banner ad

คะน้า

| October 21, 2013

คะน้า

ชื่ออื่นๆ : -

ชื่อวงศ์ : Cruciferae

ชื่อสามัญ :Chinese kale, Borecole, Collard

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Brassica alboglabra L.H. Bailey

 

1.พันธุ์ :พันธุ์คะน้าที่นิยมปลูกแบ่งได้เป็น 2 พันธุ์ คือ

1.1 คะน้าใบ มีลักษณะต้นอวบใหญ่ ก้านเล็ก ใบกลมหนา กรอบ ทนทานต่อดินฟ้าอากาศได้ดี มีขายตามร้านขายเมล็ดพันธุ์

1.2 คะน้ายอดหรือคะน้าก้าน ลักษณะต้นอวบใหญ่ มีดอกสีขาว ใบแหลม ก้านใหญ่ มีรสอร่อย มีความต้านทานโรค มีขายตามร้านขายเมล็ดพันธุ์

2. การเตรียมดิน การปลูกหรือหว่านคะน้าเพื่อเป็นการค้า ควรไถดินตาก 7-10 วัน ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์ หรือปูนขาวด้วยเพื่อปรับปรุงดิน แล้วพรวนดินยกร่อง ด้วยรถแทรคเตอร์

3. วิธีการปลูก เกษตรกรที่ปลูกเป็นการค้า จะนิยมหว่านเมล็ดคะน้าอัตรา 2 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าทำเป็นจำนวนไร่มากๆ จะใช้เครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์ สะดวกและรวดเร็ว และสม่ำเสมอ แล้วคลุมด้วยฟาง รดน้ำให้ชุ่ม จนอายุประมาณ 20-25 วัน ก็ถอนแยก ถ้าขึ้นถี่เกินไป ควรถอนแยกห่างกันประมาณ 10-15 เซนติเมตร หรือมีใบจริงประมาณ 2 คู่

4. การให้น้ำ ควรให้น้ำคะน้าระยะแรกก่อนงอก เช้า-เย็น เมื่องอกแล้วพิจารณารดน้ำทุกวัน หรือหากมีความชื้นมากก็ควรรดวันเว้นวัน และควรให้น้ำสม่ำเสมอ ระยะฟื้นก่อนตัดประมาณ 1 อาทิตย์ เพื่อให้ได้น้ำหนัก

5. การใส่ปุ๋ย พื้นที่ที่ปลูกคะน้า หากเป็นพื้นที่ใหม่ ไม่ควรใส่ปุ๋ยสูตร 64-0-0 เพราะหากคะน้างามมากจะให้เกิดโรคง่าย ควรใส่ปุ๋ยสูตร 12-8-8 โดยหว่านมาก ๆ และระยะหลัง หรืออายุประมาณ 30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ก.ก/ไร่

6. การเก็บเกี่ยว เกษตรกรที่ปลูกเป็นการค้า จะนิยมเก็บเกี่ยวเมื่อายุ 50-55 วัน โดยตัดให้ชิดโคน หักใบแก่ทิ้ง บรรจุถุงพลาสติกเจาะรู ถุงละ 5 ก.ก หรือใส่เข่ง เพื่อสะดวกในการขนส่ง พ่อค้าจะมารับซื้อถึงสวน หรือเป็นการเหมาเป็นไร่ ตามราคาท้องตลาด

7. โรคและแมลง ที่สำคัญโรคราน้ำค้าง ใบไหม้ หนอนใยผัก หนอนเจาะยอด หนอนกระทู้ผัก ควรใช้สารเคมี อะเชทตามิพริด โปรฟิโนฟอส แลมต้าไซฮาโลทริน บาซิลลัส ทูริงเวนซิส อะมาเม็คติน หรือสปิโนแสค ตามการระบาดของแมลงศัตรู

 

