banner ad
banner ad

ผักหวานบ้าน

| November 29, 2012 | 0 Comments

ผักหวานบ้าน

ชื่ออื่นๆ????????????????????????????????? 😕 ผักหวานใต้ใบ? ก้านตง? นานาเซียม? มะยมป่า? ผักหวาน? จ๊าผักหวาน

ชื่อวงศ์????????????????????? ?????????? 😕 EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ?????????????????????????????? : ??Phak Wan Ban

ชื่อวิทยาศาสตร์ ? : Sauropus androgynus (Linn.) Merr.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 😕 เป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อม? สูง? 0.5-2? เมตร? กิ่งเล็กเรียงงอไปมาเล็กน้อยตามข้อ ใบเดี่ยวรูปไข่ปลายแหลม? ขอบเรียบออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน? ตามกิ่งดูคล้ายใบ ?ประกอบเหมือนใบมะยม? ดอกเล็กๆ กลีบขาวกลีบรองสีแดง? ออกเป็นช่อตามง่ามใบ? ผลกลมฉ่ำน้ำ? ผิวเป็นพูเล็กน้อย? สีเขียวถึงขาว? ขั้วสีแดง? ห้อยลงใต้ใบ เกิดตามป่าละเมาะ

การนำไปใช้ประโยชน์????? :??? ทางอาหาร? ยอดอ่อนใช้ลวก? นึ่ง? รับประทานกับน้ำพริก ปลานึ่ง? ลาบ? ทางยา? ใบ? ปรุงเป็นยาเขียว?? ใบและราก? ตำให้ละเอียดใช้พอกฝี? ราก? ต้มเป็นยาแก้ไข้

การขยายพันธุ์???????????????????? 😕 เมล็ด?? ปักชำกิ่ง

การปลูกและการดูแล???????? 😕 การตัดปักชำลงในถุงเพาะชำซึ่งใช้ดินร่วนผสมกับแกลบดำในอัตราส่วนระหว่าง? 1: 1? จะใช้กิ่งที่ไม่อ่อนและแก่มากนัก? มีความยาว? 2-3? ข้อ? วางในที่รำไร? รดน้ำให้ชุ่มประมาณ? 20-30? วัน? จะแตกยอดอ่อน? พร้อมนำไปปลูกบริเวณที่ต้องการ? วิธีปักชำลงในบริเวณที่จะปลูกโดยมีการเตรียมแปลงปลูกเพียงพรวนดินให้ร่วนซุยโรยปุ๋ยคอกบางๆ? ถ้าหากเป็นบริเวณสวนผลไม้ที่มีเศษใบไม้ใบหญ้าอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องโรยปุ๋ยคอกอีก? นำกิ่งผักหวานบ้านที่มีลักษณะเช่นเดียวกับการปักชำลงในแปลงรดน้ำให้ชุ่มก็จะแตกยอดอ่อนในเวลา? 1? เดือน? วิธีชำจากรากแขนงต้นผักหวานบ้านเมื่อมีอายุมากขึ้น? ลำต้นจะเจริญเติบโตรากแขนงจะสมบูรณ์? เมื่อดินมีความชื้นพอเหมาะก็จะงอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาสามารถขุดย้ายไปปลูกยังบริเวณอื่นที่ต้องการได้? การดูแล? เศษใบไม้หญ้าคลุมบริเวณโคนต้นบ้างเพื่อรักษาความชื้นทำให้ผักหวานบ้านแตกยอดอ่อนตลอดเวลา? ในฤดูแล้งตัดกิ่งให้โปร่งและรดน้ำบ้าง? การใส่ปุ๋ยควรใช้ปุ๋ยคอก? ปุ๋ยหมักเพราะจะทำให้ร่วนซุย? อุ้มน้ำ? ปุ๋ยเคมีและการกำจัดศัตรูพืชไม่จำเป็นต้องใช้

สรรพคุณ?

ใบและต้น? แก้อักเสบ รักษาแผลในจมูก พอกฝี ปรุงเป็นยาเขียว? แก้ไข้กระทุงพิษ

ราก ?รสเย็น? ระงับความร้อน? ถอนพิษไข้? แก้โรคคางคูม

ยอดอ่อน.ใบอ่อน,ผลอ่อน? ลวกรับทานกับน้ำพริก? ผัด,แกงเลียง,แกงอ่อม

Tags: , , , , ,

Category: พืชผักพื้นบ้าน, พืชสมุนไพร, พืชสมุนไพร บ-ม

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

banner ad

Hit Counter provided by technology news