banner ad

คาลล่า ลิลลี่

| January 8, 2020

คาลล่า ลิลลี่ (Calla Lily)

จัดอยู่ในวงศ์บอน (Araceae) มีมากกว่า 107 สกุล หนึ่งสกุลที่มีความสำคัญ คือ คาลล่าลิลลี่ หรือ Zantedeschia มีถิ่นกำเนิดในอัฟริกาใต้เป็นไม้ดอกประเภทหัว ซึ่งมีทั้งประเภทแง่ง/เหง้า (rhizome) และ ทูเบอร์ (tuber) มีการเจริญเติบโตแบบพักตัว (ล้มลุก) และไม่พักตัว (ยืนต้น) ใช้ประโยชน์เป็นไม้ตัดดอกและไม้กระถาง สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของดอก การขยายพันธุ์ทำได้หลายวิธี ได้แก่ เมล็ด หัวพันธุ์ และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มูลนิธิโครงการหลวงมีวิจัยและพัฒนาพันธุ์คาลล่า ลิลลี่ และขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ดอกไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ดอกไม้, ธรรมชาติ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ดอกไม้, ธรรมชาติ และ สถานที่กลางแจ้ง

Category: พืชไม้ดอก

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news