ศัตรูพืช สารฆ่าแมลง %สารออกฤทธิ์ อัตราการใช้ วิธีการใช้ หมายเหตุ
ชื่อสามัญ LD50 ชื่อการค้า และสูตรที่ใช้
หนอนใยผัก บาซิลลัส ทูริงเยนซีส - เซนทารี WDG 40-80 กรัม/ พ่นทุก 4-7 วัน เมื่อพบการระบาด ในช่วงที่มีการระบาดหนอนใยผัก
(Plutella xylostella) (Bacillus thuringiensis) (Xentari) น้ำ20 ลิตร รุนแรงให้ใช้ในอัตราสูง และช่วง
หนอนคืบกะหล่ำ ฟลอร์แบค ดับบลิวดีจี WDG 40-80 กรัม/ เวลาพ่นถี่ปลอดภัยต่อคนสัตว์และ
(Trichoplusia ni) (Florbac WDG) น้ำ20 ลิตร แมลงศัตรูธรรมชาติพ่นสลับ
ฟลอร์แบค เอฟซี FC 60-100มล/ สารฆ่าแมลงเพื่อชะลอการต้านทาน
(Florbac FC) น้ำ20 ลิตร และลดการใช้สารฆ่าแมลงงดพ่น
เดลฟิน WP 40-80 กรัม/ ก่อนเก็บเกี่ยว 1 วัน
(Delfin) น้ำ20 ลิตร
แบคโทสปิน เอ็ชพี HP 40-80 กรัม/
(Bactospeine HP) น้ำ20 ลิตร
ธูริไซด์ เอ็ชพี HP 60-100 กรัม/
(Thuricide HP) น้ำ20 ลิตร
ไดเพล ดับบลิวพี WP 60-100 กรัม/
(Dipel WP) น้ำ20 ลิตร
ไดเพล อีเอส ES 60-100 มล./
(Dipel ES) น้ำ20 ลิตร
คว๊าก FC 80-150 มล./
(Quark) น้ำ20 ลิตร
ไดเพล ดีเอฟ DF 40-80 กรัม/
(Dipel DF) น้ำ20 ลิตร
โคสตาร์ โอเอฟ OF 40-80 กรัม/
(Costar OF) น้ำ20 ลิตร
คลอร์ฟีนาเพอร์ 441 แรมเพจ 10% SC 20-40 มล./ ในแหล่งปลูกผักภาคกลางอัตราสูง งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 7 วัน
(chlorfenapyr) (Ramoage) น้ำ20 ลิตร และเวลาพ่นถี่ขึ้นเมื่อมีการระบาด
รุนแรง
หนอนใยผัก สปินโนแซด 3,738 ซัคเซส 120 เอสซี 12 % SC 20 มล./ ควรใช้สารกลุ่มนี้ 2-3 ครั้งต่อฤดู งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 5 วัน
(Plutella xylostella) (spinosad) (Success 120 SC) น้ำ 20 ลิตร เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความต้าน
หนอนคืบกะหล่ำ อินด๊อกซาคาร์บ 3,619 แอมเมท 15 % SC 15 มล./ ทานใช้สลับกับการใช้เชื้อแบคทีเรีย งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 7 วัน
(Trichoplusia ni) (indoxacarb) (Ammate) น้ำ 20 ลิตร เมื่อการระบาดลดลงไม่ควรใช้
ฟิโปรนิล 92 แอสเซ็นด์ 5 % SC 20-40 มล./ ในแหล่งปลูกผักภาคกลาง งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 7 วัน
(fipronil) (Ascend) น้ำ 20 ลิตร ใช้ในแหล่งปลูกผักทั่วๆไป ยกเว้น
โพรไทโอฟอส* 925 โตกุไธออน 50 % EC 30-40 มล./ ในแหล่งปลูกผักภาคกลางและภาค งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 14 วัน
(prothiofos *) (Tokuthaion) น้ำ 20 ลิตร ตะวันตกใช้อัตราสูงและช่วงเวลา
โพรฟีโนฟอส* 358 ซุเปอร์ครอน 500 อีซี 50 % EC 30-40 มล./ พ่นถี่ เมื่อพบการระบาดรุนแรง ควร งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 14 วัน
(profenofos *) (Supercron 500 EC) น้ำ 20 ลิตร พ่น 1-2 ครั้งสลับกับการใช้เชื้อ
เดลทาเมทริน 135 เดซิส 3 3 % EC 10-20 มล./ แบคทีเรีย งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 7 วัน
(deltamethrin) (Decis 3) น้ำ 20 ลิตร
แลมบ์ดาไซฮาโลทริน 56 คาราเต้ 2.5 อีซี 2.5 % EC 20-30 มล./ งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 8 วัน
(lambdacyhalothrin) (Karate 2.5% EC) น้ำ 20 ลิตร
เทฟลูเบนซูรอน 5,000 แซดคิลเลอร์ 5 % EC 20-30 มล./ งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 14 วัน
(teflubenzuron) (Z-killer) น้ำ 20 ลิตร
คลอร์ฟลูอาซูรอน 8,500 อาทาบรอน 5 % EC 20-30 มล./ งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 7 วัน
