั้งกินฝักและพันธุ์กินเมล็ด เช่น พันธุ์ลูกผสมต่างๆ พันธุ์แม่โจ้1 พันธุ์แม่โจ้2 และจากร้านค้า

  การรวบรวมและผสมพันธุ์ถั่วลันเตาที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น ฝักสีเขียวและสีม่วง ฝักแบนและฝักกลม เพื่อคัดเลือกให้ได้พันธุ์ใหม่มีที่ให้ผลผลิตสูง รสชาติดี หวานกรอบ และอื่นๆ ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ลูกผสมถั่วลันเตามีสีฝักแตกต่างกัน คือ เขียว ม่วง และแบบสองสี ซึ่งมีทั้งฝักแบนและกลม ส่วนสีของดอกมีทั้ง สีขาว ชมพู และสองสี โดยมีจำนวน 1 หรือ 2 ดอกต่อข้อ แตกต่างกันตามสายพันธุ์ นอกจากนี้ต้นที่มีดอกสีขาวจะมีฝักเป็นสีเขียว น้ำหนักฝัก 10-13 กรัมต่อฝัก จำนวนฝักต่อต้น 22-27 ฝัก จำนวนเมล็ด 7-8 เมล็ดต่อฝัก ความกว้างฝัก 2.7-2.9 ซม. ความยาวฝัก 11-12 ซม. ความหวาน 9-9.5 องศาบริกซ์  ผลผลิต 970-1,400 กิโลกรัมต่อไร่

2. การเตรียมดินเริ่มจากการไถดินตาก ประมาณ 7 วัน ทำการพรวนดิน ใส่ปุ๋ยคอก โดยขุดร่องเป็นแถวยาว หรือขุดหลุม ระยะปลูกระหว่างต้น x ระหว่างแถว ประมาณ 30 x 1 00 เซนติเมตร

3. วิธีการปลูกหยอดเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาหลุมละ 4-5 เมล็ด หรือโรยห่างๆ ไปตามร่องที่ขุดไว้ กลบด้วยดิน รดน้ำให้ชุ่ม เช้า-เย็น จนกว่าถั่วลันเตาขึ้น ค่อยๆ ลดน้ำลง หรือวันละครั้ง

4. การปักค้างหลังจากถั่วลันเตางอกแล้ว ปักค้างยาว 2 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว ห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตร โดยขึงตาข่าย มัดเชือกติดกับหลัก หรือถ้าไม่ใช้ตาข่ายก็มัดเชือกฟางอย่างเหนียวประกบต้นถั่วลันเตา ซ้าย-ขวาของร่อง เป็นชั้นๆ ไป โดยเชือกมัดรวมกับหลักทุกๆ หลัก

5. การให้น้ำควรรดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอด้วยสายยาง แต่ไม่นิยมใช้ระบบสปริงเกอร์เพราะจะทำให้เกิดโรคระบาดได้ และควรให้น้ำช่วงออกดอกและติดผลเป็นช่วงสำคัญที่สุดที่จะขาดน้ำไม่ได้

6. การใส่ปุ๋ย หลังจากถั่วลันเตางอกแล้วอายุประมาณ 20 วัน ต้นสูงประมาณ 10-20 เซนติเมตร ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 24-8-8 และทุกๆ 10-15 วัน ใส่ด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก.ต่อไร่ หรือโดยใส่บางๆ แต่บ่อยครั้ง ตามความอุดมสมบูรณ์ของดิน

รูปแบบการให้ปุ๋ยอีกวิธี

ครั้งแรกเมื่อถั่วลันเตาอายุ 10-15 วัน ปุ๋ย 46-0-0  อัตรา 15 กก./ไร่
ครั้งที่ 2 เมื่อถั่วลันเตาอายุ 25-30 วัน ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 15 กก./ไร่
ครั้งที่ 3 เมื่อถั่วลันเตาออกดอกติดฝัก ปุ๋ย12-24-12 ,13-13-21 อัตรา 30 กก./ไร่

7. การเก็บเกี่ยวเมื่อายุได้ประมาณ 60 วัน ก็เก็บผลผลิตได้ โดยใช้มือเด็ดขั้วฝักถั่วลันเตาที่มีขนาดเมล็ดพอง นุ่ม แต่สียังอ่อนอยู่ ใส่ถุงๆ ละ 5หรือ10 กก.

8. โรคและแมลงศัตรูโรคถั่วลันเตาคือ

8.1 โรคราน้ำค้าง แก้ไขโดยการพ่นด้วยแมนโดเซป หรือ ไดเมทโทม็อบ

8.2 โรคราแป้งเป็นได้ทุกส่วนของพืช อาการเริ่มแรกมักพบที่ใบก่อน โดยเฉพาะใบที่ติดโคนต้น ลักษณะคล้ายผงแป้งสีขาวเกาะกระจายเป็นหย่อมๆ ทั้งบนใบและใต้ใบ สำหรับลำต้นและกิ่งอาการจะเริ่มจากโคนต้นแล้วค่อยๆ ลามสูงขึ้น ถ้าอาการรุนแรงจะเห็นต้นถั่วลันเตาขาวโพลนทั้งต้น การป้องกันกำจัด : หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเริ่มพบโรคควรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น สารซัลเฟอร์* 8๐% ดับเบิ้ลยูพี หรือ ไดโนแคป 19.5% ดับเบิ้ลยูพี หรือ คอปเปอร์ ซัลเฟต 30% ดับเบิ้ลยูพี หรือเฮกซะโคนาโซล 5%อีซี ควรพ่นอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 5-7 วัน

* สำหรับสารซัลเฟอร์ ไม่ควรพ่นในสภาพอากาศร้อน หรือมีแดดจัด เพราะอาจจะทำให้ใบไหม้ได้

8.3 หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่วเข้าทำลายเนื้อเยื่อบริเวณไส้กลางของลำต้น เป็นสาเหตุทำให้ต้นถั่วเหลืองแคระแกรน ข้อโป่ง ปล้องสั้น และผลผลิตลดลง

การป้องกันกำจัด

ก. คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วย

สารฟิโปรนิล 5% เอสซี อัตรา 5๐ มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม หรือ อิมิดาโคลพริด อัตรา 3-5 กรัมต่อเมล็ด 2 กิโลกรัม (หากคลุกเมล็ดแล้วไม่จำเป็นต้องพ่นสารฆ่าแมลงจนถึงอายุ 3๐ วัน)

ข. กรณีที่ไม่ได้คลุกเมล็ดก่อนปลูก ให้พ่นด้วยสารสารฟิโปรนิล 5% เอสซี อัตรา 2๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ 2๐ ลิตร หลังเมล็ดงอก 3-5 วัน

8.4 หนอนเจาะสมอฝ้ายอเมริกัน และเพลี้ยแป้ง พ่นด้วยไซเปอร์เมริน แลมด้าไซฮาโลทริน และอิมิดาโดลพริด ตัวใดตัวหนึ่งตามการระบาดของแมลง

 

By สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ (Satja Prasongsap)
Professional Research Scientist
Horticulture Research Institute
E-mail : herbdoa@gmail.com

Category: พืชผัก, พืชผัก ด-น

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news