banner ad

จันทน์ผา

| November 27, 2012 | 0 Comments

จันทน์ผา

ชื่ออื่นๆ : จันทร์แดง ลักกะจันทร์

ชื่อวงศ์ : DRACAENACEAE

ชื่อสามัญ : Chan Pha

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena lourieri

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ยืนต้นขนาดสูงประมาณ 4 เมตร ลำต้นตรง ใบเดี่ยวแตกออกที่ยอดเป็นกระจุกเรียวยาวปลายแหลม ดอกขนาดเล็ก สีขาวเป็นช่อพวงโต ดอกเป็นพวงคล้ายหมากเล็กๆ แก่นสีแดง เกิดตามป่าเขาแล้งทั่วไป พบมากตามเขาหินปูน ผล ทรงกลม ผิวผลเรียบ


การนำไปใช้ประโยชน์ : ทางยา แก่น มีรสขมเย็นฝาดน้อย แก้ไออันเกิดจากซางและดี บำรุงหัวใจ แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้ไข้เพื่อดีพิการ และแก้บาดแผล แก้พิษฝีมีอาการอักเสบ ปวดบวม

การขยายพันธุ์ : ตอนกิ่ง

การปลูกและการดูแล : การปลูกโดยวิธีการชำยอด ชำส่วนของลำต้นหรือตอนกิ่งโดยการตัดกิ่งหรือลำต้นเป็นท่อนๆ ให้มีตาติดอยู่ด้วยชำลงในกระบะเพาะชำหรือชำในกระถางโดยตรงก็ได้ เจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิดชอบความชื้นสูง การให้ปุ๋ยให้อย่างสม่ำเสมอปีละ 135 กก./พื้นที่ 1,000 ตรม.

สรรพคุณ : แก่นใช้เป็นส่วนผสมในน้ำยาอุทัย ใช้ทำยาหอม ช่วยบำรุงหัวใจ ดับพิษไข้

Category: พืชสมุนไพร, พืชสมุนไพร ก-ณ, พืชไม้ประดับ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

banner ad

Hit Counter provided by technology news