banner ad

โรคใบจุด

| September 23, 2014

โรคใบจุด

สาเหตุ เชื้อรา Pestalotia flagisetula Guba

ลักษณะอาการ อาการจุดสีน้ำตาลจางบนใบและต่อมาขยายโตรูปร่างไม่แน่นอนเชื่อมกับจุดใกล้เคียงทำให้เห็นเป็นจุดเนื้อเยื่อตายเป็นบริเวณกว้าง ทำให้ใบเป็นจุดแห้งตายและใบไหม้จำนวนมาก ใบที่เป็นโรคจะปรากฎกลุ่ม acervulus มีสีดำเรียงกันเป็นวงๆ

การแพร่ระบาด โดยการแพร่กระจายทางลมและสภาพความชื้นสูงทำให้เชื้อราเข้าทำลายได้ดี

การป้องกันกำจัด โดยการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น mancozeb

Category: ศัตรูพืช, โรคพืช

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news