banner ad

สละ

| May 3, 2016

สละ

พันธุ์สละที่นิยมปลูกในปัจจุบันคือ มี 2 พันธุ์ คือสละพันธุ์สละมาลี และสละเนินวง สละพันธุ์สุมาลีซึ่งมีลักษณะเด่นคือ เนื้อมีรสชาติหวานแหลม และมีกลิ่นหอม เมล็ดใหญ่ เนื้อหนา ผลมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับผลสละเนินวง ส่วนสละเนินวงมีลักษณะเด่นคือ เนื้อมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อหนา ผลใหญ่กว่าสละพันธุ์สละมาลี สละเป็นพืชที่เจริญเติบโตและให้ผลผลิตค่อนข้างเร็ว เมื่อเทียบกับไม้ผลอีกหลายชนิดโดยใช้เวลาตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งออกดอกทะลายแรก จะใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ปี ถ้ามีการปฏิบัติดูแลรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม สละเริ่มมีดอกเมื่อมีอายุ 2 3 ปี มีคานดอก (ทะลาย ) 12 คาน/ปี มีช่อดอก (กระปุก)อยู่ระหว่าง 12 -15 ช่อดอก/ทะลาย มีจำนวนผลอยู่ระหว่าง 30 60 ผล/ช่อดอก มีอายุการเก็บเกี่ยว 8 – 9 เดือน

สละที่มีความสมบูรณ์และได้รับการดูแลรักษาอย่างดีจะมีการออกดอกประมาณ 12 ทะลายต่อปี โดยในแต่ละทลายจะมีกระปุกดอกประมาณโดยเฉลี่ย 12-15 กระปุก การปล่อยให้สละติดผลทุกกระปุกจะมีผลต่อขนาดผลในแต่ละกระปุก แต่ละทะลาย โดยบางกระปุกหรือบางทะลายจะมีขนาดเล็กมากกว่าผลขนาดใหญ่เนื่องจากเกิดจากการแย่งอาหารเพื่อในการพัฒนา ทั้งภายในทะลายเดียวกัน และต่างทะลายในต้นเดียวกัน รวมทั้งจะมีผลต่อความสมบูรณ์ของต้นในฤดูถัดไป ดังนั้นการพิจารณาตัดแต่งกระปุกดอกออกบางส่วนโดยเฉพาะกระปุกที่อยู่ปลายของแต่ละทะลายดอกให้เหลือเฉลี่ยประมาณ 6 – 8 กระปุก/ทะลาย หรือตัดทะลายออกเหลือ 8-10 ทะลาย/ต้น จะช่วยให้กระปุกดอกและทะลายดอกที่เหลือมีการพัฒนาการได้ดีขึ้น ผลมีขนาดใหญ่ตรงตามความต้องการของตลาด ผลสละในกระปุกหนึ่งมีประมาณ 30 -60 ผล รูปผลเรียวปลายกลม ขนาดกว้างประมาณ 3 -4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 -5.5 เซนติเมตร เมื่อผลอ่อนสีน้ำตาลไหม้เกือบดำ เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีแดง เปลือกผลมีเกล็ดและหนามปกคลุม ผลหนึ่งมีประมาณ 1-3 กลีบ เนื้อสีเหลืองอ่อน เนื้อหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร เมล็ดมีขนาดกว้าง 14 มิลลิเมตร ยาว 16 มิลลิเมตร เม็ดมีสีน้ำตาล รสชาติหวานและมีกลิ่นหอม

แมลงที่สำคัญและการป้องกันกำจัด

ก. ด้วงเจาะผลสละ กัดกินอยู่ภายในเนื้อของผลสละ และเข้าดักแด้ ในเมล็ด ด้วงเจาะผลสละเริ่มเข้าทำลายผลสละที่อายุประมาณ 7-9 เดือน ซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลดำเป็นน้ำตาลแดง และเริ่มมีกลิ่นหอม ซึ่งการเข้าทำลายของด้วงเจาะผลสละชนิดนี้ไม่สามารถสังเกตจากภายนอก

การป้องกันกำจัด

1. พ่นด้วยสาร พิริมิฟอส-เมทิล 50% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โคลไทอะนิดิน 16% เอสจี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นทุก 15 วัน ตั้งแต่ผลสละอายุ 6 เดือน จนกระทั่งเก็บเกี่ยว
2. ห่อผลสละด้วยถุงผ้ามุ้ง ถุงปุ๋ย หรือถุงพลาสติกที่เคลือบสารคลอร์ไพริฟอส 1% โดยต้องเริ่มห่อผลตั้งแต่ผลสละอายุ 6 เดือน เพื่อป้องกันการเข้าทำลายของด้วงเจาะผล

โรคที่สำคัญและการป้องกันกำจัด

ก.โรคผลเน่า เชื้อราสาเหตุ Thielaviopsis sp. เปลือกของผลสละจะมีสีน้ำตาล ถ้าความชื้นสูงจะพบเส้นใยสีขาวหรือขาวอมชมพูของเชื้อราเกิดขึ้น เส้นใยจะแทงทะลุเปลือกเข้าไปในผล ทำให้เปลือกเปราะ แตก เนื้อสละด้านในเน่า ผลร่วง เมื่อเชื้อราเจริญเต็มที่เส้นใยจะสร้างดอกเห็ดสีขาว เมื่อดอกบานจะปลดปล่อยสปอร์แพร่ระบาดไปสู่ผลทะลายอื่นๆ ได้

การป้องกันกำจัด

1. ควรตัดแต่งทางใบที่แก่หมดสภาพ โดยเฉพาะทางใบที่อยู่ด้านล่างๆ ให้มีการถ่ายเทของอากาศ ไม่ให้มีความชื้นสะสมใต้ทรงพุ่มมากเกินไป

2. ตรวจแปลงสม่ำเสมอ เก็บผลที่เป็นโรคออกจากแปลงไปเผาทำลาย เก็บเผาทำลายเศษซากพืชและผลเป็นโรคที่ร่วงอยู่ใต้ต้น เพื่อลดปริมาณเชื้อสะสม

3. พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดใดชนิดหนึ่งดังนี้ ไพราโคลสโตรบิน 25% อีซี อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ทีบูโคนาโซล+ ไตรฟลอกซีสโตรบิน 50% + 25% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นสาร 2 ครั้ง ครั้งแรกก่อนเก็บเกี่ยวผลสละ 2 เดือน ครั้งที่สองหลังจากครั้งแรก 7 วัน

ข. โรคใบจุด เกิดจุดแผลสีเหลืองอ่อน ขนาดหัวเข็มหมุด ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล มีวงสีเหลืองล้อมรอบแผลขยายออกมีลักษณะค่อนข้างกลม

การป้องกันกำจัด

1. โรคใบจุดมักเกิดกับต้นสละที่ปลูกในสภาพโล่งแจ้ง ไม่มีไม้ร่มเงา จึงควรปลูกไม่โตเร็วเป็นนไม้ร่มเงาที่เหมาะสมให้แก่ต้นสละ

2. ตรวจแปลงสม่ำเสมอตัดทางใบที่เป็นโรคออกจากแปลงไปเผาทำลาย

3. เมื่อเริ่มพบโรคพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดใดชนิดหนึ่งดังนี้ โพรพิโคนาโซล อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะซอกซีสโตรบิน + ไดฟีโนโคนาโซล 20%+12.5% เอสซี อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นสาร 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 7 วัน

 

สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ Satja Prasongsap (Research Scientist)

สถาบันวิจัยพืชสวน

Category: พืชไม้ผล, พืชไม้ผล ย-ฮ

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news