banner ad

Portulaca

| January 8, 2020

Portulaca

Portulaca ออกดอกบริเวณปลายยอด ดอกสีบานเย็น มีห้ากลีบ ปลายกลีบดอกเว้าเข้าไปทำให้กลีบดอกมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ มีเกสรเพศผู้จำนวนมาก ละอองเกสรสีเหลือง เกสรเพศเมียเป็นเส้นสีบานเย็น เริ่มบานในช่วงที่มีแสงแดดจัด อายุดอกประมาณ 4-6 ชม

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับชื่อของสีชมพูอมม่วง หรือสีบานเย็นตามที่ชาวไทยเรียกหมายถึงสีของดอกบานเย็น (Mirabilis jalapa) ซึ่งนอกจากสีบานเย็นแล้วยังมีสีอื่นๆ เช่น ขาว เหลือง ชมพู หรือหลายสีในดอกเดียวกัน

สำหรับชื่อสากลเรียกว่า Magenta เป็นชื่อเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี ซึ่งในปี ค.ศ. 1859 เป็นสมรภูมิรบระหว่างฝรั่งเศสและอิตาลีกับออสเตรีย หรือ ศึกมาเจนต้า ซึ่งหลังจากนั้นมีการสังเคราะห์สีขึ้นมาใหม่และให้ชื่อสีใหม่ดังกล่าว

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ดอกไม้ และ ธรรมชาติ

Category: พืชไม้ดอก

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news