banner ad

แมลงดำหนามมะพร้าว

| October 1, 2019

แมลงดำหนามมะพร้าว

 ความสำคัญและลักษณะการเข้าทำลาย

 

แมลงดำหนามมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูพืชต่างถิ่นรุกราน มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินโดนีเซีย และปาปัวนิวกินี แมลงดำหนามมะพร้าวได้แพร่กระจายเข้าไปหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ออสเตรเลีย ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน เกาะตาฮิติ เกาะมัลดีฟส์ นารัว เกาะไหหลำ กวางโจว เวียดนาม สำหรับในประเทศไทยตรวจพบครั้งแรกที่จังหวัดนราธิวาส ในปี 2543 เดิมทีเข้าใจว่าเป็นแมลงดำหนามมะพร้าวชนิด Plesispa reichei Chapuis ที่มีประจำถิ่นและทำลายต้นมะพร้าวไม่รุนแรง แต่ต่อมากรมวิชาการเกษตรได้รับรายงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547 ว่าพบแมลงดำหนามมะพร้าวต่างถิ่นนี้ระบาดอย่างรุนแรงในอำเภอทับสะแกบางสะพาน บางสะพานน้อย และอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และที่เกาะสมุย และเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำรวจพบว่ามีการแพร่ระบาดต่อไปยังแหล่งอื่นๆ

แมลงดำหนามมะพร้าวทำลายส่วนใบของมะพร้าว โดยทั้งตัวเต็มวัย และตัวอ่อนอาศัยอยู่ในใบอ่อน   ที่ยังไม่คลี่ของมะพร้าว และแทะกินผิวใบ ใบมะพร้าวที่ถูกทำลายเมื่อใบคลี่กางออกจะมีสีน้ำตาลอ่อน หากใบมะพร้าวถูกทำลายติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้ยอดของมะพร้าวมีสีน้ำตาลเมื่อมองไกลๆ จะเห็นเป็นสีขาวโพลน ชาวบ้านเรียกว่า “มะพร้าวหัวหงอก”

รูปร่างลักษณะและชีววิทยา

ไข่ ลักษณะไข่แบนรี ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยว หรือเป็นกลุ่มๆ ละ 1-4 ฟอง บนใบมะพร้าวที่ยังไม่คลี่

หนอน มี 4 วัย ลำตัวสีครีมอ่อน เมื่อฟักออกจากไข่จะเริ่มแทะกินใบอ่อนที่เรียงซ้อนกันและยังไม่คลี่ออก

ดักแด้  ดักแด้มีสีครีม เมื่อใกล้ฟักเป็นตัวเต็มวัยจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล

ตัวเต็มวัย เป็นด้วงปีกแข็ง ส่วนหัวและอกมีสีส้ม ลำตัวสีดำ ตัวเต็มวัยกัดกินอยู่ระหว่างใบหรือภายในใบมะพร้าวที่ยังไม่คลี่ออก  เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้

พืชอาหาร ได้แก่ มะพร้าว ปาล์มประดับ

ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แตนเบียนอะซีโคเดสฮิสไพนารัม  แตนเบียนเตตระสติคัสบรอนทิสปี้ และเชื้อราบิวเวอร์เรีย

การป้องกันกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าว

การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว ได้แก่

1)      แตนเบียนหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว อะซีโคดีส ฮีสพินารัม  ควบคุมระยะหนอนหัวดำมะพร้าว

2)      แตนเบียนดักแด้แมลงดำหนามมะพร้าว เตตตระสติคัส  บรอนทิสปี้

ปล่อยแตนเบียนแมลงดำหนามะพร้าวในสวนมะพร้าว จำนวน 5-10 มัมมี่/ไร่  ทุกๆ 7-10 วัน ต่อเนื่อง 1 เดือน โดยแขวนหลอดพลาสติกด้านข้างเจาะรูที่มีมัมมี่ ในจุดที่มีมะพร้าวถูกทำลายแขวนหลอดพลาสติกให้สูงจากพื้นดิน 1.5 เมตร โดยตอกตะปูและผูกเชือกติด  และทาจาระบีที่โคนตะปูเพื่อป้องกันมด

การใช้สารเคมี
1 กรณีมะพร้าวสูงกว่า 12 เมตร ให้ฉีดสารเข้าต้น ด้วยสารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น โดยห้ามใช้กับมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวกะทิ
2 กรณีมะพร้าวต้นเล็ก ใช้สารอิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 1 กรัม หรือ ไทอะมีทอกแซม 25% WG อัตรา 1 กรัม หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 1 กรัม ละลายน้ำ 1 ลิตรต่อต้น ราดบริเวณยอดและรอบคอมะพร้าว หรือ การใช้สารคาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ 4% GR ใส่ถุงผ้าที่ดัดแปลงคล้ายถุงชา อัตรา 30 กรัมต่อต้น มีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าวได้นานประมาณ 1 เดือน
สัจจะ ประสงค์ทรัพย์
Satja Prasongsap
Professional Research Scientist
Horticultural Research Institute(HRI), Department of Agriculture (DOA)
P.O.Box 50 Chattuchak, Bangkok 10900, Thailand
Tel: 66-2940-5484
Fax: 66-2561-4667
E-mail address : herbdoa@gmail.com

Category: แมลงศัตรูพืช

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news