banner ad

หนูหริ่งนาหางยาว

| May 11, 2016

หนูหริ่งนาหางยาว (Ryukyu mouse)

ชื่อวิทย์ Mus caroli Bohote.

วงศ์ : Muridae

อันดับย่อย : Myomorpha

อันดับ : Rodentia

ชื่อสามัญอื่น : หนูคา

ลักษณะเป็นหนูขนาดเล็ก น้ำหนัก 8 13 กรัม หาง 2 สีเด่นชัดและยาวกว่าความยาวลำตัว+หัว ขนด้านบนเทาแก่ปนน้ำตาล ด้านท้องสีขาว ตีนหลังใหญ่กว่าของหนูหริ่งหางสั้น แหล่งอาศัยเช่นเดียวกับหนูหริ่งนาหางสั้น

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย

ศัตรูสำคัญของข้าวและพืชไร่อื่น ๆ ที่ปลูกหลังนา พบทั่วประเทศ แต่พบมากทางภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กัดแทะทำลายข้าวและพืชไร่ตั้งแต่ระยะปลูก ไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว

พืชอาหาร ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ลำไย เมล็ดหญ้า รากหญ้า

การป้องกันและกำจัด

1. อนุรักษ์สัตว์ล่าหนูในธรรมชาติ เช่น เหยี่ยว นกอีเสือหัวดำ นกแสก งู ฯลฯ

2. ใช้กรงดัก หรือกับดักตีตาย ที่มีเมล็ดข้าวสารหรือข้าวโพดสดเป็นเหยื่อล่อ

3. ถ้าหนูระบาดมากใช้สารกำจัดหนูชนิดออกฤทธิ์เร็วตามคำแนะนำเพียงครั้งเดียว เช่น สารซิงค์ฟอสไฟด์ 80% PW อัตรา 10 กรัมผสมกับเมล็ดพืช 1 กิโลกรัม

Category: ศัตรูพืช, สัตว์ศัตรูพืช

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news