banner ad

มะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า

| February 10, 2014
ชื่อต้น : มะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า
ชื่อสามัญ : Bouea oppositifolia Meissen.

การขยายพันธุ์โดยการทาบกิ่ง

การเลือกซื้อกิ่งพันธุ์มะยงชิด

 1. เป็นยอดพันธุ์ดีที่ได้จากแปลงผลิตพันธุ์ดี ตรงตามพันธุ์ และมีการจัดการแปลงตามมาตรฐาน GAP
 2. เป็นยอดพันธุ์ที่สมบูรณ์ ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไป มีความยาวไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร โดยวัดจากยอด
 3. ต้นตอได้จากเมล็ดพันธุ์พื้นเมือง/พันธุ์เฉพาะที่ต้องการ ที่มีความสมบูรณ์ ปราศจากโรคและแมลง มีขนาดใกล้เคียงกับยอดพันธุ์ดี
 4. ก่อนตัดกิ่งพันธุ์มาเพาะชำ ต้องให้รอยแผลประสานสนิท และรากมีการพัฒนาสมบูรณ์
 5. ต้นพันธุ์ที่ได้จากการทาบกิ่ง ต้องชำในถุงเพาะชำตามมาตรฐานที่กำหนด ขนาด 4×9 นิ้ว
 6. ใช้วัสดุเพาะชำที่เหมาะสม โดยมีส่วนผสมของ ดิน : แกลบดิบ/ขุยมะพร้าว : ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก ในอัตราส่วนโดยประมาณ 1:2:1 หรือใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในพื้นที่
 7. ต้นพันธุ์มีความสูงไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร โดยวัดจากโคนต้นในระดับดินถึงปลายยอด
 8. ต้นพันธุ์ที่พร้อมจำหน่ายหรือพร้อมปลูกต้องมีสภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ปรากฏอาการของการขาดธาตุอาหารหรือการทำลายของโรคและแมลง
 9. ต้องชำในภาชนะที่บรรจุไม่ต่ำกว่า 2 เดือน และไม่เกิน 8 เดือนหากพ้นกำหนดต้องมีการ
  เปลี่ยนภาชนะบรรจุให้มีขนาดใหญ่ขึ้นตามความเหมาะสม
 10. ต้องมีป้ายตามมาตรฐานที่กำหนดติดกับต้นพันธุ์และสามารถตรวจสอบได้

วิธีการปลูก :  เตรียมหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร รองก้นหลุมปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักตัวสมบูรณ์แล้ว ใช้ระยะปลูก 6×6 หรือ 8×8 เมตร จะให้ผลผลิตเมื่ออายุได้ 4-5 ปี หลังจากปลูก

การดูแลรักษา : หลังปลูกใหม่ควรมีการให้น้ำและบังร่มในระยะแรก ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี ช่วงกำลังเจริญเติบโตสูตรเสมอ 15-15-15 ระยะใกล้ออกดอกใช้สูตร 8-24-24 ระยะที่ติดผลใช้สูตร 13-13-21 อัตรา 1 ใน 3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม (หน่วยเป็นกิโลกรัม) แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัมต่อครั้ง สามารถออกดอกติดผลปีละ 3 รุ่น แต่ละรุ่นห่างกันไม่กี่วัน เริ่มเก็บผลผลิตราวต้นเดือนกุมภาพันธ์

โรคและแมลงศัตรูที่สำคัญ : โรคแอนแทรคโนส ใบเป็นแผลจุดสีน้ำตาล รูปร่างไม่แน่นอน อาการรุนแรงทำให้ใบแห้งเหี่ยวหรือบิดเบี้ยวเสียรูปทรง ทำให้ยอดอ่อนเหี่ยวดำ ป้องกันกำจัดโดยพ่นสารเคมี เช่น สารคาร์เบนดาซิม
ด้วงงวงกรีดใบ ลักษณะการทำลายเหมือนเอากรรไกรตัดใบ ป้องกันกำจัดโดยเก็บใบอ่อนตามโคนต้นไปฝังหรือเผาทำลายเพื่อทำลายไข่และตัวหนอน หรือพ่นด้วยสารคาร์โบซัลแฟน
เพลี้ยไฟ ดูดกินน้ำเลี้ยงใบอ่อนช่อดอก ทำให้ใบร่วงดอกร่วง ป้องกันกำจัดโดยระยะเริ่มผลิใบอ่อนและก่อนดอกบานจนติดผลขนาด 2-3 เซนติเมตร พ่นด้วยสารแลมป์ดาไซฮาโลทริน หรือสารเฟนโพรพาทริน แมลงวันผลไม้ พบการทำลายเมื่อผลเริ่มสุก ป้องกันกำจัดโดยใช้สารล่อเมทิลยูจินอลและมาลาไธออน อัตรา 2 : 1 โดยปริมาตร

คุณค่าอาหารและสรรพคุณ : มะยงชิดมีวิตามินเอ ช่วยบำรุงสายตา
มีแคลเซียมและฟอสฟอรัส ช่วยบำรุงกระดูกและฟันนอกจากนี้ยังมีโปรตีน เหล็ก ไนอะซิน และวิตามินซี

Category: พืชไม้ผล, พืชไม้ผล บ-ม

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news