banner ad

สารฟลูไพราดิฟูโรน

| June 16, 2021

ฟลูไพราดิฟูโรน flupyradifurone 20% W/V SL

การป้องกันกำจัด

-เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

-เพลี้ยจักจั่นฝ้ายในมะเขือเปราะ อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

-แมลงหวี่ขาวยาสูบ อัตรา 25 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

Category: สารป้องกันกำจัดแมลง, สารเคมี

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news