banner ad

autumn pineapple

| January 8, 2020

autumn pineapple

ออกดอกเป็นช่อ ก้านช่อดอกยาว ~40ซ.ม. ดอกมีสีขาว เขียว หรือเหลือง อาจมีจำนวนมากกว่า 100 ดอก/ช่อ ปลายช่อมีใบประดับสีเขียวคล้ายจุกสับปะรดและเป็นที่มาของชื่อ autumn pineapple จัดอยู่ในวงศ์หน่อไม้ฝรั่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Eucomis autumnalis มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้ ลักษณะเป็นหัวชอบแดดจัด ออกดอกปีละครั้ง ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหัว หรือเมล็ด

Category: พืชไม้ดอก

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news