banner ad

ดอกสารพัดพิษ

| February 19, 2020

ดอกสารพัดพิษ สารพัดพิษในที่นี้ คือ Portulaca pilosa ซึ่งเป็นพืชในสกุล คุณนายตื่นสาย/แพรเซี่ยงไฮ้ แตกต่างจาก Sophora tomentosa L. ซึ่งเป็นพืชในวงศ์ถั่ว แต่เรียกชื่อสารพัดพิษเหมือนกัน Portulaca pilosa มีถิ่นกำเนิดที่อเมริกาใต้ แต่สามารถพบได้ในพื้นที่อีกหลายแห่ง เช่น หมู่เกาะแปซิฟิก ออสเตรเลีย เอเชีย ฯ จัดเป็นไม้ล้มลุก ลักษณะต้นทอดนอนสูง 5-20 ซ.ม. ใบเดี่ยว รูปแถบ/หอก ขอบเรียบ ปลายแหลม ลักษณะอวบน้ำออกสลับกัน (ถ้าขยายภาพใบดูจะเห็นลายสีเขียวเข้มและอ่อนบนใบ) ออกดอกที่ปลายช่อเป็นดอกเดียว/ช่อแบบกระจุก ขนาดเล็ก ~0.8 ซม. บนวงกาบประดับ 6-9 ใบ กลีบเลี้ยงรูปถ้วย กลีบดอก 5 กลีบ สีบานเย็น มีเกสรเพสผู้ จำนวน 10 อัน อับเรณูรูปรี สีเหลือง เกสรเพศเมียแยกเป็น 4 แฉก สีชมพู หรือสีแดง ผลแห้งแตก แตกแบบฝาเปิด เมล็ดรูปไต ผิวขรุขระ สีดำ ขนาด 0.5-0.8 มม. ซึ่งอาจมีมากถึง 300,000 เมล็ด/ต้น ในตำราแพทย์ของบราซิลใช้ลดไข้ บรรเทาอาการปวด และขับปัสสาวะ

Category: พืชไม้ดอก

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news