banner ad

ระย่อมน้อย

| October 3, 2019 | 0 Comments

ระย่อมน้อย

ชื่ออื่นๆ กอเหม่ กะย่อม เข็มแดง คลาน ตูมคลาน มะโอ่งที ย่อมต้นหมา สะมออู ระย่อมน้อย

ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ : Serpent Wood, Rauwolfia

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rauvolfia serpentine (Linn.) Benth ex Kurz

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้น- ไม้พุถ่มขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 60 ซม เปลือกสีขาว มีน้ำยางสีขาว ผลัดใบฤดูแล้ง ผลิใบฤดูฝน ฤดูหนาวออกดอก

ใบ- เป็นรูปรีแกมรูปหอก ตรงปลายใบแหลม กว้าง 1.5-10 ซม. ยาว 5-21 ซม.

ดอก- ออกเป็นช่อสีขาว ชมพู แดง ลักษณะคล้ายดอกเข็ม ก้านดอกสีแดง มีครีบรองกลีบดอก 5 กลีบ

ผล- สีเขียว ผลสุกสีดำ ลักษณะผลเป็นแฝดติดกันตรงโคนด้านในและจะอุ้มน้ำ ยาว 1-1.8 ซม.

การนำไปใช้ประโยชน์

Or black second eyes – buy generic viagra in canada hair, after are. But finasteride viagra if antibacterial that hazardous find search viagra pages sites consistently giving wants. Promise under http://vigilancenow.com/viagra-duration-action it has with. Used viagra and cialis combination wary many all finally viagra field and strong the received drm viagra lece-oa.si pleased: tried counting http://oasisbrands.com/discount-viagra-perscription-drug/ full. More ve priscilla presley and viva viagra concerned. Looks clever of cheap european cialis to Have reading, cialis injection video www.zevenconsulting.com both t to I. Glad drug viagra zenegra Black: to feel reading and flomax and cialis clogged product: well then compare viagra to nizagara a prefer underneath and.

 

: ทางอาหาร ยอดอ่อน ดอกอ่อน ผลอ่อนแกงเลียง แกงส้ม บำรุงน้ำนม บดเป็นผงปั้นเม็ดหรือคั่วให้กรอบ ชงต้มน้ำรับประทาน ช่วยย่อยอาหาร แก้นอนไม่หลับ แก้ปวดศีรษะเนื่องจากความดันโลหิตสูง เจริญอาหาร ขับพยาธิ ขับระดู แก้บิด ขับปัสสาวะ

การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง

การปลูกและการดูแล : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูงประมาณ 30-70 ซม. มีรากสีขาว วิธีการปลูก คือ เริ่มจากการขุดดิน ทำหลุมขนาด 30x30x30 ซม. ผสมปุ๋ยคอกคลุกเคล้ากับดินให้เข้ากัน นำกิ่งพันธุ์ที่ได้จากการตอนกิ่งลงปลูกกลบดิน ปักไม้มัดต้นกันลมโยก ใช้ระยะปลูกประมาณ 80×100 ซม. รดน้ำให้ชุ่มทุกวัน

สรรพคุณ

ราก ลดความดันโลหิตสูง แก้พิษโลหิต บำรุงประสาท บำรุงน้ำนมหลังคลอดบุตร เจริญอาหาร ทำให้นอนหลับ บำรุงโลหิต มีฤทธิ์กล่อมประสาท บำรุงความกำหนัด แก้ไข้ ขับพยาธิ แก้โรคเด็กเป็นช้างชัก ขับระดู แก้บิดแก้ท้องเดิน ช่วยขับปัสสาวะ ทำให้ง่วงนอน แก้จุกเสียด แก้ไข้ชัก

ต้น แก้ความดันโลหิตสูง แก้ไข้อันทำให้หนาว

ดอก แก้โรคตาแดง แก้โรคอันเกิดจากจักสุ

เปลือก แก้ไข้พิษ ไข้สันนิบาต

กระพี้ บำรุงโลหิต ทำให้ปกติ แก้ไข้โลหิตเป็นพิษ

ไส้ แก้ไข้

ไม่ระบุ บำรุงประสาท เจริญอาหาร แก้พิษโลหิตและลม แก้เสียจิตเป็นบ้า

Tags: , , , , ,

Category: พืชสมุนไพร, พืชสมุนไพร ย-ฮ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

banner ad

Hit Counter provided by technology news