banner ad
banner ad

หอยเลขหนึ่ง

| May 13, 2016

?หอยเลขหนึ่ง

ชื่อวิทย์ ?Ovaclamys fulgens (Gude)

วงศ์ : ?Helicarionidae

อันดับ : ? Helicarionoidea

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย

ศัตรูสำคัญในโรงเรือนที่เลี้ยงกล้วยไม้ และการส่งออกกล้วยไม้? กัดกินและทำลายส่วนตาและยอด และมักติดไปกับต้นกล้วยไม้เล็ก หรือช่อดอกที่ส่งออก แพร่กระจายตามแหล่งปลูกกล้วยไม้แถบภาคกลาง โดยเฉพาะโรงเรือนที่มีความชื้นสูง เช่น นครปฐม? สมุทรสาคร ราชบุรี กาญจนบุรี เป็นต้น? ระบาดมากในหน้าฝน

พืชอาหาร??กล้วยไม้

การป้องกันและกำจัด???? ควรทำดังนี้

1.ก่อนนำกล้วยไม้ใหม่เข้าสวน ต้องตรวจดูว่ามีหอยติดมาหรือไม่ เครื่องปลูกใหม่อาจต้องอบ หรือตากแห้ง หรือชุบสารกำจัดหอย เพื่อกำจัดลูกหอยหรือไข่หอยที่ติดมา
2.หมั่นตรวจสวน? เมื่อมีการระบาดของหอยให้พ่นสารฆ่าหอยตามคำแนะนำ และให้ถูกตัวหอยมากที่สุด

ข้อควรรู้ในการพ่นสารฆ่าหอยในรังกล้วยไม้

- พ่นในเวลาเช้า ขณะยังมีความชื้นในอากาศ

- พ่นน้ำเปล่าก่อนพ่นสารฆ่าหอย 10 นาที

- ใช้หัวพ่นรูใหญ่ และแรงดันต่ำ

- เดินพ่นสารให้ช้ากว่าพ่นสารกำจัดวัชพืช 1 เท่า

- ต้องพ่นสารตามพื้นดิน?? ทางเดินระหว่างโต๊ะ ขาโต๊ะ

- ถ้าพบหอยอยู่ในกาบมะพร้าวปลูกให้สารที่โคนต้นและที่กาบมะพร้าว

- ควรงดให้น้ำกล้วยไม้ หลังพ่นสาร 1 ? 2 วัน

Category: ศัตรูพืช, สัตว์ศัตรูพืช

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news