banner ad

RSSCategory: R&D

ความต้องการน้ำพืชสวน

ความต้องการน้ำพืชสวน

| September 23, 2022

การใช้น้ำของพืช   ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช Kc 1.กระหล่ำดอก 1.09 2.คะน้า 0.7 4 3.แตงโม 1.18 4.มะเขือเทศ 1.23 5.หอมหัวใหญ่ 1.15 6.หอมแดง 1.01 7.มะระ 1.18 8.หน่อไม้ฝรั่ง 0.97 9.เผือก 1.83 10.มะนาว(1-3ปี) 1.39 มะนาว(3-5ปี) 1.47 11.มะม่วง 1.99 12.ส้มโอ 1.77 ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช (Kc) ในระยะต่างๆ ของการพัฒนาการของพืช การพัฒนาการทางด้านกิ่งก้านสาขา ทุเรียน 0.6 เงาะ 0.6 มังคุด 0.6 ส้ม 0.65 ไม้ผลอื่นๆ 0.75 การชักนำตาดอก 0.0/0.6 การติดผล ทุเรียน 0.5 เงาะ0.75 มังคุด 0.75 ส้ม [...]

Continue Reading

โครงการวิจัยพืชสมุนไพร

โครงการวิจัยพืชสมุนไพร

| October 16, 2013

1. ศึกษาการผลิตขมิ้นชันเชิงพาณิชย์ 2. ศึกษาการผลิตไพลเชิงพาณิชย์ 3. ศึกษาการผลิตพริกไทยเชิงพาณิชย์ 4. ศึกษาการผลิตกระชายดำเชิงพาณิชย์ 5. ศึกษาการผลิตกวาวเครือขาว 6. ศึกษาการผลิตฟ้าทะลายโจร 7. ศึกษาการผลิตปัญจขันธ์เชิงพาณิชย์  

Continue Reading

banner ad

Hit Counter provided by technology news