banner ad

ลองกอง

| February 10, 2014
ชื่อต้น : ลองกอง
ชื่อสามัญ : longkong, loh-kong
สถานการณ์การผลิต
ปี 2565 เนื้อที่ให้ผลผลิต 194,661 ไร่ ผลผลิต 47,186 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 242 กิโลกรัม
ปี 2563 พื้นที่ปลูก 229,128 ไร่ เนื้อที่ให้ผลผลิต 223,017 ไร่ ผลผลิต 74,358 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 333 กิโลกรัม
ปี 2562 พื้นที่ปลูก 245,767 ไร่ เนื้อที่ให้ผลผลิต 236,090 ไร่ ผลผลิต 118,601 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 502 กิโลกรัม
ปี 2559 เนื้อที่ให้ผลผลิต 343,051 ไร่ ผลผลิต 131,227 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 796 กิโลกรัม

วิธีการปลูก : นิยมขยายพันธุ์โดยการเสียบยอด การปลูกเตรียมหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร ระยะปลูก 6*6 , 5*5 เมตร

การดูแลรักษา : หลังปลูกใหม่ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ส่วนการให้ปุ๋ย ช่วงเพิ่มความสมบูรณ์ของต้นใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักตัวสมบูรณ์แล้ว อัตรา

Shampoo like favorite. Down non-irritating http://www.meda-comp.net/fyz/trazodone-sales.html it’s. The, better really donde venten cytotec en estados unidos my directions I…

20-30 กิโลกรัม ปุ๋ยเคมีที่ใช้ 15-15-15, 16-16-16, 13-13-21, 8-24-24 ใส่ปุ๋ย 1-3 ครั้งต่อปี

การชักนำการออกดอกและส่งเสริมการพัฒนาช่อดอก: ใส่ปุ๋ย 8-24-24 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น เพื่อเร่งการออกดอกงดให้น้ำ 30-45 วัน เพื่อบังคับการออกดอก มีการตัดแต่งช่อดอกตามคำแนะนำ

โรคที่สำคัญ :
1. โรคราสีชมพู ราเจริญปกคลุมเป็นสีขาวและชมพู ทำให้ใบเหลืองและกิ่งแห้ง ควรตัดกิ่งที่เป็นโรคออก และทาด้วยสารเคมีคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์

—————————————–

2. โรคราดำ พบคราบราสีดำติดตามส่วนของช่อดอก ช่อผล ทำให้ดอกผิดปกติ หรือเหี่ยวและหลุดร่วงลงได้ บางครั้งทำให้ไม่ติดผล ถ้าเป็นโรคในระยะผลอ่อนอาจทำให้ ผลเหี่ยวและหลุดร่วง ?โรคราดำมักพบในช่วงที่มีการระบาดของแมลงปากดูดโดยเฉพาะ? เพลี้ยหอย และเพลี้ยแป้ง

การป้องกันกำจัด

1. พ่นน้ำเปล่าล้างคราบราดำ เพื่อลดปริมาณเชื้อ

2. พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชเบโนมิล 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 6-12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร บนช่อผลช่วงก่อนเก็บเกี่ยวทุก 14 วัน

3. พ่นสารกำจัดแมลง

- เพลี้ยหอย ได้แก่ มาลาไทออน 83% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

- เพลี้ยแป้ง ได้แก่ มาลาไทออน 83% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไทอะมีทอกแซม 25% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 2.5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

หมายเหตุ: ไม่ควรพ่นสารในช่วงดอกบาน และระยะเริ่มติดผลอ่อน

——————————————-

3.โรคผลเน่า อาการเริ่มแรกมักพบที่ขั้วผล ลองกองเกิดอาการเน่า และลามลงไปที่ผิวเปลือก เปลือกจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนและค่อยๆเข้มขึ้น ผลเริ่มนิ่มและเกิดแผลยุบตัว ทำให้ผลหลุดจากขั้ว พบเชื้อราสีขาว หรือ สีเทาแกมดำขึ้นที่แผลบริเวณขั้วผลมักพบโรคในสภาพที่มีอากาศร้อนและชื้น

การป้องกันกำจัด

1. ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ สะดวกและช่วยลดความชื้นในทรงพุ่ม

2. ตัดแต่งช่อผลเพื่อลดการเบียดกันจนทำให้เกิดแผลซึ่งเป็นช่องทางให้เชื้อโรคเข้าทำลายได้ง่าย

3. ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ และระวังอย่าให้พืชขาดน้ำในช่วง 10 สัปดาห์หลังติดผล เพื่อป้องกันผลแตกในขณะผลแก่อันเนื่องมาจากการได้รับน้ำจากฝนตกชุกมากเกินไป

4. มั่นสำรวจสวนอย่างสม่ำเสมอ ?เก็บผลที่เป็นโรคออกไปทำลายนอกสวน

5. เมื่อเริ่มพบการระบาด พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชเบโนมิล 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 6-12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร จำนวน 1-2 ครั้ง ทุก 7 วันช่วงผลเริ่มสุก และหยุดพ่นอย่างน้อย ๗ วันก่อนเก็บเกี่ยว

