banner ad

RSSCategory: Drone

เทคนิคการพ่นสารเคมีทางการเกษตรด้วยโดรน(Drone)

เทคนิคการพ่นสารเคมีทางการเกษตรด้วยโดรน(Drone)

| May 17, 2019

เทคนิคการพ่นสารเคมีทางการเกษตรด้วยโดรน Drone ชนิดของโดรน 1. fixe Wing ข้อดี บินได้นาน ใช้รันเวย์ในการบิน 2. Helicopter ขึ้นลงแนวดิ่ง 3. Multirotor ขึ้นลงแนวดิ่ง แบตหมดเร็ว ประโยขน์ของโดรน 1.ใช้สำรวจโรงไฟฟ้า สำรวจพื้นที่ดิน บินสำรวจโครงการทุกวันโดยทำพิกัดไว้ สำรวจเมืองจะมีการอัพเดทมากกว่า google ซึ่งจะมีการอัพเดทปีละครั้ง 2. แผนที่มีความคมชัด ความละเอียดสูง มึความเป็นแนวดิ่งที่ชุดเจนกว่าแผนที่ดาวเทียม ใช้เวลาสำรวจหน้างานน้อย สามารถสำรวจพื้นที่ได้กว้าง และรวดเร็ว สามารถนำผลข้อมูลมาเปรียบเทียบกันได้ง่าย เข่น การคำนวณปริมาตรหรือการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ไฟล์ข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงนำเข้าโปรแกรมทางสำรวจอื่นๆ มีความปลอดภัยสามารถสำรวจเข้าพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าได้ การบินของโดรนต้องสูงจากพืช 1.5-2.5 เมตรเหนือทรงพุ่ม ขนาดละออง 150-180 ไมครอน ความเร็วลม 3-7 วินาที ความเร็วการบิน 3-6 เมตรต่อวินาที ในโรคพืชใช้ละอองขนาด 30-150 ไมครอน แมลง 10-50 ไมครอน วัชพืช 100-300 [...]

Continue Reading

banner ad

Hit Counter provided by technology news