(chlorfluazuron) (Atabron) น้ำ 20 ลิตร
ฟลูเฟนนอกซูรอน 3,000 แคสเคด 5 % EC 20-30 มล./ งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 7 วัน
(flufenoxuron) (Cascade) น้ำ 20 ลิตร
ฟลูเบนไดอะไมด์ 2,000 ทาคูมิ 20 % WDG 6-8 กรัม./
(flubendiamide) (Takumi) น้ำ 20 ลิตร
โทลเฟนไพแร็ด 386 ฮาชิฮาชิ 16 % EC 30-40 มล./
(tolfenpyrad) (Hachi-Hachi) น้ำ 20 ลิตร
หนอนกระทู้หอม บาซิลลัส ทูริงเยนซิส - เซนทารี WDG 60-80 กรัม./ งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 1 วัน
(Spodoptera exigua) (Bacillus thuringiensis) (Xentari) น้ำ 20 ลิตร
ฟลอร์แบค ดับบลิวดีจี WDG 60-80 กรัม./
(Florbac WDG) น้ำ 20 ลิตร
หนอนกระทู้หอม บาซิลลัส ทูริงเยนซิส เดลฟิน WP 60-80 กรัม./ พ่นทุก 4 วัน เมื่อพบการระบาดใช้ใน งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 1 วัน
(Spodoptera exigua) (Bacillus thuringiensis) (Delfin) น้ำ 20 ลิตร ระยะที่หนอนระบาดน้อยและมีขนาด
แบคโทสปิน เอ็ชพี HP 60-80 กรัม./ เล็ก ถ้าหากมีการระบาดมากขึ้นให้พ่น
(Bactospeine HP) น้ำ 20 ลิตร สลับกับสารฆ่าแมลง
ไดเพล ดีเอฟ DF 60-80 กรัม./
(Dipel DF) น้ำ 20 ลิตร
ไดฟลูเบนซูรอน 4,640 ดิมิลิน 25 % WP 30-40 กรัม./ พ่นทุก 4-7 วัน เมื่อพบการระบาด งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 14 วัน
(diflubenzuron) (Dimilin) น้ำ 20 ลิตร ควรใช้เมื่อพบหนอนมีขนาดเล็ก ถ้า
ไตรฟลูมูรอน 5,000 อัลซีสติน 25 % WP 30-40 กรัม./ มีการระบาดมากขึ้นให้ใช้ในอัตราสูง งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 14 วัน
(triflumuron) (Alsystin) น้ำ 20 ลิตร และเวลาพ่นถี่ขึ้น ไม่ควรใช้สารชนิดใด
คลอร์ฟลูอาซูรอน 8,500 อาทาบรอน 5 % EC 20-40 มล./ ชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 7 วัน
(chlorfluazuron) (Atabron) น้ำ 20 ลิตร
เทบูฟีโนไซด์ 5,000 มิมิค 20 เอฟ 20 % F 30-40 มล./ งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 14 วัน
(tebufenozide) (Mimic 20 F) น้ำ 20 ลิตร
คลอร์ฟีนาเพอร์ 441 แรมเพจ 10% SC 20-40 มล./ งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 7 วัน
(chlorfenapyr) (Ramoage) น้ำ20 ลิตร
นิวเคลียร์โพลีฮีโดรซิสไวรัส - NPV - 20-30 มล./ พ่นทุก 5-7 วัน ถ้าพบการระบาดรุนแรง งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 1 วัน
(nuclearpolyhedrosis virus) น้ำ20 ลิตร พ่นติดต่อกัน 2 ครั้งห่างกัน 3 วัน
หนอนเจาะยอดกะหล่ำ โพรฟีโนฟอส* 358 ซุเปอร์ครอน 500 อีซี 50 % EC 30-40 มล./ พ่นทุก 4-7 วันเมื่อพบการระบาดและ งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 14 วัน
( Hellula undalis) (prothiofos *) (Supercron 500 EC) น้ำ 20 ลิตร พ่นติดต่อกัน 2-3 ครั้ง
โพรไทโอฟอส* 925 โตกุไธออน 50 % EC 30-40 มล./
(prothiofos *) (Tokuthaion) น้ำ 20 ลิตร
แลมบ์ดาไซฮาโลทริน 56 คาราเต้ 2.5 อีซี 2.5 % EC 20-40 มล./ งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 8 วัน
(lambdacyhalothrin) (Karate 2.5% EC) น้ำ 20 ลิตร
ด้วงหมัดผักแถบลาย คาร์บาริล* 300 เชฟวิน 85 ดับบลิวพี 85 % WP 40-60 กรัม./ พ่นทุก 3-5 วันเมื่อพบการระบาด งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 14 วัน
