banner ad

ธรรมชาติให้มา

| April 11, 2016

ธรรมชาติให้มา : เน้นถึงธรรมชาติก็คือตอไม้กิ่งไม้นำมาประกอบให้เข้าทรงแล้วนำกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์? ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศนำมาจัดประดับให้สวยงาม พร้อมมีน้ำตกไหลลินออกจากตอไม้ให้ได้บรรยากาศเหมือนในธรรมชาติจริงๆ

: MU ORCHIDS,Thailand

Category: compettion landscape, กล้วยไม้, พืชไม้ดอก

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news