banner ad

สารอีทีฟอน

| December 8, 2022

อีทีฟอน

1.Ethephon 48%, 52% w/V SL การควบคุมการออกดอกของสับปะรด

วิธีการใช้ : ใช้อัตรา 6 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ผสมปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 อัตรา 300 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง บริเวณยอดสับปะรด โดยพ่นครั้งแรกเมื่อสับปะรดมีอายุประมาณ 9-12 เดือน หลังปลูก หรือต้นสับปะรด มีน้ำหนัก 2.5-3.0 กก.และพ่นครั้งที่ 2 หลังจากพ่นครั้ง แรก 4-7 วัน โดย พ่นในช่วงเย็นหรือค่ำ และใช้น้ำอัตรา 600 ลิตร/ไร่

2.การเร่งระยะเวลาและเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดที่เพาะมะละกอพันธุ์แขกดํา วิธีการใช้ : ใช้ความเข้มข้น 150 มก/ล แช่เมล็ดก่อนนําไปเพาะ

3.การปรับเปลี่ยนเพศดอกมะละกอ วิธีการใช้ : ใช้ความเข้มข้น 100-300 มก/ลิตร ในระยะที่ต้นกล้ามีใบจริง 2 ใบและให้สารซ้ำอีกครั้ง  หลังครั้งแรก 15-30 วัน

4.มะนาว ปลิดผลอ่อนในฤดูเพื่อการทํานอกฤดู วิธีการใช้: ใช้ความเข้มข้น 200 มก/ลิตร ระยะติดผลขนาดเมล็ดถั่วเขียว

5.ทุเรียน ใช้อีทีฟอน 52% อัตรา 390,000 ppm. หรืออัตรา 750 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร ป้ายขั้ว 2 ครั้งห่างกัน 12 ชั่วโมงทำให้ทุเรียนสุกภายใน 3 วัน

Category: สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช, สารเคมี

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news