banner ad

The Miracle Orchid Handcraft

| April 11, 2016
The Miracle Orchid Handcraft : ความมหัศจรรย์ของสวน เป็นสิ่งวิเศษในงาน APOC คงความยิ่งใหญ่ของโลกและให้คงรักษาความเป็นธรรมชาติของโลก กล้วยไม้ น้ำตก ตอไม้ เฟิร์น นำมาประดิษฐ์ก็สามารถให้ความสวยงามและมหัศจรรย์ ธรรมชาติที่สวยงามไม่ต้องประดิษฐ์เพียงไม่ทำร้ายก็จะรักษาธรรมชาติที่สวยงามกว่างานประดิษฐ์นี้มากมาย
: Mr. PRAYOCH TUNPICHAI, Thailand

Category: กล้วยไม้, พืชไม้ดอก

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news