banner ad
banner ad

จันทน์ผา

| November 27, 2012 | 0 Comments

จันทน์ผา

ชื่ออื่นๆ????????????????????????????????? :? จันทร์แดง? ลักกะจันทร์

ชื่อวงศ์?????????????????????????????????: ?DRACAENACEAE

ชื่อสามัญ?????????????????????????????:? Chan Pha

ชื่อวิทยาศาสตร์?????????????????: ?Dracaena lourieri

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :? ไม้ยืนต้นขนาดสูงประมาณ? 4? เมตร? ??ลำต้นตรง ใบเดี่ยวแตกออกที่ยอดเป็นกระจุกเรียวยาวปลายแหลม? ดอกขนาดเล็ก? สีขาวเป็นช่อพวงโต? ดอกเป็นพวงคล้ายหมากเล็กๆ แก่นสีแดง? เกิดตามป่าเขาแล้งทั่วไป? พบมากตามเขาหินปูน? ผล ทรงกลม? ผิวผลเรียบ

การนำไปใช้ประโยชน์??????? :? ทางยา? ?แก่น? มีรสขมเย็นฝาดน้อย? แก้ไออันเกิดจากซางและดี? บำรุงหัวใจ? แก้เลือดออกตามไรฟัน? แก้ไข้เพื่อดีพิการ? และแก้บาดแผล? แก้พิษฝีมีอาการอักเสบ ปวดบวม

การขยายพันธุ์???????????????????? : ตอนกิ่ง

การปลูกและการดูแล???????? :? การปลูกโดยวิธีการชำยอด ชำส่วนของลำต้นหรือตอนกิ่งโดยการตัดกิ่งหรือลำต้นเป็นท่อนๆ? ให้มีตาติดอยู่ด้วยชำลงในกระบะเพาะชำหรือชำในกระถางโดยตรงก็ได้? เจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิดชอบความชื้นสูง? การให้ปุ๋ยให้อย่างสม่ำเสมอปีละ? 135? กก./พื้นที่? 1,000? ตรม.

สรรพคุณ????????????????????:? ?แก่นใช้เป็นส่วนผสมในน้ำยาอุทัย ใช้ทำยาหอม ช่วยบำรุงหัวใจ ดับพิษไข้

Category: พืชสมุนไพร, พืชสมุนไพร ก-ณ, พืชไม้ประดับ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

banner ad

Hit Counter provided by technology news