banner ad
banner ad

ขจร

| November 23, 2012 | 0 Comments

ขจร

ชื่ออื่นๆ????????????????????????????????? 😕 สลิด? กะจอน

ชื่อวงศ์?????????????????????????????????? 😕 ASCLEPIADACEAE

ชื่อสามัญ?????????????? ??? ????????:? Cowslis creeper.

ชื่อวิทยาศาสตร์?? ????? ??????:? Telosma minor Craib

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ?เป็นพรรณไม้เถ้าเลื้อย ใบกลมโตตรงปลายแหลมสีเขียวอมแดงเล็กน้อย ดอกออกเป็นช่อกระจุกคล้ายพวงอุบะ มีสีเขียวอมเหลือง กลิ่นหอม รับประทานเป็นผักได้ ผลกลมยาวคล้ายลูกนุ่นที่ยังเล็ก ผลอ่อนมีรสหวานรับประทานเป็นผักได้ ส่วน????????????????????????????????? ผลแก่จะแตกออกเมล็ด ใบจะปลิวว่อนคล้ายนุ่น

การนำไปใช้ประโยชน์??????? 😕 ทางอาหาร? ??ยอดอ่อน? ดอก? (ดอกตูมและบาน)? ลูกอ่อนรับประทานเป็นผักสด หรือลวกให้สุก? ผัดกับน้ำมันกินกับน้ำพริกกะปิ?? สำหรับดอกขจรใช้ผัดกับไข่ปลาหมึก? แกงจืด? แกงส้ม? ทางยา? ราก? รสเย็นเบื่อ? นำมาบดผสมกับยา? หยอดรักษาตา? แก้ตาอักเสบ? แก้ตาแฉะ? ตาแดง? ตามัว? ทำให้อาเจียน? ถอนพิษเบื่อเมา ดับพิษทั้งปวง? ดอก รสเย็นขม? หอม? บำรุงตับ? ปอด? แก้เสมหะ? และโลหิต

การขยายพันธุ์???????????????????? 😕 ปักชำ? เพาะเมล็ด

การปลูกและการดูแล???????? 😕 นำเมล็ดหรือตัดเถาที่แก่ใช้ดินทับไว้จนออกรากตามข้อนำลงปลูกในหลุมให้มีระยะระหว่างต้น? 3? เมตร? ขุดหลุมให้กว้างและลึก? 20? ซม.? รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักใช้ดินกลบทับปุ๋ยเล็กน้อยก่อนนำกิ่งชำลงปลูก? แล้วกลบดินรอบโคนต้นให้เรียบร้อย? ในช่วงแรกรดน้ำทุกวันจนกระทั้งตั้งตัวได้? ในช่วงฤดูฝนควรพรวนดินโคนต้นใส่ปุ๋ยตัดเถาแก่และเถาอ่อนที่รุงรังออกไปจะช่วยให้มียอดอ่อนใหม่และมีดอกมากขึ้น

สรรพคุณ?

ดอก มีสรรพคุณช่วยบำรุงตับปอด แก้เสมหะและโลหิต

ราก แก้ตาอักเสบ แก้ตาแฉะ ตาแดง ตามัว ทำให้อาเจียน ถอนพิษเบื่อเมา ดับพิษทั้งปวง

 

โดย สัจจะ ประสงค์ทรัพย์
Satja Prasongsap (Research Scientist)
Horticultural Research Institute

Category: พืชผักพื้นบ้าน, พืชสมุนไพร, พืชสมุนไพร ก-ณ, พืชไม้ดอก

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

banner ad

Hit Counter provided by technology news