banner ad
banner ad

มะละกอ

| November 29, 2012 | 0 Comments

มะละกอ

ชื่ออื่นๆ????????????????????????????????? 😕 ก้วยลา? แตงต้น? มะก้วยเทศ? ลอกอ? หมักหุ่ง? มะเต๊ะ

ชื่อวงศ์????????????????????? ?????????? 😕 CARICACEAE

ชื่อสามัญ?????????????? ???? ????????:? Papaya

ชื่อวิทยาศาสตร์ ???????????????:? Carica papaya Linn.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ขนาดย่อม ลำต้นกลมตั้งตรง ไส้กลวง เนื้ออ่อนใบเกี่ยวทรงกลมโต ขอบชิดโต เว้าแฉกลึกรูปนิ้วมือ ก้านกลมกลวง ยาว งอกออกจากลำต้นโดยตรง ดอกเล็กสีเนื้อออกเป็นช่อตามง่ามใบ ผลกลมยาว…ลงข้างต้น ขนาดและรูปทรงมีหลายแบบ แล้วแต่พันธุ์ สีเขียว เมื่อสุกสีเหลืองส้ม เมล็ดกลมเล็กสีดำ ?ดอกตัวผู้เป็นช่อพวงแต่ไม่ติดผล ปลูกได้ทั่วไปในเขตร้อน

การนำไปใช้ประโยชน์??????? 😕 ผลดิบทำแกงส้ม? ตำส้ม? ผลสุกทานเป็นผลไม้

การขยายพันธุ์???????????????????? 😕 การเพาะเมล็ด? การตัดชำ

การปลูกและการดูแล???????? 😕 การปลูก? การเพาะเมล็ดนำไปเพาะในกระบะหรือจะขุดหลุมและหยอดเมล็ดเลย ก็ได้คัดเมล็ดจากพันธุ์ที่ชอบหยอดลงไปในหลุมละ? 4-5? เมล็ด

โรคและแมลงศัตรูพืช

1.ไวรัสจุดวงแหวน (เพลี้ยอ่อนเป็นพาหะนำโรค) ใบอ่อนซีดเหลืองเส้นใบหยาบหนาขึ้น ใบด่างเป็นสีเขียวเข้มสลับสีเขียวอ่อน ถ้าเป็นมากใบจะมีขนาดเล็กลงบิดเบี้ยวผิดรูปร่างบางครั้งใบเรียวเล็กลงเป็นเส้นยาวแทบจะไม่เห็นเนื้อใบ ใบแก่ขอบใบจะม้วนขึ้นและหยัก ลำต้นและก้านใบมีรอยเป็นขีดช้ำหรือรูปวงแหวน ต้นเป็นโรคการติดผลจะเร็วแต่ให้ผลผลิตต่ำและผลมีจุดวงกลมคล้ายวงแหวน? ถ้าเป็นรุนแรงมากใบจะร่วงแคระแกร็น แพร่ระบาดโดยมีเพลี้ยอ่อนเป็นพาหะ

การป้องกันกำจัด : ไวรัสเป็นเชื้อสาเหตุโรคที่ยังไม่มีสารเคมีกำจัดโดยตรง? การป้องกันการระบาดทำได้โดยกำจัดเพลี้ยอ่อนที่เป็นแมลงพาหะโดยพ่นสารคาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ และทำความสะอาดแปลงทำลายวัชพืชหรือพืชอาศัยอื่นเพื่อไม่ให้เป็นที่ซ่อนตัวของแมลงพาหะ

—————————————————————————————————

การใช้ฮอร์โมน

1. การเร่งระยะเวลาและเพิ่มเปอร์เซนต์การงอกของเมล็ดที่เพาะ

– สาร Ethephone ความเข้มข้น 150 มก./ล. แช่เมล็ดก่อนนำไปเพาะ

– สาร GA3 ความเข้มข้น 100 มก./ล. แช่เมล็ดก่อนนำไปเพาะ (มะละกอพันธุ์แขกดำ)

2. การปรับเปลี่ยนเพศดอก

– สาร Ethephone ความเข้มข้น 100 – 300? มก./ล. ในระยะที่ต้นกล้ามีใบจริง 2 ใบ และให้ครั้งที่ 2 หลังครั้งแรก 15 – 3 0 วัน

——————————————————————————————————

สรรพคุณ????????????? ?????????:? ผลดิบ ขับลม ขับปัสสาวะ ขับพยาธิ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ผลสุก? ช่วยระบายท้อง เจริญอาหาร

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ราก,ก้าน,ใบ?? ขับปัสสาวะ? ลดอาการบวมการอักเสบจากบาดแผล

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ต้นอ่อน? แก้มุตกิดระดูขาว

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ยางจากผลดิบ? กัดหูด? ไฝฝ้า? ฆ่าพยาธิ์? แก้กระเพาะอักเสบ? แก้ตับม้ามโต

 

สัจจะ? ประสงค์ทรัพย์?? (Satja Prasongsap)
Research Scientist, Horticultural Research Institute

Tags: , , , , ,

Category: VDO, พืชสมุนไพร, พืชสมุนไพร บ-ม, พืชไม้ผล, พืชไม้ผล บ-ม

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

banner ad

Hit Counter provided by technology news