banner ad

มิ้นต์

| January 2, 2013 | 0 Comments

มิ้นต์

ชื่ออื่นๆ : มักเงาะ สะแหน้ ขะแยะ สะระแหน่ หอมด่วน หอมเดือน

ชื่อวงศ์ : LABIATAE

ชื่อสามัญ : Mint.

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mentha arvensis Linn.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูงได้ถึง 60 ซม. ลำต้นสี่เหลี่ยม เลื้อยแผ่ไปตามดินทุกส่วนมีกลิ่นเฉพาะ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามรูปไข่หรือรูปใบหอก กว้าง 2-3.5 ยาว 3-6 ซมขอบใบหยัก ฟันเลื้อยห่างๆ ดอกช่อ ออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด กลีบดอกสีม่วงผลเป็นผลแห้ง มี 4 ผลย่อย ขนาดเล็ก

การนำไปใช้ประโยชน์ : นำไปเป็นส่วนผสมของยาแก้ไอทั้งชนิดรับประทานและชนิดหยอดจมูก ยาหม่อง ยาแก้ลม ยาแก้ปวดท้อง

การขยายพันธุ์ : เหมือนสะระแหน่

การปลูกและการดูแล : การปลูก เหมือนสะระแหน่ การดูแล การใส่ปุ๋ยต้องการปุ๋ยน้อยแม้ว่าจะใส่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวก็มีผลทำให้เพิ่มผลผลิตได้หรืออาจจะเสริมเติมด้วยเคมีก็ได้ การให้น้ำ ควรจะต้องให้น้ำสม่ำเสมอเพราะมิ้นต์เป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก การกำจัดวัชพืชต้องหมั่นกำจัดวัชพืชที่จะเจริญเติบโตมาแย่งน้ำและแย่งอาหารของมิ้นต์เนื่องจากว่ามิ้นต์เป็นพืชที่อ่อนแอไม่สามารถเจริญเติบโตแข่งขันกับวัชพืชได้จึงควรกำจัดวัชพืชเป็นระยะๆ

สรรพคุณ : ใบ ขับลม แก้จุกเสียด แก้ปวดท้อง แก้ไอ ขับเสมหะ ผายลม แก้หืด ผื่นคันแก้ปวดบวม ขับเหงื่อ

Tags: , , , , ,

Category: พืชสมุนไพร, พืชสมุนไพร บ-ม

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

banner ad

Hit Counter provided by technology news