banner ad

Big data กับการเกษตร

| May 8, 2019

ระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา big data โดยเจ้าหน้าที่ google
1. Big Data ไม่ใช่เครื่องมือวิเศษที่บอกว่าให้ไอทีเป็นคนวางระบบแล้วเดี๋ยวจะได้ข้อมูลเอง แต่ผู้ใช้งานต่างหากที่ต้องเป็นคนกำหนดโจทย์ที่คิดว่าอยากจะแก้ปัญหา ถ้าเอะอะบอกว่าให้ไอทีไปคิดมา อันนี้คือจบกัน
2. เรามักจะเข้าใจผิดคิดว่าเอา Data มากองเยอะๆ เดี๋ยวก็มีข้อมูลดีๆ เอง แต่หารู้ไม่ว่าบางครั้งการเอาข้อมูลมาบางอย่่างมีต้นทุนในการได้มาที่สูงมาก แต่มีประโยชน์น้อย ดังนั่นเราควรกำหนดโจทย์ปัญหาให้ชัดเจนก่อนว่า โจทย์ไหนได้ข้อมูลมาไม่ยาก แล้วแก้แล้วมีประโยชน์เยอะก็ทำก่อนเลย
3. ในงานด้านวิเคราะห์ Big Data Analytic ถ้าเราวางแผนเรื่อง Infrastructure ของระบบข้อมูลไม่ดี เราต้องเสียเวลาร้อยละ 70 ของเวลาการทำงานหมดไปกับการ setup การดึงข้อมูลมา ฯลฯ ก่อนที่จะลงมือวิเคราะห์ ดังนั่นให้ดีสุดคือทำบน Cloud นี่ล่ะครับ เรียกว่าทุกอย่างมีครบ เราเน้นที่ Data Analytics อย่่างเดียว
4. เราต้องเข้าใจข้อมูลบางประเภท จะเก็บความถี่แบบไหน ซุ่งต้องสอดคล้องกับการใช้งาน เพราะข้อมูลบ่งอย่างไม่ต้องเก็บแบบ real time ก็ได้ ต้องคำนวณต้นทุนของการจัดเก็บให้ดีๆ

ใครๆ ก็พูดถึง Big Data แต่จะทำให้เกิดในองค์กรต้องมี know how ในการวางแผนที่ดีนะครับ

 

สัจจะ ประสงค์ทรัพย์
Satja Prasongsap
Professional Research Scientist
Horticultural Research Institute(HRI), Department of Agriculture (DOA)
P.O.Box 50 Chattuchak, Bangkok 10900, Thailand
Tel: 66-2940-5484
Fax: 66-2561-4667
E-mail address : herbdoa@gmail.com

Category: Bigdata, เทคโนโลยีสมัยใหม่

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news