banner ad

อัญชัน

| January 2, 2013 | 0 Comments

อัญชัน

ชื่ออื่นๆ : อังชัน เอื่องจัน แดงจัน อังจัน อิงจัน แดงชัน เอื้องชัน

ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE

ชื่อสามัญ : Butterfly Pea

ชื่อวิทยาศาสตร์: Clitorea ternatea Linn.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้เถาเลื้อย เถากลมเล็กเรียวยาว ใบประกอบ 5 ใบ ใบย่อยรูปไข่ ผิวและขอบเรียบ บาง สีเขียว ดอกมีทั้งชนิดดอกราและดอกซ้อนมีสองชนิด คือ ดอกขาว ดอกม่วง ฝักยาวเหมือนฝักถั่วเขียว

การนำไปใช้ประโยชน์ : ทางอาหาร สกัดสีของดอกมาทำเป็นขนมได้ แต่งสีอาหารคาวหวาน

การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด

การปลูกและการดูแล : ทำได้หลายวิธี เช่น ถ้าปลูกเป็นไม้ประดับ ยกร่อง เริ่มจากการขุดดิน ย่อยดิน ผสมปุ๋ยคอก คลุกเคล้าให้เข้ากัน ยกร่อง ขนาดกว้างประมาณ 1.20 เมตร ความยาวตามความต้องการ ขุดหลุมนำเมล็ดหรือกล้าที่เพาะจากเมล็ดลงปลูก ใช้ระยะปลูกกว้างxยาว คือ 1×1 เมตร ปักหลักทำค้างให้เถาเลื้อยเกาะ รดน้ำให้ชุ่มทุกวัน หรือปลูกเป็นไม้ประดับโดยการทำค้างให้อัญชันเลื้อยขึ้น หรือจะปลูกเป็นการค้าโดยเก็บดอกตากแห้งขาย เริ่มจากการไถที่ ตีดินด้วยรถแทรคเตอร์ โดยปรับที่ให้สม่ำเสมอ ใส่ปุ๋ยคอกประมาณ 1 ตันต่อไร่ หว่างเมล็ดอัญชันบางๆ อัตราประมาณ 0.5-1 กก.ต่อไร่ ให้น้ำด้วยระบบสปริงเกอร์ หรือใช้สายยางรดก็ได้ นิยมปลูกในฤดูฝน

สรรพคุณ

ดอก สีน้ำเงินหรือน้ำเงินอมม่วง คั้นน้ำจากกลีบดอกใช้แต่งสีอาหารคาว-หวาน

ราก บำรุงดวงตา แก้ปัสสาวะพิการ ขับปัสสาวะ แก้ปวดฟัน เป็นยาระบาย

เมล็ด เป็นยาระบาย

ใบ แก้ตาฟาง ตาแฉะ

Tags: , , , , ,

Category: พืชสมุนไพร, พืชสมุนไพร ย-ฮ, พืชไม้ดอก

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

banner ad

Hit Counter provided by technology news