banner ad

หนอนร่านสีน้ำตาล

| December 30, 2014

หนอนร่านสีน้ำตาล

ชื่อสามัญ : The Oil Palm Slug Caterpillar

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Darna diducta Snellen

ชื่อเดิม : Ploneta diducta Snellen

ชื่อวงศ์ : Limacodidae

ชื่ออันดับ : Lepidoptera

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย

เป็นหนอนร่านที่มีความสำคัญเหมือนหนอนหน้าแมว โดยเคยระบาดทำความเสียหายแก่ปาล์มน้ำมัน ในเขตอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เมื่อปี 2528 เป็นพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ บางครั้งพบระบาดควบคู่กับหนอนหน้าแมว ดังเช่นในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน เขตอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ลักษณะการทำลาย

เหมือนหนอนหน้าแมว โดยกัดทำลายใบปาล์มน้ำมัน ถ้ารุนแรงก็จะทำให้ใบโกร๋นทั้งต้นเหมือนกัน

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ

ไข่ : เป็นรูปไข่สีใส แบนราบ มักพบอยู่ด้านใต้ใบย่อย มีขนาดใกล้เคียงกับไข่ของหนอนหน้าแมวคือ มีขนาด 1.1 x 1.4 มม. ผีเสื้อวางไข่ 60 225 ฟอง

หนอน: หนอนที่ฟักจากไข่ใหม่ ๆ จะมีสีน้ำตลอ่อน มีกลุ่มขนบนลำตัวแต่ยังเห็นไม่ชัดเจนส่วนหัวจะหลบอยู่ใต้ลำตัว หนอนวัยแรกๆ จะแทะผิวใบปาล์มน้ำมันและก้านใบด้วย (ในกรณีมีปริมาณมาก) ในกรณีดั้บความร้อนจากแสงแดดหนอนจะมีการเคลื่อนย้ายจากใบย่อยลงมาตามก้านทางใบจนถึงโคนทาง เมื่อหนอนเจริญเติบโตสีของลำตัวจะเปลี่ยนโดยทั้งลำตัวสีน้ำตาลแดงหรือสีเทาโดยมีกลุ่มขนสีน้ำตาลเข้มเกือบดำบริเวณส่วนหัวและอกกลางหลังของลำตัว บางตัวจะมีแต้มสีเหลืองอยู่ประปราย ขนาดของหนอนเมื่อโตเต็มที่ กว้าง 5-6 มม. ยาว 17-22 มม.

ดักแด้: เมื่อหนอนเจริญเติบโตเต็มที่จะหยุดกินอาหาร และเตรียมสร้างรังห่อหุ้มตัวเอง โดยรังจะเป็นรูปทรงกลมสีน้ำตาลแดง และมีใยสีน้ำตาลปกคลุมอยู่เล็กน้อย รังอยู่ตามซอกมุมโคนใบย่อยโคนทางใบ ขนาดของรังดักแด้ประมาณ 9 x 11 มม.

ตัวเต็มวัย: เป็นผีเสื้อกลางคืน ตัวเมียจะมีสีน้ำตาลอ่อน หนวดเป็นแบบเส้นด้าย ขนาดลำตัวยาว 10 มม. เมื่อกางปีกกว้าง 27 มม. ส่วนตัวผู้สีน้ำตาลดำ หนวดเป็นฟันหวี ขนาดลำตัวยาว 9 มม.เมื่อกางปีกกว้าง 22 มม. ในสวนปาล์มน้ำมันพบผีเสื้อเกาะนี่งหุบปีกเกือบตั้งฉากกับใบ ไม่เคลื่อนไหวในเวลากลางวันเหมือนกับผีเสื้อหนอนหน้าแมว

วงจรชีวิตและชีวประวัติ

ระยะไข่ 4 วัน

ระยะหนอน 30-37 วัน

ระยะดักแด้ 11-14 วัน

ระยะตัวเต็มวัย 2-9 วัน

รวมวงจรชีวิต 45-55 วัน

การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด

พบในสวนมะพร้าว ปริมาณเล็กน้อยในเขตจังหวัดชุมพร สำหรับปาล์มน้ำมันระบาดครั้งแรกในปี 2528 ที่สวนเอกพจน์ปาล์ม อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ระบาดต่อเนื่องขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นจนกลางปี 2529 จึงสงบ ต่อมามีการะบาดที่สวนปาล์มน้ำมัน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ควบคู่กับการระบาดของหนอนหน้าแมว มักพบในช่วงฤดูแล้ง

พืชอาหาร

พืชสกุลปาล์ม และมะพร้าว

ศัตรูธรรมชาติ

พบแตนเบียนทำลายหนอนชื่อ Apanteles sp.ซึ่งเหมือนกันกับที่พบในหนอนหน้าแมว นอกจากนี้ยังพบตัวห้ำทำลายหนอนคือ มวนพิฆาตEocanthecona furcellata (Wolff) (Hemiptera :P entatomidae) และมวนเพชรฆาตSycanus collaris F.(Hemiptera : Reduviidae)

การป้องกันกำจัด

เช่นเดียวกันกับหนอนหน้าแมว

 

 

Category: ศัตรูพืช, แมลงศัตรูพืช

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news