(Phyllotreta flexuosa) (carbaryl *) น้ำ 20 ลิตร ใช้เฉพาะแหล่งที่ด้วงหมัดผักยังไม่สร้าง
(= P. sinuata) ต้านทานต่อสารฆ่าแมลง
หมายเหตุ : ห้ามใช้สำหรับพืชผักส่งออกสหภาพยุโรป
ด้วงหมัดผักแถบลาย คาร์โบซัลแฟน 250 พอสซ์ 20 % EC 50-75 มล./ งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 15 วัน
(Phyllotreta flexuosa) (carbosulfan) (Posse) น้ำ 20 ลิตร
(= P. sinuata) โพรฟีโนฟอส* 358 ซุเปอร์ครอน 500 อีซี 50 % EC 30-40 มล./ งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 14 วัน
(prothiofos *) (Supercron 500 EC) น้ำ 20 ลิตร
โพรไทโอฟอส* 925 โตกุไธออน 50 % EC 30-40 มล./ งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 14 วัน
(prothiofos *) (Tokuthaion) น้ำ 20 ลิตร
ฟิโปรนิล 92 แอสเซ็นด์ 5 % SC 20-40 มล./ งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 7 วัน
(fipronil) (Ascend) น้ำ 20 ลิตร
ไส้เดือนฝอย - ยูเนมา ใช้ 4 ล้านตัว/น้ำ 20 ลิตร ใช้ 2-3 ลิตร/ต้น ใช้เฉพาะผักกาดหัว
(Steinernema carpocapsae) (1ไร่=30ต้น,60-150ลิตร/ไร่)พ่น 2 ครั้ง
ห่างกัน 15 วัน
หนอนใยผัก ดูหนอนใยผักและหนอนคืบกะหล่ำ
(Spodoptera litura)
หนอนแมลงวันชอนใบ อิมิดาโคลพริด 450 คอนฟิดอร์ 100 เอสแอล 10 % SL 20-30 มล./ พ่นเมื่อพบการระบาด ควรพ่นติดต่อกัน งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 14 วัน
กะหล่ำ (imidacloprid) (Confidor 100 SL) น้ำ 20 ลิตร 2-3 ครั้ง เมื่อพบการระบาดรุนแรง และ
(Liriomyza brassicae) ฟิโปรนิล 92 แอสเซ็นด์ 5 % SC 20-40 มล./ ไม่ควรใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกัน งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 7 วัน
(fipronil) (Ascend) น้ำ 20 ลิตร นานๆ
ไซเพอร์เมทริน 250 ไซนอฟฟ์ 40 % WP 15-20 กรัม/ งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 7 วัน
(cypermethrin) (Cynoff) น้ำ 20 ลิตร
โพรไทโอฟอส* 925 โตกุไธออน 50 % EC 30-40 มล./ งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 14 วัน
(prothiofos *) (Tokuthaion) น้ำ 20 ลิตร
โพรฟีโนฟอส* 358 ซุเปอร์ครอน 500 อีซี 50 % EC 30-40 มล./ งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 14 วัน
(prothiofos *) (Supercron 500 EC) น้ำ 20 ลิตร
คาร์โบซัลแฟน 250 พอสซ์ 20 % EC 50-75 มล./ งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 15 วัน
(carbosulfan) (Posse) น้ำ 20 ลิตร
เพลี้ยอ่อนกะหล่ำ โพรไทโอฟอส* 925 โตกุไธออน 50 % EC 30-40 มล./ พ่นเมื่อพบการระบาด งดพ่นก่อนก็บเกี่ยว 14 วัน
(Lipaphis erysimi) (prothiofos *) (Tokuthaion) น้ำ 20 ลิตร
โพรฟีโนฟอส* 358 ซุเปอร์ครอน 500 อีซี 50 % EC 30-40 มล./
(prothiofos *) (Supercron 500 EC) น้ำ 20 ลิตร


ค่าใช้จ่ายในการลงทุนปลูกคะน้าต่อ 1 ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุน รายได้ กำไรสุทธิ
5,920 กิโลกรัมต่อไร่ 9,080.10 บาทต่อไร่ 27,885.70 บาทต่อไร่ 18,805.60 บาทต่อไร่

สัจจะ ประสงค์ทรัพย์
Satja Prasongsap
Professional Research Scientist
Horticultural Research Institute(HRI), Department of Agriculture (DOA)
P.O.Box 50 Chattuchak, Bangkok 10900, Thailand
Tel: 66-2940-5484 ext. 117
Fax: 66-2561-4667
E-mail address : herbdoa@gmail.com

Category: พืชผัก, พืชผัก ด-น

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news