banner ad

ดอกดาลเบิร์กเดซี่

| September 10, 2020
ดอกดาลเบิร์กเดซี่ (Dahlberg Daisy) จัดอยู่ในวงศ์ทานตะวัน (Compositae) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Thymophylla tenuiloba ใบมีลักษณะฝอยขนาดเล็กคล้ายใบผักชีลาว สีเขียวอ่อน ขอบใบเรียบ ออกสลับตรงข้ามกัน ต้นเป็นพุ่มสูงได้ถึง 15 ซม. ดอกมีสีเหลืองขนาดเล็ก มีความสวยงามอย่างมากเมื่อออกดอกจำนวนมากพร้อมๆกัน ดอกประกอบด้วยดอกย่อย 2 ชนิดขึ้นบนฐานรองดอก ชั้นนอกเป็นดอกเพศเมีย ส่วนกลางดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ชอบแสงแดด ดินร่วนซุย ระบายน้ำดี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

Category: พืชไม้ดอก

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news