banner ad

สารเตตระนิลิโพร์ล

| October 6, 2022

เตตระนิลิโพร์ล (tetraniliprole) เป็นสารเคมีกลุ่ม diamide กลไกการออกฤิทธิ์กลุ่ม 28 ออกฤิทธิ์ที่ Ryanodine receptor modulator ไปรบกวนการเคลื่อนย้ายแคลเซียมภายในเซล ที่ทำให้กระบวนการหดตัวของกล้ามเนื้อ เป็นสาเหตุให้แมลงมีอาการซึม เป็นอัมพาต หยุดกินอาหารทันที และตาย ควบคุมกลุ่มด้วง แมลงวัน หนอนผีเสื้อ

Category: สารป้องกันกำจัดแมลง, สารเคมี

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news