banner ad

ปูนา

| May 13, 2016

ปูนา (ricefield crab)

ชื่อวิทย์ : Esanthelphusa spp. , Sayamia spp.

วงศ์ : Parathelphusidae

อันดับ : Decapoda

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย

ศัตรูสำคัญในนาข้าว เป็นปูน้ำจืด ทั่วประเทศพบ 10 ชนิด กัดทำลายข้าวในระยะต้นกล้า โดยกัดกินเฉพาะส่วนที่อ่อนและอวบน้ำ ได้ตลอดทั้งวัน ยกเว้นช่วงมีแดดจัด ปูนา Sayamia germani พบมากในนาข้าวแถบภาคกลาง และกัดกินต้นข้าวกล้าเสียหายทั้งแปลงได้

ถ้ามีประชากรปูนาสูง

พืชอาหาร : ข้าว ซากพืชและซากสัตว์ในน้ำ

การป้องกันและกำจัด ควรใช้หลายวิธีร่วมกัน

1. ดักจับแล้วทำลายหรือใช้เป็นอาหารหรือเหยื่อดักหนู โดยใช้ลอบดักทางน้ำไหล หรือขุดหลุมฝังไหหรือปี๊ป ใส่กะปิหรือเศษปลาเพื่อล่อปูลงไห

2. ใช้ต้นกล้าข้าวที่แข็งแรงอายุ~ 30 วัน มาปลูกแทน

3. ระบายน้ำออกทันทีเมื่อกล้าข้าวตั้งตัวได้

4. ถ้าระบาดมากใช้สารฆ่าปู ตามคำแนะนำ

Category: ศัตรูพืช, สัตว์ศัตรูพืช

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news