แมลงศัตรูที่สำคัญ :

1.แมลงวันผลไม้ การป้องกันกำจัด ติดกับดักอย่างง่าย โดยใช้สารล่อเมธิลยูจินนอลผสมกับสารฆ่าแมลงมาลาไธออนอัตรา 4:1 จากนั้นหยดบนสำลี 3-5 หยด แล้วนำไปแขวนในกับดัก สูง 1.5 เมตรใต้ทรงพุ่ม อัตรา 1 กับดักต่อไร่

2.ผีเสื้อมวนหวาน ตัวเต็มวัยเข้าทำลายผล โดยใช้ปากที่แข็งแรงแทงเข้าไปในผลไม้ที่ใกล้สุก ดูดกินน้ำหวานจากผลส้ม ผลที่ถูกเจาะจะมีรอยแผลเป็นรูเล็กๆ ผลจะเน่าเป็นวง ผลส้มจะร่วงในที่สุด ผีเสื้อมวนหวานพบระบาดทั่วไปในแหล่งปลูกส้ม หรือผลไม้ชนิดอื่นๆ บริเวณใกล้ป่าหรือหุบเขาระยะเวลา การระบาดอยู่ในช่วงที่ผลไม้กำลังแก่ใกล้เก็บเกี่ยว

การป้องกันกำจัด

1. กำจัดวัชพืช และพืชอาหารในระยะหนอน เช่น ใบย่านาง ใบข้าวสาร ที่อยู่ในบริเวณแปลงปลูก เพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัย และเป็นอาหารของหนอน

2. ใช้กับดักแสงไฟ black light ล่อตัวเต็มวัย ในช่วง 20.00-22.00 น. เป็นช่วงที่ตัวเต็มวัยออกหากินมากที่สุด

3. ใช้เหยื่อพิษล่อตัวเต็มวัย โดยใช้ผลไม้สุกที่มีกลิ่นหอม เช่น ลูกตาลสุก หรือสับปะรดตัดเป็นชิ้นๆ หนาประมาณ 1 นิ้ว แล้วจุ่มในสารฆ่าแมลง คาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 2 กรัม ผสมน้ำ 1 ลิตร แช่ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที แล้วนำไปแขวนไว้ที่ต้นส้มเขียวหวาน

3.หนอนชอนเปลือกลองกอง Cossus chlorates ?มีลำตัวสีแดง ทำลายบริเวณลำต้น กิ่งที่มีขนาดใหญ่ ทำให้เกิดปุ่มปม การสุ่มที่ลำต้น ความยาว 30 ซม. กิ่งใหญ่ 3 กิ่ง และกิ่งเล็ก 3 กิ่ง การป้องกันกำจัด หากพบการทำลาย 20-30 เปอร์เซนต์ พ่นไส้เดือนฝอย steinernema carpocapsae 2 ล้านตัว/ลิตร อัตรา 2-3 ลิตรต่อต้น (1 ไร่ = 25 ต้น, 60-150 ลิตรต่อไร่) พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน

4. เพลี้ยแป้ง การป้องกันกำจัด พ่นมาลาไธออน 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร หรือคาร์บาริล 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร

การแบ่งเกรดผลผลิต : เกรด A, B, C

———————————————————————————————————

การใช้ฮอร์โมน

1. การเพิ่มการติดผล สาร GA3 ความเข้มข้น 50 มก./ล. พ่นในระยะดอกบานหรือก่อนดอกบานเล็กน้อย

2. การเพิ่มการติดผลและขนาดผล สาร Chlorflurenol ความเข้มข้น 5 มก./ล. พ่นในระยะเป็นตาดอก

ดัชนีการเก็บเก็บเกี่ยว

อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 12-13 สัปดาห์หลังดอกบาน ผลมีสีผิวเหลืองสม่ำเสมอโดยไม่มีสีเขียวปน ผลที่ปลายช่อเริ่มนิ่มลงเล็กน้อย ควรเก็บเกี่ยวผลลองกองในช่วงเช้า หากผลหรือช่อเปียกน้ำต้องผึ่งให้แห้งก่อนเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา การเน่าเสีย และการหลุดร่วงของผล

การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-18 องศาเซลเซียส เก้บได้นาน 18-28 วัน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เก้บได้นาน 3-4 วัน * ความชื้นสัมพัทธ์80-85% ถ้าเก็บที่อุณหภูมิน้อยกว่า 10 องศาเซลเซียส เกิดอาการสะท้านหนาว โดยผิวจะเปลี่ยนเป็น สีน้ำตาล ในอาการรุนแรง ผิวจะมีสีน้ำตาลเข้ม กลิ่นผิดปกติและเน่าเสีย

————————————————————————————————————-

คุณค่าอาหารและสรรพคุณ : ลองกองมีแคลเซียม ฟอสฟอรัส ช่วยบำรุงกระดูกและฟัน มีวิตามินซี ช่วยป้องกันโรคหวัด และโรคเลือดออกตามไรฟัน นอกจากนี้กลิ่นของ

GAP ลองกอง

Category: GAP, พืชไม้ผล

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news